Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zapraszają na prelekcję Anny Fastnacht-Stupnickiej pt. ''Lwowskie rodziny we Wrocławiu''

28 marca (czwartek) 2019 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]


Anna Fastnacht-Stupnicka, wrocławianka, rodzinnie związana z Lwowem, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, po studiach przez kilkanaście lat mieszkająca w Brzegu, dziennikarka od przełomu 1989 roku. W latach 1980-81 działała w Solidarności (przewodnicząca Komisji Zakładowej), później współredagowała podziemne pismo „Prostownik” w Brzegu, po przełomie 1989 roku była przewodniczącą Brzeskiego Klubu Obywatelskiego. Współpracowała z Rozgłośnią Regionalną Polskiego Radia w Opolu, zatrudniona w 1990 roku w redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej” pełniła funkcję kierownika działu społeczno-politycznego. Największym jej pragnieniem pozostawał jednak powrót do rodzinnego miasta i spełniło się to w 1994 roku. Podjęła wtedy pracę w „Gazecie Wrocławskiej”, następnie w „Gościu Niedzielnym” i innych, z czasem zaangażowała się również w działalność społeczną w różnych stowarzyszeniach. Autorka licznych wywiadów i reportaży (m.in. z pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski, na Litwę, do Berlina i do Lwowa, z obchodów na Monte Cassino 50-tej rocznicy bitwy oraz z wyprawy do Czeczenii podczas wojny w 1995 roku), także kilku broszur oraz książek: ''Saga wrocławska 74 opowieści rodzinne'' (pierwsze wyd. w 2004 r., drugie w 2015), ''Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na dolnym Śląsku'' (2007), ''Profesor Tadeusz Kielanowski. Szkic na tle rodziny i epoki'', (2012) i ''Zostali we Lwowie'' (2010), która w 2011 roku była nominowana do nagrody w ogólnopolskim konkursie Książka Historyczna Roku. Chętnie podejmuje problematykę lwowską. W każdej książce – nie tylko w „Zostali we Lwowie”, która jest w całości poświęcona lwowiakom – pojawiają się wątki związane ze wschodnimi ziemiami Rzeczypospolitej, głównie z Lwowem, z losami jego dawnych mieszkańców rozproszonych w wyniku wojny po świecie, osiadłych zwłaszcza we Wrocławiu, do którego przenieśli swoje osiągnięcia naukowe, zamiłowania, rodzinne tradycje i pamięć wielu pokoleń. Anna Fastnacht-Stupnicka przedstawiając dzieje poszczególnych rodzin czy osób, przybliża historię Polski w całej jej złożoności, w dramatach i sukcesach, w światowej rangi osiągnięciach i życiu codziennym, w ludzkich słabościach i duchowym bogactwie.