Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu zapraszają na koncert kameralny pt. ''Wieczór muzyki łotewskiej'' w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2021

17 września (piątek) 2021 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert transmitowany online

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Wystąpią:
Ryszard Żołędziewski - saksofon (Wrocław)
Gleb Belyaev - fortepian (Łotwa)
W programie muzyka łotewska, litewska i polska


Ryszard Żołędziewski – saksofonista, pedagog, kompozytor i aranżer. Studia gry na saksofonie klasycznym odbył w Konservatorium für Musik und Theater Bern – HKB-Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii. Arkana gry saksofonowej poznawał pod kierunkiem tak wybitnych saksofonistów, jak John-Edward Kelly (USA), Christian Roellinger (Francja), Iwan Roth i Marcus Weiss (Szwajcaria). Uczestniczył także w Jazz Master Class prowadzonych przez Jerry'ego Bergonzi (USA). Muzykę współczesną, jej artyzm oraz kunszt kompozytorski poznawał pod kierunkiem Henriego Pousseura (Belgia) oraz Ursa Petera Schneidera (Szwajcaria). W Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu obronił tytuł doktora sztuki muzycznej oraz uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Z recitalami saksofonowymi i koncertami kameralnymi odbył liczne trasy koncertowe, występując w wielu państwach europejskich, Ameryce Północnej i Azji. Jako solista koncertował ze znakomitymi orkiestrami w Belgii, Holandii, Kanadzie, Kazachstanie, Polsce na Łotwie i Ukrainie. Uczestniczył w nagraniach dla stacji radiowych i telewizyjnych oraz nagraniach płyt CD. Zrealizował wiele prawykonań kompozycji współczesnych, a swoje utwory dedykowali mu artyści z Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i USA. W dorobku naukowym ma liczne podręczniki z zakresu dydaktyki saksofonowej, kompozycje, aranżacje oraz publikacje w języku polskim i angielskim. Ryszard Żołędziewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę saksofonu. Regularnie prowadzi kursy i lekcje mistrzowskie w Austrii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Kazachstanie, Niemczech, Polsce, Rosji, Szwajcarii, Szwecji na Białorusi, Litwie, Łotwie, Słowacji i Ukrainie.


Gleb Belyaev – pianista, improwizator i kompozytor. Ukończył Szkołę Muzyczną w Liepaja na Łotwie w klasie fortepianu Tatyany Volynskiej. W zakresie kompozycji kształcił się w klasie Agris Engelmanis i Romualda Kalsonsa. Najważniejszym jego osiągnięciem tego okresu była I nagroda na Łotewskim Konkursie Młodych Kompozytorów (1998). Fortepian studiował w Akademii Muzycznej im. J. Vītolsa w Rydze, w klasie prof. Raffi Kharajanyana, uzyskując dyplom magistra w 2012 r. W ramach programu ERASMUS studiował również w Wiedniu w klasie fortepianu prof. Olega Maisenberga. W 2010 r. otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Serebryakowa w Wołgogradzie. W 2012 r. otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Playing Slonimsky w Sankt Petersburgu. W 2014 r. otrzymał II nagrodę na III Międzynarodowym Festiwalu Konkursowym im. A. Dvarionaitena na Litwie i III miejsce na VI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Sankt Petersburg. W lutym 2016 r. otrzymał II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzyki Klasycznej Rising Stars w Rydze. Gleb Belyaev jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Muzyki i Sztuki Uniwersytetu w Dyneburgu oraz prowadzi klasę fortepianu w Music & Art School w Naujene na Łotwie. Oprócz muzyki poważnej wykonuje również muzykę różnych stylistyk, w tym muzykę rozrywkową oraz jazz. Jest często zapraszany do różnych przedstawień, filmów niemych i spektakli teatralnych jako improwizator-akompaniator.


Koncert został dofinansowany ze środków Gminy Wrocław


 

Aktualności

Koncert pt. ''Duet instrumentalny w polskiej literaturze muzycznej''
K. Podorska - skrzypce
M. Słowikowski - fortepian

6.9 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Czwarta wrocławska Stachuriada pn. ''Nie jest za późno''

8.9 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wykład P. Juckiewicz pn. „Polskie media na Białorusi w latach 1944-2021”

9.9 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital fortepianowy P. Banasika pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Recital fortepianowy dla młodzieży pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

14.9 (wtorek) br. o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn B. Gruszce-Zych oraz K. Nowosielskiemu

15.9 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Recital trąbkowy

Koncert odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora.
16.9 (czwartek) br. o godz. 13.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

„Popołudnie z wiolonczelą i fortepianem”
M. Bień - wiolonczela
A. Siejka - fortepian

16.9 (czwartek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

''Letnie czytanie poezji''

16.9 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert kameralny pt. ''Wieczór muzyki łotewskiej''

17.9 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Oprowadzanie po wystawie pn. „Pamiątki Solidarności”
Prowadzący J. Wolniak

18.9 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Premiera filmu pt. „Odra, poezja rzeki”

18.9 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

''Koncert w Ciemności by ARTur Moon - Wrocław''

20.9 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki J. Jaroszewskiego pt. ''Od prehistorii do pohistorii''

21.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie w ramach cyklu Dowód Tożsamości. Gościem będzie M. Kipiel-Sztuka

22.9 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Sesja popularnonaukowa pt. „Opozycja przedsierpniowa na Dolnym Śląsku 1976–1980”

23.9 (czwartek) br. o godz. 10.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., spotkanie

23.9 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie pt. "W upale życia". Premiera zbioru opowiadań Macieja Bieszczada "Ulewa"

Spotkanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora

24.9 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Głos ludzi wiary w chorale protestanckim”

26.9 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład dr K. Managadze pt. „Średniowieczna muzyka gruzińska”
W części muzycznej:
M. Basheleishvili – kontratenor
N. Nishniadze – fortepian

28.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

29.9 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Dolnośląskie Towarzystwo im. F. Chopina, spotkanie

30.9 (czwartek) br. o godz. 10.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z E. Sonnenberg
Prowadzenie spotkania W. Ziembicka

30.9 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Stare Miasto, spotkanie członków

1.10 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pn. „Melodie dla Anny”

2.10 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wystawa pn. ''Pamiątki Solidarności'' ze zbiorów J. Wolniaka

do 4.10 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki K. Czai pt. „Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza…”
Prowadzenie spotkania G.L. Kamiński

6.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki L. Wędzichy pt. „Podróż jest życiem, życie jest podróżą”
Prowadzenie spotkania M. Lampczak

7.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

12.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki P. Lamprechta pt. ''Światło przy granicy"
Prowadzenie spotkania S. Srokowski

14.10 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wybory do rad osiedli. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6

17.10 (niedziela) 2021 roku

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomiku poezji pn. „Jasny przekaz”
W części muzycznej Z. Dynak-Chwałko – fortepian

18.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

20.10 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.