Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wykład prof. Libora Martinka pn. "Poeta zaolziański Wilhelm Przeczek między dwoma kulturami"

26 września (czwartek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

W części muzycznej:
prof. Monika Kolasa-Hladikova - mezzosopran
prof. Barbara Orłukowicz - fortepian


Prof. Libor Martinek. Urodzony 15 I 1965 w Krnowie, Republika Czeska. Historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, wykładowca historii literatury czeskiej na Slezske univerzitě - „Uniwersytecie Śląskim“ w Opawie, założyciel Pracowni Komparatystyki Literackiej, edytor zbiorów poetyckich, tłumacz z języków: polskiego, angielskiego i ukraińskiego. Prowadzi zajęcia z Historii literatury czeskiej po 1945 r., Teorii literatury, Komparatystyki literackiej, Teorii i praktyki przekładu, Współczesnej literatury czeskiej, Literatury i muzyki, Literatury regionalnej. Mieszka w Opawie, która jest od dawna centrum kulturowym czeskiego Śląska. Od września 2012 jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bohemistyki, wykłada w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. Obronił doktorat (Ph.D.) w 2000 r., uzyskał habilitację (doc.) w 2010 z historii literatury czeskiej, oraz doktorat z historii literatury polskiej (PhDr.) w 2005 r. na Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie. Badacz literatury czeskiej, polskiej (na Śląsku Cieszyńskim) i niemieckiej (były tzw. Ostsudetenland) przede wszystkim na pograniczu czesko-polskim.
Prof. Libor Martinek - rozszerzona nota biograficzna [pdf]


Wilhelm Przeczek urodził się w Karwinie w rodzinie górnika, który miał ambicję, by swoje dzieci wykształcić. Jako jedyny z braci nie był zawodowo związany z górnictwem. W 1956 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Orłowej. Dalsze studia kontynuował w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w Pradze. Po studiach był nauczycielem w polskich szkołach podstawowych, m.in. w Bystrzycy nad Olzą oraz Jabłonkowie (1983-1992). W latach 1963-1965 był wizytatorem placówek kulturalnych w Powiatowej Radzie Narodowej we Frydku-Mistku, a następnie do roku 1968 referentem do spraw kultury i oświaty w Komitecie Okręgowym KPCz w Ostrawie. W latach 1968–1969 poparł reformistyczne skrzydło KPCz. To było przyczyną zakazu publikowania jego twórczości aż do roku 1989. W Polsce natomiast mógł publikować i tam też wydał swoje pierwsze tomy przy znacznym zainteresowaniu tamtejszej publiczności i krytyki. Było to łącznie siedem tomów poetyckich. Dopiero w 1989 roku w ostrawskim Profilu wyszło ''Przeczucie kształtu'', pierwszy tom poezji wydany Wilhelmowi Przeczkowi w Republice Czeskiej. Był współzałożycielem Grupy Literackiej’63, Grupy Artystycznej H-68, Zrzeszenia Literatów Polskich w Republice Czeskiej, członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach, Gminy Pisarzy w Pradze, Rady Pisarzy Morawsko-Śląskich w Ostrawie i Brnie, Związku Literatów Polskich Oddział Opole i Zrzeszenia Pisarzy Polskich w Warszawie. Aktywnie działał w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym (PZKO) gdzie prowadził działy teatralny i czytelniczy. Przez kilka dziesięcioleci był również współpracownikiem „Zwrotu”, w latach 1968-9 redaktorem Głosu Ludu a także reżyserem i aktorem Teatru Lalek „Bajka“. Był bardzo cenionym poetą, kontynuatorem nurtu poezji lingwistycznej i dramaturgiem, piewcą Zaolzia, przewodnikiem duchowym, kimś, kto ''po latach zostawia świadectwo, do którego wracają współcześni''. Jest autorem w literaturze zaolziańskiej przełomowym. Twórczość Przeczka jest też najczęściej ze współczesnych autorów po 1990 roku zauważana przez znaczących czeskich i polskich krytyków literackich. Był laureatem nagród literackich: konsula RP w Ostrawie ''Srebrne Spinki'', nagrody ''Przepiórek'' Czeskiego Funduszu Literackiego w Pradze za publicystykę literacką(1993) i ''Nagrody artystycznej'' Wojewody Opolskiego (1995).
Źródło Wikipedia. Dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Przeczek