Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na spotkanie pt. „Angelus Silesius i Jakob Boehme: dwa fundamenty śląskiej duchowości”

Wprowadzenie Maciej Manikowski
Słowo o filmie Łukasz Chwałko
W części muzycznej Zofia Dynak-Chwałko – fortepian
24 listopada (piątek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat I [pdf]

Plakat II [pdf]


Jakob Boehme: życie i twórczość
Film dokumentalny – fabularyzowany
„Na początku XVII wieku Europa znalazła się w przededniu wybuchu największej wojny religijnej w swoich dziejach. Konflikty między przedstawicielami różnych wyznań ograniczały wolność wypowiedzi. Jednak w tym czasie w Görlitz (dzisiejszym Zgorzelcu) żył i tworzył prosty człowiek, szewc z wykształcenia, którego pisma odmieniły myśl filozoficzną i teologiczną oraz wywarły wielki wpływ na literaturę i sztukę późniejszych czasów. Zrealizowany w 2016 roku film jest próbą wytłumaczenia myśli Jakoba Böhme i przedstawienia jej wszechstronnego oddziaływania”.
Źródło i dodatkowe informacje: www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1257402


Angelus Silesius należy do najwybitniejszych postaci barokowej poezji śląskiej i poezji religijnej w ogóle. Urodził się prawie 400 lat temu we Wrocławiu, gdzie jego ojciec, Stanisław, przybył z Krakowa. Jego twórczość, źródłowo oparta na filozofii i teologii Mistrza Eckharta (dominikańskiego filozofa i mistyka z XIV wieku oraz na myśli religijno-filozoficznej zgorzeleckiego teozofa) i mistyka Jakuba Böhmego, zawitała do polskojęzycznej kultury za sprawą tłumaczeń Adama Mickiewicza. Cherubinowy wędrowiec, bo z tego dzieła jest najbardziej znany, to nie tylko poezja, ale także opis wędrówki, jaką człowiek podejmuje w swym życiu w poszukiwaniu tego, co najważniejsze, w tym i Boga czy Absolutu. Podąża on w swych poszukiwaniach za swym duchowym poprzednikiem, jakim jest zgorzelecki szewc, transponując niejako jego myśl na język poezji. Znane są też jego pieśni z Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej, napisanej wspólnie z opatem Bernardem Rosą z Krzeszowa.
Ideą świętowania jubileuszu urodzin Angelusa Silesiusa i rocznicy śmierci Jakuba Böhme, jest przybliżanie ich duchowego dziedzictwa dzisiejszemu człowiekowi, pokazując, że to, co było ważne dla człowieka czasów reformacji i kontrreformacji, jest także, choć już z innego punktu odniesienia, ważne dla człowieka XXI wieku. Dlatego zaczynamy świętowanie od pokazu filmu, który prezentuje nam nie tylko postać, ale przede wszystkim myśl wielkiego śląskiego myśliciela, Jakuba Böhme, którego wrocławski badacz, Józef Kosian, nazwał ojcem śląskiej mistyki.


Maciej Manikowski – urodzony w 1966 roku w Ostrzeszowie, filozof i teolog, prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Człowieka i Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w Uniwersytecie Wrocławskim w kadencji 2020-2024. Odbył staże naukowe w Belgii (Katholieke Universiteit Leuven: 1999, 2003, 2022), w Rzymie (Pontifica Universita Gregoriana: 1998, 2001, 2018), w Wiedniu (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wiedeńskiego: 1998) i w Bochum (Ruhr Universität Bochum: 2007, 2022). Stale współpracuje z uniwersytetami w Ołomuńcu, Ostrawie i Leuven. Zajmuje się filozofią religii, filozofią dialogu, filozofią kultury i filozoficzną mistyką, głównie nadreńską i śląską. Autor licznych artykułów z filozofii i teologii oraz 4 monografii: Filozofia w obronie dogmatu. Argumenty antytryteistyczne Grzegorza z Nyssy na tle tradycji (2002), Pierwsza Zasada, świat stworzony i drogi poznania. Pseudo-Dionizy Areopagita – jego filozofia i teologia (2006), Bóg z perspektywy człowieka. Odczytując Grzegorza z Nyssy (2012) oraz Relacja i dialog. Wprowadzenie do ontologii trynitarnej (2018). Miłośnik kultury Europy Środkowej i muzyki progresywnej.


Łukasz Chwałko – urodził i wychował się w Zgorzelcu, aktualnie mieszka we Wrocławiu. Ukończył szkołę filmową w Brighton (Brighton Film School) oraz kurs filmowy w Szkole Wajdy w Warszawie. Jest absolwentem studiów licencjackich z kulturoznawstwa oraz magisterskich z dziennikarstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Podczas studiów rozpoczął realizację filmu o Jakobie Boehme, który miał swoją premierę w 2016 roku w Zgorzelcu. Od tego czasu został przetłumaczony na 10 języków, a jego pokazy odbyły się w Polsce, Niemczech, Czechach oraz Finlandii. Film posiada rekomendacje takich uniwersytetów jak: Illinois State University, The University of Arizona, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Ostrawie. Jego zainteresowania skupiają się na literaturze, filozofii, historii regionu i problemach kulturowych pogranicza.


Zofia Dynak-Chwałko – absolwentka wrocławskiej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w klasie prof. Cezarego Saneckiego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W szkole średniej pracowała pod kierunkiem pianistki Olgi Rusiny. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich z wybitnymi pianistami i pedagogami. Jest laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych. Występuje również jako kameralistka. Koncertowała w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Chorwacji oraz we Włoszech. W latach 2008 i 2009 otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia, a w latach 2014–2016 stypendium Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu dla najlepszych studentów.
Zofia Dynak-Chwałko - rozszerzona nota [pdf]


 

Aktualności

Koncert gitarowy pro memoria W. Zaborskiego

24.07 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Muzyczne wspomnienia...”
R. Zdobylak – wiolonczela
H. Bednarska – skrzypce
T. Śliwowski – fortepian

4.08 (niedziela) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Winnickiego pt. „Od Bacha do Szymanowskiego”

16.08 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Nagrania płyty CD

20 – 22.08 br.
Wstęp z zaproszeniami

Recital duetu
A. Liley – skrzypce
M. Łajming – fortepian

24.08 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy „C. Miłosz w fotografiach A. Lizakowskiego” połączony z prezentacją książki pt. „Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą? Sudecka poezja i proza”

26.08 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Czesław Miłosz w fotografiach Adama Lizakowskiego”

do 27 sierpnia 2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki A.B. Fiedler połączony z prezentacją tomiku poetyckiego pt. „A ja ciągle w drodze”
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

3.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki D. Heck pt. „Aposjopea. Retoryka milczenia, czyli kwestia wyboru najnowszej literatury polskiej (z historią w tle)”
Prowadzenie: S. Krok, A. Janiak

4.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki B. Dziewięckiej-Figiel pt. „Opowiadania ze starej kuchni”
W części muzycznej: B. Bokun – skrzypce

5.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki G.L. Kamińskiego pt. „Wrocławska Abrakadabra”
Prowadzenie spotkania Waldemar Okoń

6.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomu poezji pn. „Znaki zapytania”
W części muzycznej: Z. Dynak-Chwałko – fortepian

9.09 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie S. Srokowskiego połączone z prezentacją książki pt. „Tajemnicza podróż”

11.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Sybirak”
Słowo wstępne R. Sławczyński

12.09 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja najnowszej książki poetyckiej R. Bakalarczyka pt. „Poezja obrazów”
W części muzycznej F. Litwin – fortepian

13.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z S. Kalus pt. „Poszukiwanie piękna w życiu i w sztukach różnych”
Prowadzenie J. Tkaczyk

19.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert duetu Bokun-Kościuszko
J.J. Bokun – klarnet
J. Kościuszko – gitara

20.09 (piątek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody im. A. Pryszczewskiej-Kozołubowej J. Horbaczowi za pracę magisterską

21.09 (sobota) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn M. Dzieniowi

21.09 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zwierzenia maszynisty”

24.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Projekcja filmu pt. „Wrócimy do Polski”
Słowo wstępne R. Sławczyński

26.09 (czwartek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Jesienne melodie”

28.09 (sobota) br. o godz. 15.00, 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Premiera płyty M. Michalskiego – Johann Sebastian Bach Inventions & Sinfonias BWV 772-801

2.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spektakl pt. „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu A. Damrych i J. Skoczylasa

7.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online