Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wieczór autorski Stefana Jurkowskiego, połączony z prezentacją jubileuszowej książki pt. ''Spacer do siebie'' wydanej z okazji 50-lecia debiutu prasowego autora

Prowadzenie spotkania Anna Maria Musz
9 grudnia (sobota) 2017 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Stefan Jurkowski. ''Spacer do siebie'' (okładka) [pdf]

Program części muzycznej [pdf]


„Spacer do siebie” - podobnie jak cała liryka Stefana Jurkowskiego - jest ironiczny i refleksyjny. Jurkowski to poeta-filozof, który patrzy na świat uważnie i podejrzliwie, stawia ważne pytania i szuka na nie odpowiedzi – nawet jeśli dotyczą one spraw, które dla człowieka muszą pozostać tajemnicą. Wojciech Natanson wymieniając najważniejsze tematy poruszane przez poetę podkreślał, że ''Zamyślenie nad metafizycznym sensem istnienia jest u Jurkowskiego równie istotne jak przeżywanie roli słowa oraz losu współczesnego człowieka.'' (Nowe Książki 12/1985)
Krzysztof Lisowski pisał o tej twórczości: ''Jest w wielopostaciowym bohaterze liryki Stefana Jurkowskiego także mały, wrażliwy chłopiec, wędrowiec „dzieckiem podszyty”, szukający świata bez pośredników. Mozolnie, z pasją, wyjątkowo uczciwie''. (Nowe Książki 11/2002). W części muzycznej przy fortepianie Michalina Rzeszutek
Paweł Majerski zauważał: ''W wierszach Jurkowskiego liryczne rozważania o świecie koncentrują się na obecności podmiotowej, sporo tu psychologicznych autorefleksji i wątków egzystencjalnych (...).'' (Nowe Książki 10/2014)
Prof. Ignacy S. Fiut podsumowując najnowszą książkę Jurkowskiego stwierdza, że podmiot liryczny ''sytuuje się względem świata jako obserwator jego nieustającego rozpadu, degradacji, ale i powstawania z niczego nowych alternatyw istnienia. Hołduje bowiem myśleniu (...) „religii księgi”, wedle którego zawsze na początku było słowo, które stawało się ciałem tylko po to, by ulec unicestwieniu.'' (Gazeta Kulturalna 5/2017)


Stefan Jurkowski, poeta, krytyk literacki, felietonista, dziennikarz, debiutował w 1967 roku w „Kierunkach”. Opublikował osiemnaście tomów poezji: „Wibracje” (I.W. Pax 1969), „Wysokie lato” (I.W. Pax 1975), „Równowaga” (KAW 1980), „Zagrożenie” (I.W. Pax 1980), „Genesis” (Wyd. Literackie 1985), „Światy równoległe” (I.W. Pax 1987), „Poszerzanie przestrzeni” (Pod Wiatr 1993), „Cierpliwość” (Życie Codzienne 1994), „Rekonstrukcja” (ZLP Poznań 1997), „Odezwa” (Aula 2002), „Koło niedomknięte” (Wyd. Adam Marszałek 2004), „Codzienny plac zabaw” (Wyd. Adam Marszałek 2007), „Pod każdym słońcem” (Wyd. ASTRA 2010), „Poezje wybrane” (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2010), „Studnie Andersena” (Wyd. Adam Marszałek 2012), „Pod każdym słońcem” (Sofia 2012) – wybór wierszy w języku bułgarskim, „Pamiątka po nieobecności” (Zaułek Wydawniczy Pomyłka 2015), „Spacer do siebie” (Oficyna Wydawnicza STON2 2017). Tom „Codzienny plac zabaw” został nominowany do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida (2008). Autor jest laureatem Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka za tom „Wysokie lato" (1976), Wyróżnienia XVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom „Poszerzanie przestrzeni” (1993), Wielkiego Lauru Poezji XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza 2005, Nagrody UNESCO i Poezji Dzisiaj 2006, nagrody im. Klemensa Janickiego za twórczość poetycką (2007), „Złotej Książki Wincentego Różańskiego” na Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu za najlepszy tom roku 2012. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność w Związku Literatów Polskich. Wiceprezes Oddziału Warszawskiego i członek Prezydium ZLP.


Michalina Rzeszutek
Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. Następnie ukończyła studia licencjackie w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Obecnie jest studentką I roku studiów magisterskich na tej samej uczelni. Brała udział w licznych kursach solistycznych, pracując z takimi pedagogami jak między innymi prof. Andrzej Jasiński, prof. Czesław Stańczyk, prof. Aleksiej Orłowiecki, prof. Włodzimierz Obidowicz, prof. Aaron Shorr,prof. Rita Kinka, prof. Fabio Bidini. Została laureatką konkursów muzyki kameralnej, zdobywając III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kameralnym w Krakowie, wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kameralnym w Katowicach i III nagrodę na Międzyakademickim Konkursie Duetów Wokalnych.