Spotkania w 2022 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki Andrzeja Konarskiego pt. „654 zagadki o Wrocławiu”

W części muzycznej Stanisław Stembalski
30 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Andrzej Stefan Konarski. „654 zagadki o Wrocławiu” (okładka - przód) [pdf]

Andrzej Stefan Konarski. „654 zagadki o Wrocławiu” (okładka - tył) [pdf]


W ostatnich kilku latach na fali ponownego zainteresowania historią Wrocławia wiele miejsca poświęca się nieznanym dziejom miasta. […]Jednak nadal odczuwamy brak literatury dydaktycznej, która wykorzystując sposoby ze szkolnych podręczników, byłaby nieocenioną pomocą w nauce o dziejach Wrocławia. Lukę tę poniekąd wypełnia poniższe wydawnictwo, będące swoistą kontynuacją książek „500 zagadek o Wrocławiu” Tadeusza Szumskiego (1971) oraz „434 zagadki o Wrocławiu” Andrzeja Konarskiego (1999), na których wyrosły już dwa pokolenia miłośników historii Dolnego Śląska. Jestem pełen podziwu dla pracy, jaką autor włożył w opracowanie tego wydawnictwa. [...]

dr Maciej Łagiewski


Przygotowana przez Andrzeja Konarskiego pozycja zawiera pytania i odpowiedzi ujęte w sposób autorski, na podstawie własnych przemyśleń, w oparciu o zdobyte doświadczenia. [...] Pytania i odpowiedzi są sformułowane nietypowo, nie mają służyć tylko sprawdzeniu i ocenie wiadomości, ale pobudzać ciekawość czytelnika i ukazać różne sposoby rozwinięcia tematu. Jednocześnie nie budzi zastrzeżeń wartość merytoryczna opracowania, dokonanego w oparciu o rzetelną wiedzę, znajomość literatury przedmiotu oraz kontakty z właściwymi instytucjami i specjalistami od poruszanych zagadnień.

dr Bogdan Mikułowski


„654 zagadki o Wrocławiu” świetnie wpisują się w teraźniejszość Wrocławia. Zaletą pracy jest umiejętne stawianie pytań i oczywiście wyczerpujące odpowiedzi. Dzięki niniejszej publikacji wrocławianie zyskują wiedzę o swoim mieście, mogą czuć się dumni z dzieła jego odbudowy – dziesięciolecia powojennej historii sprawiły, że już niewidoczne są 70% zniszczenia wojenne. Praca ta, prezentując wiele zagadnień w sposób bardzo i interesujący, oddaje hołd społeczeństwu współczesnego, pięknego miasta. Książka Andrzeja Konarskiego skierowana jest do wszystkich wrocławian i także turystów coraz liczniej odwiedzających Wrocław – „miasto spotkań”.

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Wawrzyniak


Andrzej Stefan Konarski (ur. 16 czerwca 1938 w Warszawie) – polski inżynier komunikacji i urbanista, działacz turystyczny, popularyzator i autor książek o Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w 1961. W okresach 1961–1963 i 1969–1978 był zatrudniony jako nauczyciel akademicki na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej początkowo w Katedrze Geodezji, a później w Zakładzie Inżynierii Ruchu. W latach 1965–1970 i 1978–1986 był projektantem Biura Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu. Następnie pracował jako główny projektant do spraw komunikacji w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego we Wrocławiu i jego kolejnych transformacjach organizacyjnych, to jest Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej i Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym, aż do przejścia na emeryturę w 2004. Jednocześnie prowadził (2000–2005) dydaktykę w Katedrze Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 1962 jest przewodnikiem po Wrocławiu i Dolnym Śląsku, a od 2001 także instruktorem przewodnictwa. Jest autorem informatorów, przewodników turystycznych i książek o historii Wrocławia, które były przedmiotem analiz naukowych. Od 1955 jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) w oddziale przy Politechnice Wrocławskiej. Zajmował się ochroną krajobrazu kulturowego, sprawami przewodnickimi, a także organizacją konkursów krasomówczych przewodników. Jest współpracownikiem „Gościńca” – kwartalnika Zarządu Głównego PTTK. Działa także jako członek i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia (TMW). Był inicjatorem Wszechnicy Wiedzy o Wrocławiu, dla której od 2011 organizuje comiesięczne spotkania publiczności ze znawcami Wrocławia. Jest wykładowcą w uniwersytecie trzeciego wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.
Źródło i dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Konarski_(ur._1938)


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki Jana Strządały „Z ciemności ciała”

Prowadzenie spotkania Robert Gawłowski
23 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie transmitowane online

Plakat [pdf]

Jan Strządała. „Z ciemności ciała” (okładka) [pdf]


Poezja Jana Strządały jest bardzo delikatna, eteryczna, zwiewna jak kobieta, a przy tym konkretna, męska. W liryku Istnieje, zamieszczonym w zbiorze wierszy wybranych pt. Szept igły w otwartej żyle, podmiot mówiący powiada: „tak naprawdę to istnieje tylko ból / wszystko inne jest tylko jego brakiem”. Grają tutaj ze sobą dwa koncepty filozoficzne: zła jako nieobecności dobra oraz ten mówiący, że pod spodem wszelkiego istnienia spoczywa cierpienie. Poezja Strządały jest chrześcijańska na wskroś, mówi moim zdaniem między innymi o tym, że każdy człowiek niesie swój niezmiernie ciężki krzyż przez całe życie. A co jest nagrodą za niesienie krzyża? Może wiersz, poezja, źdźbło trawy, przeźroczysty strumień, czarne węgle, powietrze, toń, kryształ. […]

Z posłowia Michała Piętniewicza


Jan Strządała — urodzony 4 lutego 1945 roku w Wiśle. Poeta, eseista, prozaik. Studiował medycynę i filozofię. Autor tomów poetyckich: Przegrany semestr (pseud. Jan Strehl, Warszawa 1969), Słoneczna noc (Warszawa 1983), Trudna galaktyka (Warszawa 1988), Szept igły w otwartej żyle (Katowice 1993), Pochylone niebo (Warszawa 1994), Nieobecna noc (Kraków 1997), Naga sukienka (Kraków 2001), Tajemnica (Kraków 2003), Światło i ciało (Kraków 2003), Noc co noc (Kraków 2005), Młode słowa (Kraków 2007), Delikatne miejsce (Gliwice 2009), Wiersze (Katowice 2012), Pamięć ciała bawi się moim sercem (2014), Koraliki (Gliwice 2015), Z płaczu cię podniosę (Gliwice 2016), Pamięć ciała bawi się moim sercem / La memoria del corpo giocca con il cuore mio (edycjapolsko-włoska, tłum. D. Tomczyk i V. Montuschi, Katowice 2018), Z płaczu cię podniosę / Ti solleverň dal pianto (edycja polsko-włoska,tłum. D. Tomczyk i V. Montuschi, Gliwice 2019), Ułamek (Gliwice 2019) oraz powieści Ciemnooka (pseud. Dawid Glen, Gliwice 2010).


Robert Gawłowski – urodzony 7 czerwca 1957 roku w Mierczycach. Absolwent wrocławskiej polonistyki. Poeta, prozaik, krytyk literacki, dramaturg, scenarzysta, a także autor audycji i słuchowisk radiowych, w przeszłości związany z Polskim Radiem we Wrocławiu. Jako poeta debiutował w roku 1977. Opublikował liczne tomy wierszy. Jest też autorem sztuki teatralnej o Edycie Stein zatytułowanej ''Droga w ciemności'' (1992 – premiera radiowa, 1997 – premiera teatralna) i zbioru opowiadań ''Pan Świat'' (2018). Wiersze, recenzje, szkice i eseje drukował w wielu czasopismach literackich w Polsce i za granicą. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Laureat nagrody I stopnia w dziedzinie literatury im. Stanisława Wyspiańskiego (1988) oraz nagrody Fundacji Kultury (1994). Współtwórca Międzynarodowego Forum Sztuk Akustycznych pro arte acustica MACROPHON (1991, 1994) oraz artystycznego Radia Copernicus (2005), honorowo wyróżnionego podczas światowego festiwalu sztuk multimedialnych Ars Electronica (2006).


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki Waldemara Okonia pt. „Dniewnik, czyli kronika niezapowiadanych śmierci”

Prowadzenie spotkania Krzysztof Rudowski
22 czerwca (środa) 2022 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie transmitowane online

Plakat [pdf]

Waldemar Okoń „Dniewnik” (okładka) [pdf]


„To, co w nas zapisane, to transcendentna potrzeba streszczenia czasu i próba powiązania tego z podświadomością. »Dniewnik« Waldemara Okonia to dowód zatrzymania w słowie tego, co nasyca nas w ciągu dnia światłem, doświadczenie mijającego życia, traktowanego jako fenomen twórczej pamięci”.

Gabriel Leonard Kamiński


„Lektura »Dniewnika« Waldemara Okonia jest wtajemniczeniem. Jest odczytaniem otaczającego nas świata w taki sposób, jakby autor tej księgi znalazł się po drugiej, magicznej stronie lustra. Takie lustra znajdziemy w borgesowskim Uqbarze, trafimy na nie w skromnym lizbońskim mieszkaniu Fernanda Pessoi, ale najpewniej przejrzymy się w nich, czytając wielkie literackie diariusze zapisujące rzeczywistość poetyckim szyfrem. Siła tego dziennika nie polega jednak na tym, że z jego pomocą możemy wrócić do tego, co minęło. »Dniewnik« potrafi bowiem zatrzymać czas; jak każde genialne dzieło”.

Krzysztof Rudowski


Waldemar Okoń – poeta, historyk sztuki, krytyk artystyczny, kurator wystaw sztuki współczesnej, absolwent filologii polskiej i historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w historii sztuki XIX i XX w. Opublikował szereg książek oraz kilkadziesiąt artykułów poświęconych tej epoce. Wydał również dziewięć tomów poezji – ostatni, „Jeszcze jeden tom wierszy” (wersja polsko-francuska) w roku 2021, scenariusz widowiska teatralnego „Antoni S., czyli Wieża Babel” (1995) i cztery wybory prozy poetyckiej. Poza tym książki prozatorskie: „Max z drugiej strony ulicy” (2015), „Jestem jak echo. Rok 1983” (2017), baśń dla dzieci i dorosłych „Michaś i Księżyc” (2019), monografie „Jan Matejko” i „Stanisław Wyspiański” (1998) oraz „Kresy w malarstwie polskim” (2006). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Od 1996 r. członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Profesor, pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.


Krzysztof Rudowski – prozaik, poeta, dramaturg; w wolnych chwilach muzyk jazzowy. Zadebiutował w roku 2000 powieścią „Stopy Pana Boga – metafizyczny przewodnik po Tatrach”, która doczekała się już dwóch wydań. Opublikował godną pierwowzoru kontynuację „Rękopisu znalezionego w Saragossie”, powieść drogi „Powrót” oraz „Konstelacje” – oryginalną w formie epopeję obejmującą ostatnie sto lat naszego regionu Europy. Jest autorem zbiorów opowiadań i nowel oraz pierwszego w historii literatury dramatu internetowego.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 23

Aktualności

„Wieczór pieśni i arii”

4.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert wokalny

5.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Sesja poświęcona Panoramie Siedmiogrodzkiej

7.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

9.05 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert malowany fletem

10.05 (wtorek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki I. Żelazowskiej pt. „Kraina wielu bogów. Meksyk – Gwatemala – Kostaryka”
W części muzycznej zespół Serenata Peregrina
Julieta González-Springer – sopran
Maciej Posłuszny – gitara

11.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów

12.05 (czwartek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. A. Jucewicza „Moje Soplicowo”
O twórczości pisarza odpowiadać będzie M. Pacholak

12.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert wokalny
M. Datskova – sopran
M. Stypułkowski – bas–baryton
M. Blum – fortepian

12.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert fortepianowy F. Litwin i K. Dębosza

13.05 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

14.05 (sobota) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja filmu pt. „Odra, poezja rzeki”
Słowo wstępne R. Sławczyński

14.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy P. Banasika pt. „Appassionata i perły romantyzmu”

16.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

„Koncert dyplomantów”

17.05 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert muzyki polskiej

17.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Dyskusja panelowa pt. „O współczesnych powinnościach społecznych inteligencji”

18.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki M. Świerczek pt. „Po wertepach współczesnego świata. Eseje”

19.05 (czwartek) br. o godz. 10.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie literacko-muzyczne pt. „O Matce pieśń”

19.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny zespołu Scream Duo
M. Król – trąbka
I. Sukienik – fortepian

20.05 (piątek) br. o godz. 13.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Dusza śpiewa z romansem”

20.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

21.05 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów mgr M. Kotas

21.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, walne zebranie członków

22.05 (niedziela) br. o godz. 9.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”

22.05 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.


Koncert wokalny
K. Wiewióra – mezzosopran
D. Kudełko – tenor
J. Litwin-Fenc – fortepian

23.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wręczenie nagrody ZASP J. Postrożnej

24.05 (wtorek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert gitarowy

25.05 (środa) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

25.05 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

26.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki poetyckiej K. Kasprzyka pt. „Zmienne nastroje”
Prowadzenie spotkania K. Rudowski

26.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie z A. Janko promujące najnowszą książkę autorki pt. „Finalistka”
Prowadzenie R. Gawłowski

27.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Podwieczorek muzyczno-literacki pt. „Dobrze że jesteś”

28.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Kompozytorzy zapomniani. Czy słusznie?”

30.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert studentów

31.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert w wykonaniu uczniów z Ogniska Muzycznego Allegro we Wrocławiu

1.06 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert w wykonaniu uczniów z Ogniska Muzycznego Allegro we Wrocławiu

1.06 (środa) br. o godz. 19.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Pianiści. Solo i kameralnie”

2.06 (czwartek) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

2.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert uczniów

3.06 (piątek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert na rzecz Domu Polskiego w Barze z cyklu Szumionów

3.06 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Mosty”
M.P. Ülevain – śpiew (Estonia)
D. Julle – gitara (Estonia)

4.06 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów klasy wokalu i fortepianu Aleksandry Dyrny

6.06 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Wystawa fotografii Janusza Wolniaka pt. „Nasze serca dla Ukrainy”

do 6.06 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert studentów klasy skrzypiec dra hab. Ch. Danowicza

7.06 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów I. Porębskiego

8.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Pacholakiem pt. „Dawne przewodniki po Nowogródczyźnie”

9.06 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławskie Wieczory Coolturalne

9.06 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

10.06 (piątek) br. o godz. 16.00, 17.15
Wstęp wolny. Zapraszamy

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert artystów i honorowych gości Festiwalu A. German „Eurydyki” pt. „Żeby szczęśliwym być”

11.06 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

13.06 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.06 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

15.06 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki W. Okonia pt. „Dniewnik”
Prowadzenie spotkania K. Rudowski

22.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki J. Strządały „Z ciemności ciała”
Prowadzenie spotkania R. Gawłowski

23.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki A. Konarskiego pt. „654 zagadki o Wrocławiu”
W części muzycznej S. Stembalski

30.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

do 29.08 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy