Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert pn. „Popołudnie z wiolonczelą i fortepianem”

Michał Bień – wiolonczela
Alicja Siejka – fortepian
16 września (czwartek) 2021 roku o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Michał Bień – ukończył klasę wiolonczeli mgr Joanny Flieger w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Studia licencjackie oraz magisterskie, zwieńczone uzyskaniem wyniku z wyróżnieniem, odbył w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. dr hab Lidii Grzanki-Urbaniak. Dodatkowo ukończył roczne, podyplomowe studia Artist Certificate in Music w Królewskim Konserwatorium w Hadze w klasie prof. Lucii Swarts. Swoje umiejętności rozwijał, biorąc udział w wiolonczelowych kursach mistrzowskich pod kierunkiem pedagogów takich jak: Denis Severin, Mats Lidström, Jelena Očić, Michael Flaksman, Kazimierz Michalik, Alexander Gebert, Tilmann Wick. Jest laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień konkursów solistycznych i kameralnych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz akademickiej m.in. I miejsce w International Moscow Music Competition, Rosja w kategorii duetów instrumentalnych, I miejsce w XX International Competition – Festival „Music Without Limits”, Litwa, w kategorii duetów instrumentalnych, III miejsce w ogólnopolskim konkursie Polish Rising Music Stars 2020 w kategorii solo. Uczestniczył w prestiżowych projektach orkiestrowych takich jak International Lutosławski Youth Orchestra oraz Santander Orchestra 2018. Kierownik artystyczny warsztatów orkiestrowych organizowanych podczas festiwalu Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Występował na licznych festiwalach muzyki poważnej, m.in. NFM LeoFestiwal we Wrocławiu, Silesia Sonans w Jeleniej Górze, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Sola Musica” w Częstochowie, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie. W trakcie studiów na wrocławskiej Alma Mater został czterokrotnie wyróżniony Stypendium Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla najlepszych studentów, przyznawanym za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. W roku 2020 został również uhonorowany Stypendium Artystycznym Prezydenta Miasta Wrocławia.


Alicja Siejka – naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat. Jest absolwentką katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w klasie adt Anny Góreckiej (studia licencjackie) oraz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie kameralistyki fortepianowej (studia magisterskie), gdzie kształciła się pod kierunkiem prof. Zbigniewa Faryniarza (fortepian) oraz prof. AM dr hab. Anny Gągoli (kameralistyka). Laureatka konkursów pianistycznych w Żaganiu, Kłodzku oraz finalistka Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Szafarni. Na polu kameralistyki stale współpracuje z sopranistką Klaudią Ziajkowicz oraz skrzypkiem Robertem Bacharą. Wraz z Klaudią Ziajkowicz uzyskała I nagrodę w konkursie „Aria i pieśń wieczorna” (Białystok 2014) oraz wyróżnienia: w IV Konkursie Wokalnym im. I.J. Paderewskiego (Bydgoszcz 2012), a także w III Akademickim Konkursie Pieśni Artystycznej (Wrocław 2012); w kwietniu 2013 r. brała udział w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Lyonie (kategoria głos z fortepianem). W 2012 r. uzyskała II nagrodę w Konkursie Małych Form Instrumentalnych we Wrocławiu (w duecie z saksofonistą Piotrem Żelaznym). Obecnie jest zatrudniona jako pianistka-kameralistka w Katedrze Instrumentów Dętych oraz Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie współpracuje z klasami skrzypiec, klarnetu oraz saksofonu. Nieustannie doskonali swoje umiejętności poprzez udział w pianistycznych i kameralnych kursach mistrzowskich. Pracowała pod kierunkiem m.in. A. Jasińskiego, A. Tatarskiego, K. Borucińskiej, M. Szwajger-Kułakowskiej, A. Prabuckiej-Firlej, U. Kryger, A. Maximowa, I. Rotha, E. de Bros oraz A. Spiri. Bardzo chętnie współpracuje zarówno z instrumentalistami, jak i wokalistami; w swoim repertuarze posiada utwory o zróżnicowanej stylistyce i często niekonwencjonalnej obsadzie.


 

Aktualności

Koncert pt. ''Duet instrumentalny w polskiej literaturze muzycznej''
K. Podorska - skrzypce
M. Słowikowski - fortepian

6.9 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Czwarta wrocławska Stachuriada pn. ''Nie jest za późno''

8.9 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wykład P. Juckiewicz pn. „Polskie media na Białorusi w latach 1944-2021”

9.9 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital fortepianowy P. Banasika pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Recital fortepianowy dla młodzieży pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

14.9 (wtorek) br. o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn B. Gruszce-Zych oraz K. Nowosielskiemu

15.9 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Recital trąbkowy

Koncert odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora.
16.9 (czwartek) br. o godz. 13.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

„Popołudnie z wiolonczelą i fortepianem”
M. Bień - wiolonczela
A. Siejka - fortepian

16.9 (czwartek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

''Letnie czytanie poezji''

16.9 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert kameralny pt. ''Wieczór muzyki łotewskiej''

17.9 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Oprowadzanie po wystawie pn. „Pamiątki Solidarności”
Prowadzący J. Wolniak

18.9 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Premiera filmu pt. „Odra, poezja rzeki”

18.9 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

''Koncert w Ciemności by ARTur Moon - Wrocław''

20.9 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki J. Jaroszewskiego pt. ''Od prehistorii do pohistorii''

21.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie w ramach cyklu Dowód Tożsamości. Gościem będzie M. Kipiel-Sztuka

22.9 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Sesja popularnonaukowa pt. „Opozycja przedsierpniowa na Dolnym Śląsku 1976–1980”

23.9 (czwartek) br. o godz. 10.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., spotkanie

23.9 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie pt. "W upale życia". Premiera zbioru opowiadań Macieja Bieszczada "Ulewa"

Spotkanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora

24.9 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Głos ludzi wiary w chorale protestanckim”

26.9 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład dr K. Managadze pt. „Średniowieczna muzyka gruzińska”
W części muzycznej:
M. Basheleishvili – kontratenor
N. Nishniadze – fortepian

28.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

29.9 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Dolnośląskie Towarzystwo im. F. Chopina, spotkanie

30.9 (czwartek) br. o godz. 10.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z E. Sonnenberg
Prowadzenie spotkania W. Ziembicka

30.9 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Stare Miasto, spotkanie członków

1.10 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pn. „Melodie dla Anny”

2.10 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wystawa pn. ''Pamiątki Solidarności'' ze zbiorów J. Wolniaka

do 4.10 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki K. Czai pt. „Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza…”
Prowadzenie spotkania G.L. Kamiński

6.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki L. Wędzichy pt. „Podróż jest życiem, życie jest podróżą”
Prowadzenie spotkania M. Lampczak

7.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

12.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki P. Lamprechta pt. ''Światło przy granicy"
Prowadzenie spotkania S. Srokowski

14.10 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wybory do rad osiedli. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6

17.10 (niedziela) 2021 roku

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomiku poezji pn. „Jasny przekaz”
W części muzycznej Z. Dynak-Chwałko – fortepian

18.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

20.10 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.