Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Format Pismo Artystyczne zapraszają na spotkanie prezentujące czasopismo "Format literacki" pod red. A. Więckowskiego

15 lutego (piątek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

''Format literacki'' (okładka) [pdf]


W zeszycie znakomite teksty poetyckie, prozatorskie i eseje takich autorów jak: J. Styczeń, U. Benka, E. Sonnenberg, K. Rudowski, W. Okoń, J. Jaroszewski, H. Waniek, A. Saj, G. Kamiński i inni.
Format - kwartalnik artystyczny pod redakcją Andrzeja Saja, zajmujący się współczesną sztuką wizualną. Problematyka poruszana w czasopiśmie jest zwrócona w stronę eksperymentu i plastycznej awangardy, prezentowana w przejrzystej i prostej formie graficznej. Stałe rubryki goszczące w Formacie to 'Tematy' (artykuły o teoretycznym charakterze), 'Postawy' (wywiady z artystami i prezentacje ich sylwetek), 'Kontakty' (szersze omówienia wydarzeń zagranicznych, także wywiady z twórcami), 'Konteksty' i 'Relacje'.
Źródło Wikipedia
Dodatkowe informacje:
www.format-net.pl/pl/kwartalnik/historia.html

Strona czasopisma: www.format-net.pl/pl