Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prelekcję Piotra Chrzczonowicza „Prawnuk Cypriana Kamila Norwida Jerzy Kozarzewski w 26. rocznicę Jego obecności w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu”

5 lutego (sobota) 2022 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie transmitowane online

Obecność słuchaczy na sali koncertowej uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Do plakatu wykorzystano obraz Edwarda Kostki „Cyprian Kamil Norwid” [pdf]

Piotr Chrzczonowicz, „Wspomnienie o Jerzym Kozarzewskim, poecie, prawnuku Norwida”, „Materiały i Notatki. Studia Norwidiana” 15–16, 1997–1998 [pdf]

W części muzycznej przy fortepianie uczennice klasy fortepianu Izabelli Dulińskiej-Bolsewicz:
Aleksandra Czajka
Julia Czajka
W programie:
F. Chopin:
Ballada As-dur op. 47
Ballada g-moll op. 23


Piotr Chrzczonowicz urodził się na pograniczu polsko-czeskim w Nowej Rudzie w 1962 r. Poeta, autor siedmiu tomików poetyckich tłumaczonych na języki francuski, niemiecki, czeski i grecki. Animator kultury, nauczyciel języka polskiego, studia ukończył na Wydziale Filologii Polskiej UWr we Wrocławiu, doktoryzował się na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, był stypendystą paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroycia. Wspólnie z Polską Biblioteką w Paryżu był inicjatorem sprowadzenia ziemi z prochami Norwida z grobowca na podparyskim cmentarzu w Montmorency na Wawel w roku 2000. Liczne publikacje w prasie, m.in. w piśmie frankofonów „Le Lien”, „Ziemia Kłodzka”, pisał też artykuły naukowe poświęcone twórczości Cypriana Kamila Norwida i poezji emigracyjnej po 1945 r. Jego wiersze były wielokrotnie prezentowane na spotkaniach literackich, m.in. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Auli Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim, Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Sali Ignacego Paderewskiego w Paryżu. Debiutował zbiorami „Przemijanie” i „Zawierzenie” w latach 1996/1997 tłumaczonymi przez wrocławską malarkę urodzoną w Paryżu Helenę Michałek na język francuski. Ukazały się w wielu antologiach poetyckich, tłumaczonych na grecki i czeski, a zbiory „Sens istnienia”, „Sceny z życia”, Morskie psalmy”, „Drzewa mojej młodości” – tłumaczone przez Renatę Markiewicz na język niemiecki – zostały wprowadzone do narodowej bibliografii niemieckiej przez Bibliotekę w Lipsku. W 2016 r. ukazał się tomik „Listy przeznaczeń”, a w tłumaczeniu na język czeski przez czeską poetkę Verę Kopeczka w antologii poświęconej postaci św. Wojciecha – 2016. Najnowsze wiersze planowane do przyszłego tomiku „Ogrody uczuć” aktualnie są tłumaczone na języki czeski i grecki. Recenzentami jego wierszy byli poeta i prawnuk Cypriana Kamila Norwida Jerzy Kozarzewski, językoznawca prof. Jan Miodek, poeta i kompozytor dr Ares Chadzinikolau. Prezentowane były wielokrotnie w Polskim Radiu Wrocław, Radiu Bis w Warszawie, Polskim Radiu Szczecin i Koszalin.



 

Aktualności

Koncert uczniów Autorskiej Szkoły Pianistycznej L. Bas

8.01 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

10.01 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert muzyki polskiej

11.01 (wtorek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert pt. „Hej kolęda, kolęda”

12.01 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie

13.01 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital muzyczno-poetycki pt. „Obejmij mój świat”

13.01 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

15.01 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert świąteczny pn. „Gdy się Chrystus rodzi...”
M. Malec – wokal
M. Kazubski – fortepian
T. Kolbuszewski – skrzypce

15.01 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zimowy koncert muzyki kameralnej

17.01 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora.


Wystawa malarstwa K. Popińskiej pt. „Odra rzeka”

od 19.01 do 19.04 br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

19.01 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z klasy śpiewu T. Huka oraz z klasy fortepianu K. Falany

20.01 (czwartek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z A. Sutowicz pt. „Ksieni trzebnicka, K. Pawłowska z Wierzbna, czyli sarmackie drogi kultury religijnej na Śląsku”
Prowadzenie A. Nikiel

20.01 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Spotkanie transmitowane online

„Gitarowy koncert kolędowo-noworoczny”

21.01 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Szumion – kameralny koncert charytatywny

22.01 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z J. Owczarkiem pt. „Zbigniew Herbert – poezja i biografia”
Prowadzenie D. Heck

24.01 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

„Świat bez prawdy” – performans czervo_01 na podstawie wybranych tekstów z książki M. Fostowicza

25.01 (wtorek) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

26.01 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., spotkanie

27.01 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki A. Marino pt. „Na Wołyniu skończył się świat”
Prowadzenie W. Okoń

27.01 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert pn. „Z miłości do belcanta”

28.01 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór inauguracyjny Wizjonistów

29.01 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki W. Grabkowskiego pt. „Ze snu na wyspę Hiva Oa”
Prowadzenie spotkania D. Heck

2.02 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Spotkanie transmitowane online

Prelekcja P. Chrzczonowicza pt. „Prawnuk Cypriana Kamila Norwida Jerzy Kozarzewski w 26. rocznicę Jego obecności w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu”

5.02 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Spotkanie transmitowane online

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

8.02 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Wernisaż wystawy malarstwa K. Popińskiej pt. „Odra rzeka”

9.02 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Rapnickim połączone z prezentacją najnowszej książki poety „Nieświęta ziemia”
Prowadzenie R. Gawłowski

15.02 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki S. Niciei pt. „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XVII”

24.02 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online