Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wieczór literacko - muzyczny w rocznicę zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej pn. ''Katyń - Smoleńsk pamiętamy''

10 kwietnia (wtorek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Prowadzenie Maria Sonia Krok
Prelekcja Ryszard Sławczyński
Recytacja: Maria Stuchly-Dolińska, Leszek Duszyński, Józef Józak, Maria Sonia Krok, Lidia Stelmach-Szauer
Śpiew: Maria Stuchly-Dolińska, Martyna Kaczałek, Agnieszka Krawczenko, Lidia Stelmach-Szauer, Jolanta Tomaszunas
Akompaniament: Mikołaj Ferenc, Wojciech Zdżarski


Zbrodnia katyńska – zbrodnia komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonali funkcjonariusze NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały się do winy, stwierdzając jednocześnie, że jest to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tym ludobójstwem nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. Od 1990 roku w ZSRR i Rosji prowadzona jest akcja propagandowa, której celem jest relatywizacja zbrodni katyńskiej przez powiązanie jej z wysoką śmiertelnością wśród jeńców sowieckich w niewoli polskiej (1919-1921), rzekomo spowodowaną przez zbrodnie popełnione na jeńcach. Akcję tę, określaną przez historyków terminem „anty-Katyń”, zapoczątkował prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow, który wydał tajne rozporządzenie nr RP-979 (РП-979) z 3 listopada 1990 roku zawierające (punkt 9) polecenie zebrania archiwaliów o tych wydarzeniach z historii stosunków dwustronnych, w których straty poniosła strona sowiecka. Obecnie akcja ta jest kontynuowana przez władze rosyjskie.
Źródło Wikipedia
Dodatkowe informacje: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska