Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na spotkanie pt. „Angelus Silesius i Jakob Boehme: dwa fundamenty śląskiej duchowości”

Wprowadzenie Maciej Manikowski
Słowo o filmie Łukasz Chwałko
W części muzycznej Zofia Dynak-Chwałko – fortepian
24 listopada (piątek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat I [pdf]

Plakat II [pdf]


Jakob Boehme: życie i twórczość
Film dokumentalny – fabularyzowany
„Na początku XVII wieku Europa znalazła się w przededniu wybuchu największej wojny religijnej w swoich dziejach. Konflikty między przedstawicielami różnych wyznań ograniczały wolność wypowiedzi. Jednak w tym czasie w Görlitz (dzisiejszym Zgorzelcu) żył i tworzył prosty człowiek, szewc z wykształcenia, którego pisma odmieniły myśl filozoficzną i teologiczną oraz wywarły wielki wpływ na literaturę i sztukę późniejszych czasów. Zrealizowany w 2016 roku film jest próbą wytłumaczenia myśli Jakoba Böhme i przedstawienia jej wszechstronnego oddziaływania”.
Źródło i dodatkowe informacje: www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1257402


Angelus Silesius należy do najwybitniejszych postaci barokowej poezji śląskiej i poezji religijnej w ogóle. Urodził się prawie 400 lat temu we Wrocławiu, gdzie jego ojciec, Stanisław, przybył z Krakowa. Jego twórczość, źródłowo oparta na filozofii i teologii Mistrza Eckharta (dominikańskiego filozofa i mistyka z XIV wieku oraz na myśli religijno-filozoficznej zgorzeleckiego teozofa) i mistyka Jakuba Böhmego, zawitała do polskojęzycznej kultury za sprawą tłumaczeń Adama Mickiewicza. Cherubinowy wędrowiec, bo z tego dzieła jest najbardziej znany, to nie tylko poezja, ale także opis wędrówki, jaką człowiek podejmuje w swym życiu w poszukiwaniu tego, co najważniejsze, w tym i Boga czy Absolutu. Podąża on w swych poszukiwaniach za swym duchowym poprzednikiem, jakim jest zgorzelecki szewc, transponując niejako jego myśl na język poezji. Znane są też jego pieśni z Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej, napisanej wspólnie z opatem Bernardem Rosą z Krzeszowa.
Ideą świętowania jubileuszu urodzin Angelusa Silesiusa i rocznicy śmierci Jakuba Böhme, jest przybliżanie ich duchowego dziedzictwa dzisiejszemu człowiekowi, pokazując, że to, co było ważne dla człowieka czasów reformacji i kontrreformacji, jest także, choć już z innego punktu odniesienia, ważne dla człowieka XXI wieku. Dlatego zaczynamy świętowanie od pokazu filmu, który prezentuje nam nie tylko postać, ale przede wszystkim myśl wielkiego śląskiego myśliciela, Jakuba Böhme, którego wrocławski badacz, Józef Kosian, nazwał ojcem śląskiej mistyki.


Maciej Manikowski – urodzony w 1966 roku w Ostrzeszowie, filozof i teolog, prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Człowieka i Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w Uniwersytecie Wrocławskim w kadencji 2020-2024. Odbył staże naukowe w Belgii (Katholieke Universiteit Leuven: 1999, 2003, 2022), w Rzymie (Pontifica Universita Gregoriana: 1998, 2001, 2018), w Wiedniu (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wiedeńskiego: 1998) i w Bochum (Ruhr Universität Bochum: 2007, 2022). Stale współpracuje z uniwersytetami w Ołomuńcu, Ostrawie i Leuven. Zajmuje się filozofią religii, filozofią dialogu, filozofią kultury i filozoficzną mistyką, głównie nadreńską i śląską. Autor licznych artykułów z filozofii i teologii oraz 4 monografii: Filozofia w obronie dogmatu. Argumenty antytryteistyczne Grzegorza z Nyssy na tle tradycji (2002), Pierwsza Zasada, świat stworzony i drogi poznania. Pseudo-Dionizy Areopagita – jego filozofia i teologia (2006), Bóg z perspektywy człowieka. Odczytując Grzegorza z Nyssy (2012) oraz Relacja i dialog. Wprowadzenie do ontologii trynitarnej (2018). Miłośnik kultury Europy Środkowej i muzyki progresywnej.


Łukasz Chwałko – urodził i wychował się w Zgorzelcu, aktualnie mieszka we Wrocławiu. Ukończył szkołę filmową w Brighton (Brighton Film School) oraz kurs filmowy w Szkole Wajdy w Warszawie. Jest absolwentem studiów licencjackich z kulturoznawstwa oraz magisterskich z dziennikarstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Podczas studiów rozpoczął realizację filmu o Jakobie Boehme, który miał swoją premierę w 2016 roku w Zgorzelcu. Od tego czasu został przetłumaczony na 10 języków, a jego pokazy odbyły się w Polsce, Niemczech, Czechach oraz Finlandii. Film posiada rekomendacje takich uniwersytetów jak: Illinois State University, The University of Arizona, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Ostrawie. Jego zainteresowania skupiają się na literaturze, filozofii, historii regionu i problemach kulturowych pogranicza.


Zofia Dynak-Chwałko – absolwentka wrocławskiej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w klasie prof. Cezarego Saneckiego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W szkole średniej pracowała pod kierunkiem pianistki Olgi Rusiny. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich z wybitnymi pianistami i pedagogami. Jest laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych. Występuje również jako kameralistka. Koncertowała w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Chorwacji oraz we Włoszech. W latach 2008 i 2009 otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia, a w latach 2014–2016 stypendium Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu dla najlepszych studentów.
Zofia Dynak-Chwałko - rozszerzona nota [pdf]


 

Aktualności

Premiera muzycznej książki dla dzieci pt. „Bajka o Dzielnej Di” autorstwa Krystyny Paraszkiewicz-Pater i Marzeny Cybulki

28.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

29.11 (środa) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki A.B. Fiedler połączony z prezentacją tomiku poetyckiego pt. „Cztery pory życia”
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

30.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Wrocław Con Corde

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.11 (czwartek) br.

Koncert pt. „Irena Salwowska z zespołem”

1.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp biletowany

Bilety na koncert zostały wyprzedane.


Koncert pt. „Jesienny koncert skrzypcowy”

4.12 (poniedziałek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy Z. Wojdak
Prowadzenie M. Szczepański

4.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert Muzyki Polskiej

5.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów Ignacego Porębskiego

6.12 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital fortepianowy Franciszki Litwin

7.12 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Przesłuchania I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Wrocław Con Corde

8.12 (piątek) br. o godz. 10.00 – 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

9.12 (sobota) 2023 roku o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Święta Bożego Narodzenia w Klubie Muzyki i Literatury

11.12 (poniedziałek) br. o godz. 10.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy T. Maruta
Prowadzenie J. Adamowski

11.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert pt. „Grudniowe popołudnie z wiolonczelą”

12.12 (wtorek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie Świąteczno-Noworoczne

12.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

13.12 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z Koncertmistrzem R. Pujankiem z okazji Światowego Dnia Skrzypiec

13.12 (środa) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Klub Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie opłatkowe

14.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie Ireny Gaweł połączone z prezentacją najnowszej książki pt. „Figielki prztyczki i inne faramuszki”
Prowadzenie A. Ostoja-Solecki

14.12 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zimowy koncert charytatywny pt.: „Gramy dla Krwinki”

15.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert świąteczny uczniów mgr M. Kotas

16.12 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Kolędowy koncert chóru Capella Ecumenica
Dyrygent A. Akułowicz

18.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert gitarowy L.U. Gawlik

20.12 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie pt. „Boże Narodzenie we Lwowie”

21.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie G.L. Kamińskiego prezentujące tom pt. „Wiersze zebrane”

28.12 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Noworoczny recital fortepianowy w wykonaniu M. Szczepańskiego

1.01 (poniedziałek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie Stanisława Srokowskiego połączone z prezentacją najnowszej książki pt. „Wiersze miłosne dla Marii”

3.01 (środa) 2024 r. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert gitarowy

4.01 (czwartek) 2024 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów Autorskiej Szkoły Pianistycznej L. Bas

5.01 (piątek) 2024 r. o godz. 16.00, 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Święta Bożego Narodzenia w Klubie Muzyki i Literatury

do 6.01.2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Bach, Haendel, Telemann”
T. Trehub (Ukraina) – fortepian, flety barokowe
A. Majewska (Polska) – skrzypce
I. Stavnichuk (Polska) – fortepian
J. Olczyk (Polska) – kontrabas

8.01 (poniedziałek) 2024 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Projekcja filmu pt. „Sen o Warszawie”

11.01 (czwartek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy B. Beszłeja pt. „Artyści muzycy w moich fotografiach”
W części muzycznej: M. Michalski – fortepian

15.01 (poniedziałek) 2024 r. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Kolędowy koncert chóru „Grunwald”

19.01 (piątek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Odra – rzeka w Hiszpanii w fotografiach R. Sławczyńskiego”

do 22.01.2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy