Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Fundacja Między Niebem a Ziemią zapraszają na ''Szumion – szalony koncert charytatywny''. Po koncercie kwesta

20 czerwca (środa) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Pomysłodawczynią koncertu jest 15-letnia flecistka Julia Hawrylak, która od dawna próbowała zorganizować takie wydarzenie artystyczne, podczas którego pasję i zdolności grających i śpiewających dzieci i młodzieży, przekształcone w piękną muzykę będzie można wykorzystać do pomocy potrzebującym. Okazało się to niełatwe. Dzięki entuzjazmowi wielu ludzi, w tym wsparciu Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu udało się jednak zorganizować koncert charytatywny na rzecz Podopiecznych Fundacji Między Niebem a Ziemią, na który serdecznie zapraszamy.
Będzie to koncert jedyny w swoim rodzaju, integrujący we wspólnym celu uczniów wielu szkół muzycznych, pełny pięknych utworów oraz letniej energii


Fundacja Między Niebem a Ziemią udziela kompleksowej pomocy rodzinom, w których znajdują się nieuleczalnie chore dzieci i które przyjęte zostały w poczet podopiecznych Fundacji. Fundacja świadczy pomoc w następujących aspektach:
Pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom:
- pokrywa koszty rehabilitacji stacjonarnej;
- pokrywa koszty turnusów rehabilitacyjnych;
- pokrywa koszty lekarstw, środków opatrunkowych i medycznych,
- kupuje sprzęt rehabilitacyjny: łóżka i wózki rehabilitacyjne, pionizatory, sprzęt medyczny, materace, podnośniki, schodołazy i wszelki inny sprzęt rehabilitacyjny;
Pomoc rodzicom chorych dzieci:
- pokrywa koszty pomocy psychologicznej;
- pomaga w zakupie opału i wyżywienia;
- pomaga w remontach domów i mieszkań;
- organizuje raz do roku wyjazd weekendowy dla rodziców chorych dzieci;
- pomaga w sprawach prawnych;
- dba o aktywizację zawodową rodziców chorych dzieci, zwłaszcza po śmierci dzieci.
Pomoc rodzeństwu chorych dzieci:
- pomaga w pokrywaniu kosztów wyprawek do szkół;
- organizuje wyjazdy i wakacje.

Strona fundacji: www.miedzyniebemaziemia.pl