Reklama

Zajęcia uczestników Jesiennego Kursu Wokalnego 2019, prowadzone przez prof. Monika Kolasa-Hladikova

12.9. (czwartek) br. od. g. 10.00 do g. 15.00
Wstęp z zaproszeniami