Spotkania w 2022 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację najnowszej książki Stanisława Niciei pt. „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XVII. Twierdze Rzeczypospolitej”

24 lutego (czwartek) 2022 roku o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie transmitowane online

Obecność słuchaczy na sali koncertowej uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Plakat [pdf]

Stanisław Sławomir Nicieja. „Kresowa Atlantyda. Tom XVII. Twierdze Rzeczypospolitej” (okładka) [pdf]


W XVII tomie „Kresowej Atlantydy” koncentruję swą uwagę na twierdzach kresowych, które broniły Rzeczypospolitej Obojga Narodów przed inwazją, głównie islamu. Potężne mury tych fortec oraz obecność stacjonujących tam załóg wojskowych dawały okolicznej ludności poczucie bezpieczeństwa w czasach jakże częstych inwazji i wojen. I choć od wielu pokoleń te twierdze są poza granicami państwa polskiego, to weszły do polskiej legendy narodowej oraz literatury pięknej, a ich nazwy: Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Jazłowiec i Trembowla są ciągle obecne w polskim dyskursie historycznym i myśleniu o przeszłości narodu.

Ze wstępu
Stanisław Sławomir NiciejaStanisław Sławomir Nicieja – urodzony 4 października 1948 r. w Strzegomiu, polski historyk i historyk sztuki XIX i XX w., profesor nauk humanistycznych, rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji. Ukończył studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, uzyskując tytuł zawodowy magistra historii. W 1977 obronił doktorat w zakresie nauk humanistycznych (na podstawie pracy poświęconej Julianowi Leszczyńskiemu), w 1982 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Odbył staże na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie (1978–1979), w Instytucie Historii PAN (1981–1982), uzyskał stypendium Bolesława Krokowskiego w Nancy i Paryżu (1986), stypendium Fundacji Lanckorońskich w Londynie (1990–1991), stypendium Fundacji Tadeusza Zabłockiego w Londynie (1992), stypendium Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1993). Po przekształceniu WSP w Uniwersytet Opolski (w 1994) pełnił funkcję rektora tej uczelni w latach 1996–2002. Ponownie został wybrany na trzyletnią kadencję w 2005 r. W 2008 nie ubiegał się o reelekcję. 16 marca 2012 został ponownie wybrany na to stanowisko. Zasiadał m.in. w Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie (1989–1993), zespole Odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie (od 1993), Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (od 1994), komitecie redakcyjnym Słownika Biograficznego Polonii Świata w Paryżu (od 1992), redakcji miesięcznika „Semper Fidelis” (1989–1993), radzie programowej Polskiego Radia Opole (1993–1999). Publikował m.in. w „Zeszytach Historycznych” w Paryżu, „Dziejach Najnowszych”, „Odrze”, „Kresach Literackich”, „Przeglądzie Wschodnim”, „Życiu Literackim”, „Pulsie” w Londynie, „Orle Białym” w Londynie, „Tygodniu Polskim” w Londynie, „Kwartalniku Historycznym”, „Mówią Wieki”. Laureat nagród: im. Juliusza Ligonia (1989), „Życia Literackiego” (1989), „Przeglądu Technicznego” (1989), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie im. Edwarda Raczyńskiego (1991), „Przeglądu Wschodniego” (1993), „Polityki” (1999), Nagrody Literackiej Wojewody Opolskiego (1990), nagrody I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe (1986, 1991, 1999), tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola. W 2005 odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 1993 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Źródło: Wikipedia Dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Nicieja


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z Markiem Rapnickim połączone z prezentacją najnowszej książki poety „Nieświęta ziemia”

Prowadzenie spotkania Robert Gawłowski
15 lutego (wtorek) 2022 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie transmitowane online

Obecność słuchaczy na sali koncertowej uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Plakat [pdf]

Marek Rapnicki „Nieświęta ziemia” (okładka) [pdf]


Marek Rapnicki (ur. 1955) – urodzony w Lublinie. W latach szkolnych mieszkaniec Świdnika. Ukończył archeologię (UMCS) oraz studia podyplomowe z dziedziny kulturalno-oświatowej (UW). Animator kultury, poeta, eseista, podróżnik, miłośnik Bałtyku. Od 1980 r. mieszka w Raciborzu. W 1989 r. przewodniczący Raciborskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W latach 1990–2002 radny i działacz samorządu terytorialnego. Były dyrektor Raciborskiego Domu Kultury, następnie instruktor Raciborskiego Centrum Kultury. Inicjator wielu przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych. Pomysłodawca, współzałożyciel, redaktor naczelny „Almanachu Prowincjalnego”, pisma literacko-kulturalnego, które redaguje od 2005 r. Opublikował m.in. tomy poetyckie „Ość” (1990), „Pieśń winnego” (1991), „Terytorium powiernicze” (2006), „Pan Amo prosi o głos” (2020), „Nieświęta ziemia” (2021) oraz zbiory eseistyczne „Późna miłość. Rzym według Marka” (2013) i „Książęta smaku. Rzym według Marka II” (2016). W roku 2021 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zaś jego zbiór wierszy „Pan Amo prosi o głos” nominowany był do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ przyznawanej za najlepszy tom roku.


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prelekcję Piotra Chrzczonowicza „Prawnuk Cypriana Kamila Norwida Jerzy Kozarzewski w 26. rocznicę Jego obecności w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu”

5 lutego (sobota) 2022 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie transmitowane online

Obecność słuchaczy na sali koncertowej uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Do plakatu wykorzystano obraz Edwarda Kostki „Cyprian Kamil Norwid” [pdf]

Piotr Chrzczonowicz, „Wspomnienie o Jerzym Kozarzewskim, poecie, prawnuku Norwida”, „Materiały i Notatki. Studia Norwidiana” 15–16, 1997–1998 [pdf]

W części muzycznej przy fortepianie uczennice klasy fortepianu Izabelli Dulińskiej-Bolsewicz:
Aleksandra Czajka
Julia Czajka
W programie:
F. Chopin:
Ballada As-dur op. 47
Ballada g-moll op. 23


Piotr Chrzczonowicz urodził się na pograniczu polsko-czeskim w Nowej Rudzie w 1962 r. Poeta, autor siedmiu tomików poetyckich tłumaczonych na języki francuski, niemiecki, czeski i grecki. Animator kultury, nauczyciel języka polskiego, studia ukończył na Wydziale Filologii Polskiej UWr we Wrocławiu, doktoryzował się na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, był stypendystą paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroycia. Wspólnie z Polską Biblioteką w Paryżu był inicjatorem sprowadzenia ziemi z prochami Norwida z grobowca na podparyskim cmentarzu w Montmorency na Wawel w roku 2000. Liczne publikacje w prasie, m.in. w piśmie frankofonów „Le Lien”, „Ziemia Kłodzka”, pisał też artykuły naukowe poświęcone twórczości Cypriana Kamila Norwida i poezji emigracyjnej po 1945 r. Jego wiersze były wielokrotnie prezentowane na spotkaniach literackich, m.in. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Auli Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim, Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Sali Ignacego Paderewskiego w Paryżu. Debiutował zbiorami „Przemijanie” i „Zawierzenie” w latach 1996/1997 tłumaczonymi przez wrocławską malarkę urodzoną w Paryżu Helenę Michałek na język francuski. Ukazały się w wielu antologiach poetyckich, tłumaczonych na grecki i czeski, a zbiory „Sens istnienia”, „Sceny z życia”, Morskie psalmy”, „Drzewa mojej młodości” – tłumaczone przez Renatę Markiewicz na język niemiecki – zostały wprowadzone do narodowej bibliografii niemieckiej przez Bibliotekę w Lipsku. W 2016 r. ukazał się tomik „Listy przeznaczeń”, a w tłumaczeniu na język czeski przez czeską poetkę Verę Kopeczka w antologii poświęconej postaci św. Wojciecha – 2016. Najnowsze wiersze planowane do przyszłego tomiku „Ogrody uczuć” aktualnie są tłumaczone na języki czeski i grecki. Recenzentami jego wierszy byli poeta i prawnuk Cypriana Kamila Norwida Jerzy Kozarzewski, językoznawca prof. Jan Miodek, poeta i kompozytor dr Ares Chadzinikolau. Prezentowane były wielokrotnie w Polskim Radiu Wrocław, Radiu Bis w Warszawie, Polskim Radiu Szczecin i Koszalin. 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6

Aktualności

Koncert uczniów Autorskiej Szkoły Pianistycznej L. Bas

8.01 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

10.01 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert muzyki polskiej

11.01 (wtorek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert pt. „Hej kolęda, kolęda”

12.01 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie

13.01 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital muzyczno-poetycki pt. „Obejmij mój świat”

13.01 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

15.01 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert świąteczny pn. „Gdy się Chrystus rodzi...”
M. Malec – wokal
M. Kazubski – fortepian
T. Kolbuszewski – skrzypce

15.01 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zimowy koncert muzyki kameralnej

17.01 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora.


Wystawa malarstwa K. Popińskiej pt. „Odra rzeka”

od 19.01 do 19.04 br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

19.01 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z klasy śpiewu T. Huka oraz z klasy fortepianu K. Falany

20.01 (czwartek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z A. Sutowicz pt. „Ksieni trzebnicka, K. Pawłowska z Wierzbna, czyli sarmackie drogi kultury religijnej na Śląsku”
Prowadzenie A. Nikiel

20.01 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Spotkanie transmitowane online

„Gitarowy koncert kolędowo-noworoczny”

21.01 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Szumion – kameralny koncert charytatywny

22.01 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z J. Owczarkiem pt. „Zbigniew Herbert – poezja i biografia”
Prowadzenie D. Heck

24.01 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

„Świat bez prawdy” – performans czervo_01 na podstawie wybranych tekstów z książki M. Fostowicza

25.01 (wtorek) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

26.01 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., spotkanie

27.01 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki A. Marino pt. „Na Wołyniu skończył się świat”
Prowadzenie W. Okoń

27.01 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert pn. „Z miłości do belcanta”

28.01 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór inauguracyjny Wizjonistów

29.01 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki W. Grabkowskiego pt. „Ze snu na wyspę Hiva Oa”
Prowadzenie spotkania D. Heck

2.02 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Spotkanie transmitowane online

Prelekcja P. Chrzczonowicza pt. „Prawnuk Cypriana Kamila Norwida Jerzy Kozarzewski w 26. rocznicę Jego obecności w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu”

5.02 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Spotkanie transmitowane online

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

8.02 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Wernisaż wystawy malarstwa K. Popińskiej pt. „Odra rzeka”

9.02 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Rapnickim połączone z prezentacją najnowszej książki poety „Nieświęta ziemia”
Prowadzenie R. Gawłowski

15.02 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki S. Niciei pt. „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XVII”

24.02 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online