Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu jest instytucją kultury miasta Wrocławia od 1991 roku. Powołany został przez Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne oraz Centralę Handlu Przemysłu Muzycznego. Uroczyste rozpoczęcie działalności Klubu odbyło się w niedzielny wieczór 19 kwietnia 1959 roku. W początkowym okresie swojej działalności Klub MiL występował również pod szyldem Salon Muzyki i Literatury. W 1963 roku Klub przekazany został Okregowemu Zarządowi Kin (późniejszemu Przedsiebiorstwu Rozpowszechniania Filmu). W latach 1963 – 2010 instytucją zarządzał dyr Stefan Placek. Klub MiL zajmuje się propagowaniem muzyki dawnej i współczesnej oraz upowszechnianiem literatury.
Jest to miejsce koncertów i prób muzycznych, recitali wokalnych i instrumentalnych (w sali koncertowej znajdują się dwa fortepiany: Steinway model B-211, Steinway model A oraz pianino Legnica M-110), mistrzowskich kursów interpretacji muzycznych, wykładów, spotkań, konkursów literackich oraz prezentacji publikacji książkowych. Od 1999 roku w Klubie funkcjonuje Oficyna Wydawnicza Akwedukt, w której wydawane są na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim książki poetyckie oraz literatura wspomnieniowa o tematyce kresowej.

Odbywają się tu wystawy malarstwa olejnego, akwarelowego, grafiki oraz rzeźby. Obejrzeć można również stałą ekspozycję Pocztu królów polskich (fotokopie) autorstwa Marcello Bacciarellego, liczne zdjęcia przedstawiające Wrocław na starej fotografii, kolekcję herbów miast polskich autorstwa Tadeusza Czaplińskiego oraz różne stare instrumenty (skrzypce, trąby, cytry, waltornie i inne). Instytucja współpracuje z wieloma towarzystwami oraz placówkami związanymi z kulturą i sztuką w Polsce jak też za granicą.

W 2013 r. zakończono remont oraz wyposażanie nowych pomieszczeń pozyskanych dla Klubu MiL (tzw. Nowy Klub), gdzie znalazła miejsce mała galeria wystawiennicza, sala prób, garderoby dla artystów, oraz pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Obecnie Klub jest w pełni przystosowany do goszczenia osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i dotyczy to zarówno artystów (dotarcie na scenę i do garderoby) jak i widzów (dojazd na widownię). Materiały dokumentujące działalność instytucji w postaci plakatów, afiszy, programów, zdjęć oraz zaproszeń znajdują się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w Dziale Dokumentów Życia Społecznego (lokalizacja: Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia). Część dokumentacji (do 2010 roku) dotyczącej działalności merytorycznej Klubu znajduje się obecnie w rękach Wojciecha Placka i są to: wycinki prasowe, prace magisterskie i dyplomowe oraz bogaty zbiór fotografii.
Biuletyn Klubowy Nr 0/2017[pdf]
Artykuł, Januszewski B., Klub Muzyki i Literatury, Kalendarz Wrocławski 1970 [pdf]
''Stefan Placek, jakim go pamiętam'' - opowiada Marek Dyżewski [audio]
Kalendarium wydarzeń w Klubie MiL latach 1956-1981 [pdf]
Dział Dokumentacji Życia Społecznego Wrocławia w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich