Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki Doroty Heck pt. „Aposjopea. Retoryka milczenia, czyli kwestia wyboru najnowszej literatury polskiej (z historią w tle)”

Prowadzenie: Sonia Krok, Agata Janiak
4 września (środa) 2024 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie transmitowane online

Plakat [pdf]

Dorota Heck. „Aposjopea. Retoryka milczenia, czyli kwestia wyboru najnowszej literatury polskiej (z historią w tle)” (okładka) [pdf]


Pisząc o literaturze, autorka akcentuje kategorię przemilczenia oraz „retorykę milczenia”, czyli jakość, której obecność przydaje niekiedy wagi słowom, ale sama w sobie nie jest literackim tworzywem. Bo nie tylko o taki wymiar milczenia tutaj chodzi, ale także o przyjrzenie się twórczości pisarzy przemilczanych lub/i „źle obecnych” w dominującym nurcie współczesnej krytyki literackiej. [...] Tytułowa kategoria odnosi się zatem do trzech semantycznych aspektów. Może się nasunąć skojarzenie, że mamy oto do czynienia z propozycją, która odwołuje się do poetyki dzienników lektur. Lektura całości wyraźnie wskazuje na to, że jej intencją jest dowartościowanie tego, co obiecuje wypełnienie jakiegoś braku w poszarpanej współcześnie tkance wartości, a zarazem jest marginalizowane w głównym nurcie współczesnej kultury literackiej. [...] Interpretatorkę łączy z bohaterami szkiców sprzeciw wobec postnietzscheańskiego nihilizmu i etycznego relatywizmu, wobec interpretacji polskiej historii podporządkowanych doraźnym konceptom politycznym. [...].

Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak


Namysł nad literaturą zmierza tu do odkrywania najgłębszych sensów przede wszystkim niepowszedniej i oryginalnej twórczości, która nie ulega w dzisiejszych czasach komercjalizacji i trywializacji. Na przykład taki, wyzwolony od owych determinacji, obszar życia, literackiego stworzyła konfraternia poetów zgromadzonych wokół trójmiejskiego pisma „Topos”, grupa ukształtowana po przełomie w 1989 roku. [...] W niemałej mierze z estetycznym, światopoglądowym i metafizycznym programem sopockiego miesięcznika zgadzają się główne kategorie jej krytycznoliterackiego myślenia. Interpretacje wątków religijnych to istotne przykłady humanistyki rozumiejącej. [...] Na ogół dobrym, merytorycznym poziomem legitymują się książki na temat literatury, natomiast aktywność liryczna i epicka, wedle ich obrazu w omawianej książce, pozostaje jak gdyby w twórczej defensywie. Tę sytuację literatury autorka określa greckim terminem „aposiopea”. Oznacza on niedomówienie, niedopowiedzenie myśli, zamilknięcie.

Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski


Dorota Heck (ur. 1962) – autorka książek o krytyce literackiej, prozie i poezji polskiej w kontekście historii idei, m.in. Spór czy lament? Wokół problemów aksjologicznych w eseistyce polskiej [S. Ossowski, J. Strzelecki, H. Elzenberg, L. Kołakowski, Z. Herbert i in.] (1996), Personalista w czasach kolektywizmu: o twórczości Andrzeja Kijowskiego (2002), Itinerariusz intruza [S.I. Witkiewicz, T. Parnicki, S. Vincenz, T.S. Eliot, R. Legutko, J. Rawls] (2002), Bez znaku, bez śladu, bez słowa: w kręgu problemów duchowości we współczesnej literaturze polskiej [G. Herling-Grudziński, Cz. Miłosz, T. Różewicz i in.] (2004), Filologia i (jej) interpretacje (2012), Topika, tren i tło: o poezji Wojciecha Wencla (2019). Opracowała antologię powojennego eseju polskiego Kosmopolityzm i sarmatyzm (2003), Genologiczne synergie [W. Helak, W. Holewiński, J. Polkowski i in.] (2020), Antropologia (nie)pewnego poety. Wokół twórczości Przemysława Dakowicza (2022). Interesuje się krytyką i eseistyką literacką, korespondencją sztuk i teorią literatury w świetle tradycji filologii.


Agata Janiak – literaturoznawca. Doktorat o twórczości Józefa Czapskiego obroniła w 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka książki Ten, który widzi. O twórczości literackiej Józefa Czapskiego.


 

Aktualności

Koncert gitarowy pro memoria W. Zaborskiego

24.07 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Muzyczne wspomnienia...”
R. Zdobylak – wiolonczela
H. Bednarska – skrzypce
T. Śliwowski – fortepian

3.08 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Winnickiego pt. „Od Bacha do Szymanowskiego”

16.08 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Nagrania płyty CD

20 – 22.08 br.
Wstęp z zaproszeniami

Recital duetu
A. Liley – skrzypce
M. Łajming – fortepian

24.08 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy „C. Miłosz w fotografiach A. Lizakowskiego” połączony z prezentacją książki pt. „Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą? Sudecka poezja i proza”

26.08 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Czesław Miłosz w fotografiach Adama Lizakowskiego”

do 27 sierpnia 2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki A.B. Fiedler połączony z prezentacją tomiku poetyckiego pt. „A ja ciągle w drodze”
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

3.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki D. Heck pt. „Aposjopea. Retoryka milczenia, czyli kwestia wyboru najnowszej literatury polskiej (z historią w tle)”
Prowadzenie: S. Krok, A. Janiak

4.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki B. Dziewięckiej-Figiel pt. „Opowiadania ze starej kuchni”
W części muzycznej: B. Bokun – skrzypce

5.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki G.L. Kamińskiego pt. „Wrocławska Abrakadabra”
Prowadzenie spotkania Waldemar Okoń

6.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomu poezji pn. „Znaki zapytania”
W części muzycznej: Z. Dynak-Chwałko – fortepian

9.09 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie S. Srokowskiego połączone z prezentacją książki pt. „Tajemnicza podróż”

11.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Sybirak”
Słowo wstępne R. Sławczyński

12.09 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja najnowszej książki poetyckiej R. Bakalarczyka pt. „Poezja obrazów”
W części muzycznej F. Litwin – fortepian

13.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z S. Kalus pt. „Poszukiwanie piękna w życiu i w sztukach różnych”
Prowadzenie J. Tkaczyk

19.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert duetu Bokun-Kościuszko
J.J. Bokun – klarnet
J. Kościuszko – gitara

20.09 (piątek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody im. A. Pryszczewskiej-Kozołubowej J. Horbaczowi za pracę magisterską

21.09 (sobota) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn M. Dzieniowi

21.09 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zwierzenia maszynisty”

24.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Projekcja filmu pt. „Wrócimy do Polski”
Słowo wstępne R. Sławczyński

26.09 (czwartek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Jesienne melodie”

28.09 (sobota) br. o godz. 15.00, 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Premiera płyty M. Michalskiego – Johann Sebastian Bach Inventions & Sinfonias BWV 772-801

2.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spektakl pt. „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu A. Damrych i J. Skoczylasa

7.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online