Reklama

Uniwersytet III Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zaprasza na koncert pn. "Zielono mi"

26 marca (wtorek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Ryszard Zamiara - śpiew
Alfred Kampa - śpiew
Piotr Gawroński - bęben afrykański


Ryszard Zamiara urodził się w 1954 roku. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, pracował z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Obecnie jest na emeryturze, co pozwala mu na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. W 2015 r. został członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Należy do Chóru „Apasjonata” UTW w UE, gdzie rozwija swoje zdolności wokalne, oprócz śpiewu chóralnego często wykonuje partie solowe. Jest przewodniczącym sekcji słowno-muzycznej „Zielono nam” działającej na UTW w UE. W swoim, bardzo zróżnicowanym, repertuarze ma piosenki A. Osieckiej, J. Kofty, G. Gershwina, E. Piaf, Ch. Aznavoura czy B. Bacharacha. Od dwóch lat współpracuje też z niepełnosprawnym intelektualnie bębniarzem (grającym na bębnie afrykańskim ) tworząc „Zespół Niespokojnych Dusz”. Zespół przygotował dwa programy muzyczne : „Trzeba marzyć” i „Ludzkie gadanie„ . Wystąpił dwukrotnie w Galerii Sztuki „Ślimak” (Wrocław) i dwukrotnie w ramach kawiarenki muzycznej w Fundacji „Przyjazny Dom” (Wrocław). Ponadto zespół wziął udział w czterech koncertach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych we Wrocławiu i poza Wrocławiem.