Spotkania w 2012 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki pt. "Ola. Wspomnienia o Aleksandrze Natalli-Świat"

18 maja (piątek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Aleksandra Krystyna Natalli-Świat urodziła się 20 lutego 1959 r. w Obornikach Śląskich. W 1982 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki , a roku 2004 studia menadżerskie we Wrocławskiej Wyższej Szkole Bankowej.
W czasach studenckich działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.
W latach dziewięćdziesiątych była członkiem Porozumienia Centrum. W 2005 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości została posłem V kadencji Sejmu w okręgu wrocławskim. W Sejmie przewodniczyła Komisji Finansów Publicznych. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskała mandat poselski. 12 stycznia 2008 r. została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu Tu-154 M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 16 kwietnia 2010 r. została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Sejmik Województwa Dolnośląskiego nadał jej tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska.


 

Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza na spotkanie z ks. Mirosławem Drzewieckim

24 maja (czwartek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Mirosław Drzewiecki urodzony 6 marca 1940 roku w Rudni – ksiądz rzymskokatolicki, poeta. Święcenia kapłańskie otrzymał w 28 czerwca 1964 roku we Wrocławiu. Następnie pracował w Kudowie Zdroju. Od 1966 we Wrocławiu, od 1974 był duszpasterzem akademickim, a od 1983 duszpasterzem środowisk twórczych. W 1974 ukończył studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasłynął kazaniami głoszonymi podczas stanu wojennego głównie we wrocławskiej katedrze. Kazania te zostały później opublikowane w dwóch zbiorach: Naprawdę wolni. Kazania z lat 1982–1988 oraz Ku Wolności. Kazania z lat 1982-1990. W latach 1993-1998 był asystentem kościelnym, a następnie dyrektorem Katolickiego Radia Rodzina we Wrocławiu. Od 1998 roku proboszcz wrocławskiej parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Jest autorem kilku tomików poezji: Bóg kocha góry (1986), Rozmyślania listka figowego (1988), Góry są święte (1988), Szczeliny samotności (1991), A jednak czas (1997)

 

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia we Wrocławiu, spotkanie

Wykład Eugeniusza Rachwalskiego pn. “Walki 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty na Wołyniu w 1944 roku”
20 września (czwartek) 2012 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, największy partyzancki związek taktyczny na ziemiach polskich. Sformowana z istniejących wcześniej oddziałów partyzanckich i zmobilizowanych żołnierzy konspiracji inspektoratów AK: Kowel, Łuck i Równe. Organizowana od stycznia do marca 1944 z zadanim przeprowadzenia akcji Burza na Wołyniu. Po zakończeniu mobilizacji 27 WDP liczyła 7300 oficerów i żołnierzy. Dowódcy (kolejno) pułkownik K. Bąbiński pseudonim Luboń, major J. Kiwerski pseudonim Oliwa, major T. Sztumberk-Rychter pseudonim Żegota, pułkownik J. Kotowicz pseudonim Twardy.
Dywizja wspomagała samoobronę ludności polskiej w walce z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii, walczyła z niemieckimi siłami przeciwpartyzanckimi i regularnymi oddziałami niemieckich wojsk frontowych. Stoczyła w 1944 kilka większych bojów: pod Włodzimierzem Wołyńskim (23 lutego), w Hołobach (9 marca) i Zasmykach (17 marca). W walkach doszło do współdziałania ze sztabami związków operacyjnych Armii Czerwonej. Dowódca major J. Kiwerski nie skorzystał z propozycji przeorganizowania dywizji w jednostkę wojska regularnego i podporządkowania jej Armii Czerwonej. Okrążona przez Niemców w rejonie Kowla toczyła 2-21 kwietnia ciężkie boje. Nie otrzymawszy obiecanej pomocy radzieckiej, przebijała się w kierunku Włodawy, ponosząc ogromne straty (od 10 do 50 % stanów osobowych poszczególnych oddziałów).
Ponownie okrążona pod koniec maja, częścią sił przedarła się przez Prypeć, wychodząc na tyły frontu radzieckiego, gdzie dowódca zgrupowania został aresztowany, a żołnierze po rozbrojeniu wcieleni do armii Zygmunta Berlinga. Pozostała część dywizji wycofała się na zachód, 7 czerwca przekroczyła Bug i przeszła do Lasów Parczewskich na Lubelszczyźnie, gdzie 21 lipca wyzwoliła Kock, Lubartów i Firleje.
Po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej żołnierze145 27 WDP zostali zmuszeni do złożenia broni. Żołnierzy dywizji rozstrzeliwano m.in. w Kąkolewnicy (na uroczysku Baran), na Zamku w Lublinie. Oficerów 27 WDP w większości zesłano do łagrów na terenie ZSRR lub uwięziono. Część żołnierzy wstąpiła do oddziałów Z. Berlinga, pozostali podzielili los swoich dowódców.
Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia to polska pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy zbieranie i propagowanie wiedzy o Wołyniu i Polesiu. Stowarzyszenie wchodzi w skład Światowego Kongresu Kresowian.


 

Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Oddział we Wrocławiu zaprasza na spotkanie literackie z cyklu pn. "Herbertiada"

Motto spotkania "...zedrzyj z oczu łuskę powiek niech patrzą"
Moderatorzy Anna Paciorek i Janusz Dariusz Telejko
27 września (czwartek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na II spotkanie z poezją seniorów w ramach "Dni Seniora"

Prowadzenie Ewa Rapacz i Mikołaj Bialik
W części muzycznej Julia Chimiczewska i Dorota Chimiczewska
1 października (poniedziałek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Wydawnictwo Lena zapraszają na prezentację książki Tadeusza Kazimierza Mroza pt. "Młodzi wielcy niepokorni"

Spotkanie poprowadzi - Adam Pleśnar
W części muzycznej przy fortepianie Sławomir Krysa
W programie utwory F. Chopina
2 października (wtorek) 2012 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Tadeusz Kazimierz Mróz - nota biograficzna [pdf]

Tadeusz Kazimierz Mróz urodził się w 1934 r. w Grudziądzu, w rodzinie o silnej tradycji patriotycznej. Za kierowanie tajną organizacją młodzieżową Związek Patriotów Polskich w 1950 r. został skazany na karę ośmiu lat więzienia. Odsiedział cztery lata. Po uwolnieniu był nadal obiektem zainteresowania komunistycznych służb bezpieczeństwa.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, a nadto, zdobywając tytuł magistra, dwuletnie studium ekonomiczne. Choroba uniemożliwiła mu obronę pracy doktorskiej. Pracował jako prawnik i ekonomista.
Po przejściu na rentę inwalidzką i emeryturę udziela bezpłatnych porad prawnych kombatantom i rencistom. Wygłasza liczne prelekcje z dziedziny najnowszej historii Polski. Jest wiceprzewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami. Prezydent RP Lech Kaczyński awansował go w roku 2008 do stopnia podporucznika Wojska Polskiego. 11 listopada 2010 r. odebrał zaś nominację na stopień kapitana Wojska Polskiego.


 

Towarzystwo Miłośników Haftu, spotkanie

6 października (sobota) 2012 roku o godz. 13.00
Wstęp z zaproszeniami

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7

Aktualności

Koncert gitarowy pro memoria W. Zaborskiego

24.07 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Muzyczne wspomnienia...”
R. Zdobylak – wiolonczela
H. Bednarska – skrzypce
T. Śliwowski – fortepian

3.08 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Winnickiego pt. „Od Bacha do Szymanowskiego”

16.08 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Nagrania płyty CD

20 – 22.08 br.
Wstęp z zaproszeniami

Recital duetu
A. Liley – skrzypce
M. Łajming – fortepian

24.08 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy „C. Miłosz w fotografiach A. Lizakowskiego” połączony z prezentacją książki pt. „Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą? Sudecka poezja i proza”

26.08 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Czesław Miłosz w fotografiach Adama Lizakowskiego”

do 27 sierpnia 2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki A.B. Fiedler połączony z prezentacją tomiku poetyckiego pt. „A ja ciągle w drodze”
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

3.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki D. Heck pt. „Aposjopea. Retoryka milczenia, czyli kwestia wyboru najnowszej literatury polskiej (z historią w tle)”
Prowadzenie: S. Krok, A. Janiak

4.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki B. Dziewięckiej-Figiel pt. „Opowiadania ze starej kuchni”
W części muzycznej: B. Bokun – skrzypce

5.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki G.L. Kamińskiego pt. „Wrocławska Abrakadabra”
Prowadzenie spotkania Waldemar Okoń

6.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomu poezji pn. „Znaki zapytania”
W części muzycznej: Z. Dynak-Chwałko – fortepian

9.09 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie S. Srokowskiego połączone z prezentacją książki pt. „Tajemnicza podróż”

11.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Sybirak”
Słowo wstępne R. Sławczyński

12.09 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja najnowszej książki poetyckiej R. Bakalarczyka pt. „Poezja obrazów”
W części muzycznej F. Litwin – fortepian

13.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z S. Kalus pt. „Poszukiwanie piękna w życiu i w sztukach różnych”
Prowadzenie J. Tkaczyk

19.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert duetu Bokun-Kościuszko
J.J. Bokun – klarnet
J. Kościuszko – gitara

20.09 (piątek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody im. A. Pryszczewskiej-Kozołubowej J. Horbaczowi za pracę magisterską

21.09 (sobota) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn M. Dzieniowi

21.09 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zwierzenia maszynisty”

24.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Projekcja filmu pt. „Wrócimy do Polski”
Słowo wstępne R. Sławczyński

26.09 (czwartek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Jesienne melodie”

28.09 (sobota) br. o godz. 15.00, 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Premiera płyty M. Michalskiego – Johann Sebastian Bach Inventions & Sinfonias BWV 772-801

2.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spektakl pt. „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu A. Damrych i J. Skoczylasa

7.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online