Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie autorskie Stanisława Srokowskiego połączone z prezentacją książki pt. „Tajemnicza podróż ”

11 września (środa) 2024 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie transmitowane online

Plakat [pdf]

Stanisław Srokowski, „Tajemnicza podróż” (okładka) [pdf]

Dorota Heck, Rzecz o książce Stanisława Srokowskiego, „Gazeta Obywatelska” 2024, nr 40 (326), s. 9-10 [pdf]


To pierwsza awangardowa powieść w literaturze polskiej XXI wieku. Stanisław Srokowski fascynuje się potęgą duchową człowieka, jego wyobraźnią i ukrytą stroną naszej rzeczywistości. Odsłania kompleksy, lęki i mity współczesnego świata, ujawnia obsesje i fantasmagorie. Wizyjny, paranoiczny świat marzeń i wyobrażeń splata się z groteskowym, ironicznym i satyrycznym językiem naszej epoki. Pisząc Tajemniczą podróż, odbywa zarazem wędrówkę w głąb istoty ludzkiej, pokazując drogę przez nowoczesną cywilizację pełną fantazji, przewrotności i szyderstwa. Przenika do najbardziej subtelnych rejonów człowieczej egzystencji, odkrywając jej fascynujące i niezwykłe obrazy. Można przywołać przed oczy takie dzieła jak Don Kichot Miguela de Cervantesa, Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa, utwory Witkacego i Brunona Schultza, by wskazać twórcze inspiracje dla artystycznej wyobraźni. Ta wysmakowana, kreacyjna proza wprowadza nas w zakamarki nadchodzącego, tajemniczego czasu, w którym człowiek – bez ładu moralnego - nie będzie już w stanie rozpoznać siebie samego. Warto więc przeczytać tę pasjonującą, a zarazem pełną humoru książkę, by lepiej zrozumieć skomplikowany, wielostronny wizerunek współczesnej sztuki.


Opinie czytelników:


To intrygująca książka. Tyle w niej obrazów i zdumiewających zdarzeń. Budzi refleksje nad czasem, w którym żyjemy, nad zmaganiami człowieka pędzącego […]. Niezwykła metaforyka oddaje złożoność świata. […].

Grażyna Mulczyk-Skarżyńslka (poetka)


[…] To powieść egzystencjalna, w której rodzi się pytanie o ducha naszych czasów i znaczenie czasu w ogóle. Doskonale i wielokrotnie podkreślona zostaje złudna, zgubna i wręcz szkodliwa rola zmysłów w postrzeganiu rzeczywistości […]. To apokaliptyczny obraz ludzkości pogrążonej w anarchii, bezładzie, w braku podstawowych pojęć, wartości itp. […]. To krzyk bólu o bezładzie współczesnego świata. […]. Pomimo humoru, satyry, ironii, jest to powieść dramatyczna, a nawet tragiczna.

Blandyna Niemirowska (polonistka)


[…] Czytam sporo książek francuskich, angielskich i hiszpańskich i nie spotkałem tyle ironii, groteski i karykatury współczesnego świata, co w Tajemniczej podróży. Niby książka filozoficzna, a kpi z wszelkiej filozofii. Niby egzystencjalna, a kpi z wszelkiej egzystencji. Ale to, co najbardziej mnie poruszyło, to zjadliwa satyra i parodia politycznej kamaryli, kpina z nadętych polskich bonzów i błaznów z parlamentarnymi emblematami. […].

Józef Berkicki-Gnat (socjolog)


Stanisław Srokowski – prozaik, poeta, dramaturg, publicysta, który urodził się na Kresach. Duży rozgłos przyniosły mu książki obrazujące ukraińskie ludobójstwo dokonane w latach 1939-1947 na Polakach. Powieści: Duchy dzieciństwa, Repatrianci (blokowani przez ambasadora sowieckiego Aristowa), Ukraiński kochanek (wyróżniony w plebiscycie Polskiego Radia jako jeden z najważniejszych utworów 25-lecia RP), Zdrada, Ślepcy idą do nieba oraz dwa zbiory opowiadań Nienawiść i Strach stały się wiarygodnym świadectwem tragicznych doświadczeń polskiego narodu. Na podstawie Nienawiści Wojciech Smarzowski nakręcił słynny już film Wołyń. Trylogia współczesna: Barbarzyńcy u bram, Spisek barbarzyńców i Barbarzyńcy w salonie pokazuje kolonizację polskich umysłów przez ideologię marksizmu kulturowego. Wiersze Srokowskiego wraz z twórczością Tymoteusza Karpowicza otwierały nowy awangardowy nurt w polskiej poezji drugiej połowy XX w., zwany nurtem lingwistycznym.
Dodatkowe informacje: www.srokowski.art.pl/biografia.htm


 

Aktualności

Koncert gitarowy pro memoria W. Zaborskiego

24.07 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Muzyczne wspomnienia...”
R. Zdobylak – wiolonczela
H. Bednarska – skrzypce
T. Śliwowski – fortepian

3.08 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Winnickiego pt. „Od Bacha do Szymanowskiego”

16.08 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Nagrania płyty CD

20 – 22.08 br.
Wstęp z zaproszeniami

Recital duetu
A. Liley – skrzypce
M. Łajming – fortepian

24.08 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy „C. Miłosz w fotografiach A. Lizakowskiego” połączony z prezentacją książki pt. „Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą? Sudecka poezja i proza”

26.08 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Czesław Miłosz w fotografiach Adama Lizakowskiego”

do 27 sierpnia 2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki A.B. Fiedler połączony z prezentacją tomiku poetyckiego pt. „A ja ciągle w drodze”
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

3.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki D. Heck pt. „Aposjopea. Retoryka milczenia, czyli kwestia wyboru najnowszej literatury polskiej (z historią w tle)”
Prowadzenie: S. Krok, A. Janiak

4.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki B. Dziewięckiej-Figiel pt. „Opowiadania ze starej kuchni”
W części muzycznej: B. Bokun – skrzypce

5.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki G.L. Kamińskiego pt. „Wrocławska Abrakadabra”
Prowadzenie spotkania Waldemar Okoń

6.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomu poezji pn. „Znaki zapytania”
W części muzycznej: Z. Dynak-Chwałko – fortepian

9.09 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie S. Srokowskiego połączone z prezentacją książki pt. „Tajemnicza podróż”

11.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Sybirak”
Słowo wstępne R. Sławczyński

12.09 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja najnowszej książki poetyckiej R. Bakalarczyka pt. „Poezja obrazów”
W części muzycznej F. Litwin – fortepian

13.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z S. Kalus pt. „Poszukiwanie piękna w życiu i w sztukach różnych”
Prowadzenie J. Tkaczyk

19.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert duetu Bokun-Kościuszko
J.J. Bokun – klarnet
J. Kościuszko – gitara

20.09 (piątek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody im. A. Pryszczewskiej-Kozołubowej J. Horbaczowi za pracę magisterską

21.09 (sobota) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn M. Dzieniowi

21.09 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zwierzenia maszynisty”

24.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Projekcja filmu pt. „Wrócimy do Polski”
Słowo wstępne R. Sławczyński

26.09 (czwartek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Jesienne melodie”

28.09 (sobota) br. o godz. 15.00, 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Premiera płyty M. Michalskiego – Johann Sebastian Bach Inventions & Sinfonias BWV 772-801

2.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spektakl pt. „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu A. Damrych i J. Skoczylasa

7.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online