Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Salonik Literacki Różany Dwór zapraszają na spotkanie pt. ''A Ty mnie na Wyspę zaprowadź. Piosenki z Różanego Dworu''

30 września (poniedziałek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Monika Maciejczyk - prowadzenie spotkania, poezja i teksty piosenek
Danuta Szczepankiewicz - wokal
Marcin Szczepankiewicz - kompozycja piosenek, fortepian


Monika Barbara Maciejczyk. Urodziła się w Warszawie. Obecnie mieszka i tworzy w Polanicy. Magister archeologii. Ukończyła studia filozoficzno-historyczne, oraz na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Działacz społeczny i organizator imprez integracyjnych dla dzieci zdrowych i specjalnej troski, oraz szeroko pojętej działalności charytatywnej. W latach 1997–2000 Prezes Fundacji „Pomoc Choremu Sercu Dziecka”. Aktywnie działała na rzecz integracji dzieci zdrowych z dziećmi chorymi, m.in. specjalnej troski, chorymi na serce. Na terenie miasta Polanica Zdrój organizowała liczne imprezy integracyjne. Monika Maciejczyk pisze poezję i prozę. Utwory ukazały się w 147 wydawnictwach literackich w Polsce i za granicą. Od 2012 roku należy do Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. Od 2015 roku Członek Związku Literatów Polskich. Od 2019 roku Członek Zarządu Związku Literatów Polskich na Dolnym Śląsku. Założyciel i animator międzynarodowego Saloniku Literackiego Różany Dwór działającego pod hasłem - ''LITERACI WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ DLA POKOJU''. W Różanym Dworze odbywają się cykliczne spotkania literatów z kraju i z zagranicy.
Monika Barbara Maciejczyk - rozszerzona nota biograficzna [pdf]


Marcin Remigiusz Szczepankiewicz. mgr inż. arch., kompozytor, pianista; Urodzony we Wrocławiu w 1977 r. Wykształcenie: szkoły muzyczne I i II stopnia, w 1992 r. rozpoczął studia na architekturze na Politechnice Wrocławskiej, 2001 uzyskał tytuł mgr inż. Komponuje różne utwory począwszy od drobnych miniatur fortepianowych, po utwory dla chóru, do spektakli teatralnych ("Osiem", "Pasja"), piosenki, muzykę, muzykę do poezji. W jego ocenie, w jego życiu muszą być zrównoważone działania w obszarze architektury i muzyki; kiedy jedna z dziedzin jest zaniedbywana, odczuwa duży dyskomfort. Po 2003 r. śpiewał w chórze Politechniki Wrocławskiej, w latach 2009-2017 komponował muzykę do spektakli dla Wspólnoty Żywych Kamieni, działającej przy oo. Paulinach we Wrocławiu. Od 2017 śpiewa we wrocławskim chórze Cantiamo Tutto. Wielką radość sprawia mu pisanie muzyki do poezji Pani Moniki Maciejczyk, z którą współpracują od listopada 2017 roku.
Marcin Remigiusz Szczepankiewicz - rozszerzona nota biograficzna [pdf]


Danuta Krystyna Szczepankiewicz. mgr pedagogiki opiekuńczej i terapeutycznej; Pedagog, terapeuta, doradca zawodowy. Urodzona w Polanicy-Zdroju w 1954r. Wykształcenie: 1969 - 1974 TB we Wrocławiu-kierunek; Mała architektura ogrodnicza. Gra na fortepianie od 7 r.ż.; W pierwszych latach uczy się pod opieką miejscowego organisty, później samodzielnie. W 1980 roku rozpoczeła pracę w Referacie Oświaty i Wychowania w Polanicy Zdroju w administracji. W 1987 roku rozpoczyna naukę w Studium Pedagogicnym w Wałbrzychu i jednocześnie zaczyna pracować w świetlicy Szkoły Podst. Nr 2 w Polanicy-Zdroju ( do roku 1998) jako wychowawca i nauczyciel muzyki a także kierownik tej placówki. W 1997 roku ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Uzyskuje tytuł magistra. W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe, Zarządzanie Oświatą, a w roku 2006 r studia podyplomowe, Szkolny Doradca Zawodowy. W latach 1980- 1998 prowadziła dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne. W tym samym czasie śpiewała z orkiestrą uzdrowiskową. Od 2015 roku śpiewa w chórze Bel Canto przy MCK w Polanicy Zdroju pod dyr. Roberta Wajlera. Chór w 2016 roku wystąpił w widowisku muzycznym wystawionym przez Operę Wrocławską ,, Hiszpańska Noc z Carmen”, wg koncepcji Ewy Michnik.
Danuta Krystyna Szczepankiewicz - rozszerzona nota biograficzna [pdf]