Spotkania w 2022 roku

IV Spotkanie inicjatorów budowy pomnika Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

4 listopada (piątek) 2022 roku o godz. 15.00
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]


Tadeusz Różewicz (ur. 9 października 1921 r. w Radomsku, zm. 24 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu ) – polski poeta, dramaturg, prozaik, scenarzysta filmowy, należy do grona najwybitniejszych i wszechstronnych pisarzy, wielokrotnie wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla, jego twórczość przełożono na 49 języków. Autor m.in. zbiorów wierszy i poematów „Niepokój” (1947), „Formy” (1958), „Nic w płaszczu Prospera” (1962), „Na powierzchni poematu i w środku” (1983), „Płaskorzeźba” (1991), „Matka odchodzi” (1999), dramatów: „Kartoteka” (1960), „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja” (1964), „Białe małżeństwo” (1975), „Do piachu” (1979). „Tadeusz Różewicz był największym z żyjących poetów i pisarzy polskich. Był również znakomitym dramaturgiem. Różewicz zmienił polską poezję, stworzył jej nowy typ, co jest widoczne już w pierwszym jego tomie 'Niepokój'. Z biegiem lat obserwowaliśmy również, jak zyskuje na znaczeniu jego proza. Twórczość Różewicza bardzo silnie zapisała się w historii polskiej literatury. Wielu młodych poetów po nią sięga, często też nie uświadamiając sobie, że inspirują się Różewiczem” – tak wspominał T. Różewicza profesor Jacek Łukasiewicz.
Źródła: Wikipedia, instytutksiazki.pl


    

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki Stanisława Srokowskiego pt. „Testament polskich Kresów”

27 października (czwartek) 2022 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Stanisław Srokowski „Testament polskich Kresów” (okładka) [pdf]

Stanisław Srokowski „Czego chcemy?”, „Gazeta Obywatelska”, nr 283, 4-17 listopada 2022, s. 22-23 [pdf]


Spotkanie przygotowane dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Bez względu na to, jaką tematykę podejmuje Stanisław Srokowski, jego teksty zawsze koncentrują się wokół kwestii, jak bronić Polski.
„Nie zgadzałem się na bezmyślne popieranie faszyzującej Ukrainy, kiedy nie braliśmy pod uwagę naszych rodzimych interesów. Nie zgadzałem się na czołobitne zachowania polityków wobec Unii Europejskiej czy podporządkowanie polskiej racji stanu żydowskim naciskom. Obce mi były rosyjskie infiltracje i wszelkie inne zagraniczne manipulacje. Miałem i wciąż mam też mnóstwo krytycznych uwag wobec działań w kulturze czy oświacie. Z drugiej strony z wielkim oddaniem i sympatią popierałem i popieram te wszystkie dążenia w polskiej gospodarce, polityce, nauce i kulturze, które zmierzają do umacniania Rzeczypospolitej jako wolnego, suwerennego i niepodległego państwa”, pisze autor we wstępie.
W tym zbiorze felietonów znajdą Państwo teksty o Kresach, Ukrainie, edukacji, kulturze i polskim społeczeństwie, które podlega zmianom, często gubiąc to, co najistotniejsze. Quo vadis, polska szkoło? – pyta autor, szuka w dzisiejszym świecie mężczyzn, ostrzega przed atakiem barbarzyńców, a nade wszystko apeluje, by nie zapominać o historii, bo to element, bez którego naród nie istnieje.
Czytajmy „Testament polskich Kresów” jako wskazówkę, jak mądrze, pięknie i pożytecznie żyć.


Stanisław Srokowski – prozaik, poeta, dramaturg, publicysta. Urodził się na Kresach. Duży rozgłos przyniosły mu książki obrazujące straszliwe ukraińskie ludobójstwo dokonane w latach 1939–1947 na Polakach. Powieści „Duchy dzieciństwa”, „Repatrianci” (blokowani przez ambasadora sowieckiego Aristowa), „Ukraiński kochanek” (wyróżniony w plebiscycie Polskiego Radia jako jeden z najważniejszych utworów 25-lecia RP), „Zdrada”, „Ślepcy idą do nieba” oraz dwa zbiory opowiadań „Nienawiść” i „Strach” stały się wiarygodnym świadectwem tragicznych doświadczeń polskiego narodu. Na podstawie „Nienawiści” Wojciech Smarzowski nakręcił słynny już film „Wołyń”. Trylogia współczesna „Barbarzyńcy u bram”, „Spisek barbarzyńców” i „Barbarzyńcy w salonie” pokazuje kolonizację polskich umysłów przez ideologię marksizmu kulturowego. Wiersze Srokowskiego wraz z twórczością Tymoteusza Karpowicza otwierały nowy awangardowy nurt w polskiej poezji drugiej połowy XX w., zwany nurtem lingwistycznym.
Dodatkowe informacje: www.srokowski.art.pl/biografia.htm


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z cyklu Dowód Tożsamości. Gośćmi będą: Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, pedagog, autorka książek o tematyce psychologicznej i pedagogicznej; Łukasz Iwaniuk – zoolog i edukator

25 października (wtorek) 2022 rok o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Koncepcja spotkań i prowadzenie:
Ewa Gil-Kołakowska
W części muzycznej wieczoru:
Artur Witkowski – handpan, gong tam tam, misy tybetańskie


Dowód Tożsamości - to cykl spotkań poświęcony mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska, projekt, którego celem jest przywołanie korzeni współczesnych Dolnoślązaków. Ewa Gil-Kołakowska - autorka książki Dowód Tożsamości na podstawie której powstał pomysł spotkań o tym samym tytule, w swojej książce podjęła próbę dotarcia do źródeł oryginalności kulturowej Dolnego Śląska poprzez opis indywidualnych losów jego najbardziej znanych mieszkańców. Do tej pory w Klubie Muzyki i Literatury jej gośćmi byli: językoznawca - prof. Jan Miodek, historyk - dr Maciej Łagiewski, judoka - dr Rafał Kubacki, aktor - Robert Gonera, a także poetka - Ewa Sonnenberg, kulturoznawca - prof. Ilias Wrazas, reżyserka – Julia Popkiewicz, pieśniarz - Przemysław Paśko, dziennikarka i społeczniczka - Wanda Ziembicka – Has, autor i scenarzysta - Cezary Harasimowicz, wieloletni gospodarze wrocławskiego zoo i kultowego programu Z kamerą wśród zwierząt – Hanna i Antoni Gucwińscy, rzeźbiarka – Bożenna Biskupska, alpinista i himalaista - Aleksander Lwow, satyryk – Stanisław Szelc, pisarka - Barbara Sadurska, aktorka wrocławskiego Teatru Capitol – Emose Uhunmwangho, dziennikarka, podróżniczka i pisarka - Joanna Lamparska, muzyk, wirtuoz instrumentów perkusyjnych - Jose Torres, Beata Rakowska - aktorka Teatru Współczesnego we Wrocławiu, Marzena Kipiel-Sztuka - artystka teatralna, filmowa i kabaretowa, Cezary Studniak – aktor, reżyser, dyr. PPA, Martin Lewandowski - współzałożyciel i szef polskiej federacji KSW, Ewa Rossano - rzeźbiarka i malarka, a także aktorki Teatru Muzycznego Capitol - Klaudia Waszak i Justyna Szafran, oraz tekściarz i komik - Ścibor Szpak. Gościem spotkania w dniu 25 X 2022 roku będzie prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, pedagog i psycholog, wykładowczyni uniwersytecka, autorka licznych publikacji naukowych, badaczka związków i relacji międzyludzkich. We wtorkowym spotkaniu weźmie też udział Łukasz Iwaniuk - zoolog i edukator, który opowie pasjonujące historie o zwierzętach żyjących w miejskiej dżungli. W części muzycznej wieczoru wystąpi grający na gongu, misach i handpanie Artur Witkowski. Spotkanie jak zwykle poprowadzi dziennikarka Ewa Gil-Kołakowska.


Prof. dr hab. Mirosława Nowak–Dziemianowicz – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. W latach 1997-2017 współtworzyła Dolnośląską Szkołę Wyższą, gdzie od 2008 do 2017 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych. Od roku 2017 związana była z Uniwersytetem Opolskim, pełniąc tam kolejno funkcję: pełnomocnika Rektora UO ds. dyscypliny pedagogika, wicedyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych ds. nauki oraz dyrektora Instytutu Pedagogiki. Od kilku lat związana jest z Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gdzie kieruje seminarium doktorskim z pedagogiki. Edukacja, wychowanie, szkoła, nauczyciel to pierwszy obszar jej badań i naukowych zainteresowań. Drugim obszarem są relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzina i wszystko to, co dzieje się w nich „pomiędzy”: małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi. Cała jej aktywność naukowa podporządkowana jest pytaniu o to, co w naszych relacjach z innymi sprzyja rozwojowi i samorealizacji. Prowadzone przez nią interdyscyplinarne badania ulokowane są w jakościowym paradygmacie badań oraz w szerokim społeczno-kulturowym kontekście. Profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz jest też członkinią Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, w którym kieruje Komisją polityki oświatowej oraz Sekcją pedagogiki krytycznej. Od lat blisko współpracuje z Dolnośląskim Kongresem Kobiet gdzie angażuje się w prace na rzecz zwiększania obszarów równości, praw i wolności od stereotypów.

Z zawodowymi zainteresowaniami i pasjami pani profesor zapoznać się można czytając jej publikacje naukowe, których w swoim dorobku ma bardzo wiele. Najważniejsze z nich to: monografie autorskie; Szkoła jako przestrzeń uznania (2020) nagrodzona w konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na najlepszą monografię w dyscyplinie pedagogika, Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości (Wrocław 2016), Oblicza edukacji: między pozorami a refleksyjną zmianą (Wrocław 2014), Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności (wyd. 2, Kraków 2014) oraz Doświadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensów i znaczeń (wyd. 2, Wrocław 2006). Oraz książki pod redakcją: M. Nowak-Dziemianowicz, A. Konopnicki (red.), Pamięć - historia - tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty (Kraków 2019), Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989 (Wrocław 2013). W tym roku ukazała się jej najnowsza, niezwykła książka, dość odmienna od dotychczasowych publikacji. Tematycznie jednak związana z tym, co ją najbardziej pociąga, fascynuje i inspiruje. Czyli – nie oczywistość, różnorodność i nieprzewidywalność świata. Bajki nieBajki to trzydzieści jeden opowieści o życiu; o miłości i odpowiedzialności, o wierności i zdradzie, o stracie, przemijaniu i cierpieniu, o bezradności i lęku, o wolności i o deszczu, który wcale nie musi być smutny… Bajki nie Bajki to zaproszenie do wspólnej intymnej rozmowy.


Ewa Gil-Kołakowska - pomysłodawczyni oraz autorka koncepcji i scenariusza spotkań. Dziennikarka, której specjalnością są wywiady z ludźmi Kultury i Sztuki. W swoim dziennikarskim dorobku ma setki wywiadów z wybitnymi artystami, które publikowała na łamach Magazynu Tygodniowego GR, Przeglądu, Angory i XL. Współpracowała też z tygodnikiem Wprost, Gazetą Wyborczą, Wieczorem Wrocławia, West Zeitung, miesięcznikami Machina i WOW. W trakcie wieloletniej pracy dziennikarskiej zajmowała się również reportażem oraz krytyką teatralną i filmową. W latach 1991-1994 redaktor naczelna magazynu E’LA. Autorka książek: La, la, la, la…, Dowód Tożsamości, Mam jedno oko zielone…, Opowieści wigilijne o wieczerzy, kolędach, Herodzie oraz wydanej cztery lata temu książki Opowieści bielsze niż śnieg. Pomysłodawczyni i producentka albumu i koncertu Alkimja Justyny Steczkowskiej, płyty i koncertu Kazika Staszewskiego Piosenki Toma Waitsa, płyty polsko-jamajskiej formacji RASTASIZE Day by Day, zrealizowanej w studiu Boba Marleya na Jamajce, a także albumu z utworami Kurta Tucholsky’ego w interpretacji Krystyny Tkacz. Realizatorka teledysków, autorka scenariuszy, satyryk. Cykl wieczorów w Klubie Muzyki i Literatury - Dowód Tożsamości, to jej kolejne dziennikarskie spotkania z ludźmi których, lubi, ceni i szanuje.


Łukasz Iwaniuk – zoolog i edukator, który opowie niezwykle pasjonujące historie o zwierzętach w miejskiej dżungli, a konkretnie w "dżungli" wrocławskiej. Od grudnia 2021 na zaproszenie Marka Kocota Łukasz regularnie opowiada o zwierzętach i roślinach w „ANTYKABARECIE. Na co dzień jest nauczycielem biologii, przez kilka lat był też wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Pracował również w Programie Ochrony Podkowca Małego, jednego z najrzadszych i najpiękniejszych nietoperzy Europy. W czasach studenckich tworzył pierwszy skład kabaretu "Neo-Nówka", a od dwóch lat kieruje Dyskusyjnym Klubem Filmowym w CKAiIL "CZASOPRZESTRZEŃ". Prowadzi także cykl prelekcji "TO ŻYJE" w Strefie Kultury Wrocław oraz przyrodnicze spotkania dla dzieci i rodziców we Wrocławskim Instytucie Kultury. Jest też współtwórcą Wrocławskiego Festiwalu Nietoperzy, cyklów "Dzikie Miasto" i "Laboratorium Tajemnic" w Fundacji Kultury i Sztuki MACONDOArtur Witkowski - entuzjasta muzyki improwizowanej i wspólnego muzykowania. Niestrudzony podróżnik przez magiczny świat dźwięków, poszukujący własnego muzycznego języka. Pomysłodawca i inicjator koncertów IMPRO SESSION w kultowej Klubokawiarni Mleczarnia we Wrocławiu. IMPRO SESSION, jak mówi, to: ”Przyjaciół spotkanie przy handpanie, to intuicyjna podróż poprowadzona dźwiękiem i rytmem w poszukiwaniu radości wspólnego grania. Bycie tu i teraz.” Wykorzystując melodie handpanów, mis i gongów artysta dzieli się z publicznością energią własnych emocji, dźwięków i zawartych w nich muzycznych opowieści… Muzyka, którą tworzy uruchamia w słuchaczach całą gamę tych emocji, porusza wyobraźnię, momentami niepokoi, ale przede wszystkim relaksuje i uspakaja serce i duszę…


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 45

Aktualności

Jesienny Koncert Smyczkowy

5.11 (sobota) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert wychowanków MDK Wrocław-Krzyki pt. „Piano solo”

7.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

8.11 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

8.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital W.R. Popkiewicza pt. „Kocham świat... kocham Polskę”
Słowo wiążące N. Tarczyńska

9.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Pacholakiem pt. „Dekanat nowogródzki i kościół parafialny w Worończy”

10.11 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Kowala pt. „J. Bruzdowicz in memoriam”

10.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wieczór pamięci K. Morawieckiego
Muzyka i śpiew W. R. Popkiewicz
Prowadzenie A. Adamski

12.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

14.11 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wieczornica Patriotyczna

14.11 (poniedziałek) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny
E. Pachucka-Mazurek – skrzypce
A. Starzec-Makandasis – fortepian

16.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prezentacja najnowszego numeru dwumiesięcznika „Topos” i wrocławska premiera nowego zbioru wierszy R. Gawłowskiego „Życie wieczne”

17.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów klasy fortepianu K. Kaczorowskiej

18.11 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki K. Czai pt. „Wybieram życie...”

18.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

19.11 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert Chóru Capella Ecumenica

19.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Przesłuchania eliminacyjne do „VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile”

20.11 (niedziela) br. o godz. 12.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” koncert Trio Con Piacere pt. „Od Chopina do Różyckiego”

21.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Zdarzenie performatywne na podstawie tekstu A. Urbańskiego pt. „HCM”

22.11 (wtorek) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie wspomnieniowe T. Tellera

23.11 (środa) br. o godz. 11.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

23.11 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z R.M. Łuczyńskim pt. „Rezydencje arystokratyczne w Sudetach polskich i czeskich po II wojnie światowej”

24.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert zespołu Art Chamber Duo
J. Pietrzak – skrzypce
J. Przybylska-Nowak – fortepian

25.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”.
Reżyseria dźwięku Z. Jędrych

26.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie z cyklu Dowód Tożsamości. Gościem będzie Ł. Iwaniuk

28.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. Węglowskiego pt. „Przodem do tyłu, czyli postęp wsteczny”

29.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa malarstwa Anny Marii Fusaro pt. „Demaskarada”

do 30 listopada (środa) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy prac M. Żelechower-Aleksiun oraz wierszy M. Olbromskiego z ksiażki "Wieża czasu"

30.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

V Spotkanie inicjatorów budowy pomnika T. Różewicza we Wrocławiu

1.12 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z K. Nieborakiem pn. „Gitara i poezja”

2.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prelekcja R. Sławczyńskiego pn. "Śladami Polaków - samochodem przez Syberię"

5.12 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert mikołajkowy

6.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”
W części muzycznej I. Groblica Kmiecik

7.12 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie opłatkowe

8.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie prezentujące kwartalnik artystyczny „Format Literacki”

8.12 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Próba do projektu pn. Koncert Wiedeński pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek

9.12 (piątek) br. o godz. 8.15
Wstęp z zaproszeniami

Zebranie zarządu Towarzystwa im. Ferenca Liszta we Wrocławiu

10.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów mgr M. Kotas

10.12 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

12.12 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Gwieździsta Noc”
P. Rogóż-Migacz – sopran
A. Tashkinova – fortepian

13.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

14.12 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławskie Wieczory Coolturalne

15.12 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów E. Weps-Duffy

16.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

17.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

„Przedświąteczny Wieczór Muzyczny” w ramach cyklu „Koncert Muzyki Polskiej”

19.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zimowy koncert charytatywny

20.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Płynące dźwięki harfy”

3.01 (wtorek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wystawa A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”

do 31 stycznia 2023 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy