Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na ''Koncert wokalny''

11 września (środa) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Katarzyna Czekanowska (Ukraina) - sopran
Olena Lapko (Ukraina) - sopran liryczny
Andrij Kryminskij (Ukraina) - baryton
Natalia Czekanowska (Ukraina) - akompaniament
Prowadzenie koncertu Marcin Cieślik (Polska)


Katarzyna Czekanowska (Ukraina) - sopran. W 2005 roku ukończyła Eksperymentalną Szkołę Artystyczną w Tarnopolu (muzyka, teatr, rysunek), następnie (2005 - 2009) studia licencjackie im. S. Kruszelnickiej (wokal). W latach 2010 - 2012 studiowała muzykologię i dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Pedagogicznym im. W. Hnatiuka w Tarnopolu. W latach 2005-2013 pracowała jako solistka w domu kultury ''Kolejowy'' Tarnopol, jednocześnie (2011-2013 r.) jako solistka Galickiej Orkiestry Kameralnej. Od 2013 r. mieszka we Wrocławiu, gdzie założyła zespół muzyki ludowej ''Śpiewogra'' oraz współorganizowała chór ''Psalterion'' przy Kościele greckokatolickim. Jest laureatką międzynarodowych i krajowych konkursów wokalnych. m. in. Grand-prix im. S.A. Kruszelnickiej Tarnopol (2008, 2009). Współorganizuje koncerty i festiwale pieśni ukraińskich. Jako aktorka brała udział w ''Wrocław-Europejska Stolica Kultury 2016''.


Olena Lapko (Ukraina) - sopran liryczny. W latach 1983-1990 kształciła się w Szkole Muzycznej w Chmielnicku, następnie (1990-1993) ukończyła Kolegium Muzyczne im. W. Zaremby w Chmielnicku (klasa bandury i śpiewu solowego). W roku 1998 ukończyła Akademię Muzyczną im. A. Niezdaniowej w Odessie (klasa bandury i śpiewu solowego), gdzie uzyskała specjalizację wokalistki, pedagoga wokalnego, nauczyciela gry na bandurze oraz kierownika zespołu wokalnego. W latach 1990-2016 została solistką Akademickiego Chóru Kameralnego w Chmielnicku. Brała udział w koncertach filharmonii w Chmielnicku (1992-1993 r.). Wykonywała partie solowe z orkiestrą kameralną i zespołem artystycznym ''Kozacy Podola'' (2005-2013 r.). Od 2000 do 2016 r. zatrudniona była w Kolegium Muzycznym im. W. Zaremby w Chmielnicku, jako nauczyciel śpiewu solowego. Brała udział w licznych międzynarodowych konkursach i festiwalach m. in. w Belgii, Francji, Bułgarii, Austrii, Polsce, Czechach, Hiszpanii, Włoszech oraz na Serbii. Otrzymała liczne nagrody powiatowego i miejskiego urzędu kultury oraz prezydenta miasta.


Andrij Kryminskij (Ukraina) - baryton. Ukraina. Aktor, śpiewak solowy, wokalista. Laureat międzynarodowych i ogólnokrajowych konkursów. Studia - Chmielnicka uczelnia muzyczna im. Zaremby kierunek wokal operowy, aktor, śpiewak ansamblowy.


Natalia Czekanowska (Ukraina) - akompaniament. Doświadczona pianistka, koncertmistrz, wykładowca. 2009-2018 występowała z orkiestrą ''Świętograj'' Koncertmistrz klasy wokalnej, skrzypiec, dombrystów, cymbałów. 2009-2018 Wykładowca. 2013-2018 współpraca z muzycznym zespołem ''Awantura''; 2014-2017 współpraca z muzycznym zespołem ''Muzyczny Dżem'' ( Festiwal Kultury Kresowej - Mrągowo, Święto malin - Kraśnik).
Konkursy wokalne, ludowe, międzynarodowe: Międzynarodowy wokalny konkurs I. Godina (Słowacja); Międzynarodowy Konkurs Muzyczny IBLA Grand Prize na Sycylii.


Marcin Cieślik (Polska) - Magister, inżynier ochrony środowiska, który przez pewien czas jako dziennikarz był związany z TV Wielkopolska oraz TVP3 Wrocław. W wolnym czasie pracował jako przewodnik zamkowy a obecnie jako wolontariusz w projekcie "Wrocław na językach świata" gdzie pomaga obcokrajowcom w przyswojeniu języka polskiego.