Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na międzynarodowy koncert z okazji 200-lecia urodzin S. Moniuszki pn. "Śpiewnik domowy". Koncert poprzedza prelekcja Ryszarda Sławczyńskiego pn. ''Kresy i Ubiel''

4 maja (sobota) 2019 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Wystąpią:
Halina Sokolnik (Białoruś)
Inna Kamarian (Uzbekistan)
Nadzieja Brońska (Białoruś)
Marta Perchacz (Ukraina)
Olena Lapko (Ukraina)

Akompaniament
Wital Oleszkiewicz (Białoruś)

Reżyser koncertu
Marina Towarnicka

W programie utwory repertuaru Stanisława Moniuszki


Stanisław Moniuszko herbu Krzywda (ur. 5 maja 1819 w Ubielu, zm. 4 czerwca 1872 w Warszawie) – polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor ponad 268 pieśni, a także wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego (melodie i tańce ludowe) oraz wykorzystując utwory polskich poetów (m.in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza). Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: Halka, Straszny dwór i Paria. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiego romantyzmu. Jest nazywany ojcem „polskiej opery narodowej”.
Źródło Wikipedia
Dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Moniuszko


Do plakatu wykorzystano akwarelę Olgi Nowickiej ''Dwór Moniuszków w Ubielu'', 55 cm x 37 cm.
Dodatkowe informacje: Wystawa akwarel Olgi Nowickiej (Białoruś)