Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie autorskie Ireny Gaweł połączone z prezentacją najnowszej książki pt. „Figielki prztyczki i inne faramuszki”

Prowadzenie Andrzej Ostoja-Solecki
14 grudnia (czwartek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Irena Gaweł. „Figielki prztyczki, inne faramuszki” (okładka) [pdf]


„Jestem jeszcze z tej młodzieży, która wychowywała się na fraszkach mistrza Jana Sztaudyngera. Umiejętność zacytowania odpowiedniej i w odpowiednim momencie towarzyskim mogła zrobić z ciebie króla wieczoru. Chociażby ta słynna: »Wzięła prysznic i tyż nic«. Nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek taka okazja może się nadarzyć. I proszę, trzymacie ją Państwo w ręku”.

ze wstępu Stefana Friedmanna


Irena Gaweł. Urodziła się w Krakowie w XX wieku. Jako dziecko przyjechała do Wrocławia. W szkole była zdeklarowaną humanistką i marzyła o dziennikarstwie, ale wybrała praktyczne studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej. Po uzyskaniu dyplomu pracowała w Katedrze Technologii Nafty PWr. Potem przez trzy lata uczyła chemii w liceum i technikum chemicznym. Rozpoczęła studia doktoranckie na PWr i wróciła do pracy naukowej na Politechnice. Przeszła przez wszystkie szczeble kariery naukowej i uzyskała tytuł profesora. Głównym przedmiotem jej badań jest chemia i technologia asfaltów. Jest autorką bądź współautorką około 180 prac, w tym książki Asfalty drogowe (dwa wydania) oraz kilku rozdziałów w książkach zagranicznych. Niezależnie od pracy naukowej realizowała jej hobby, jakim jest pisanie krótkich utworów satyrycznych. W 2013 r. ukazał się zbiór jej utworów zatytułowany Fraszki i inne żarty, w 2015 r. – tomik Słowne igraszki, a w 2017 r. zbiór Fraszki-baraszki.


Andrzej J. Ostoja-Solecki (rocznik 1942) jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej z 1964 roku. Od 1974 r. pracował w jednostkach organizacyjnych pionu studenckiego podległego bezpośrednio rektorowi. Utworzył w 1963 r. znany Dyskusyjny Klub Filmowy „POLITECHNIKA”, a w 1964 r. pierwszy na uczelni radiowęzeł studencki pn. Studio Radiowe „FOSA-64” w DS „Nad Fosą” przy ul. Podwale 27. W latach następnych, kierując Działem Studenckim, patronował akademickim chórom, teatrom, grupom twórczym realizatorów filmowych i fotografików, Studenckiej Telewizji „STYK” i wielu innym agendom, skupiającym artystycznie uzdolnioną młodzież. Po przejściu na emeryturę w 2007 r. pozostał nadal w uczelni, gdzie włączył się w działalność Koła Emerytów i Rencistów oraz utworzonego w jego ramach KLUBU SENIORA. 

Aktualności

Koncert gitarowy pro memoria W. Zaborskiego

24.07 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Muzyczne wspomnienia...”
R. Zdobylak – wiolonczela
H. Bednarska – skrzypce
T. Śliwowski – fortepian

3.08 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Winnickiego pt. „Od Bacha do Szymanowskiego”

16.08 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Nagrania płyty CD

20 – 22.08 br.
Wstęp z zaproszeniami

Recital duetu
A. Liley – skrzypce
M. Łajming – fortepian

24.08 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy „C. Miłosz w fotografiach A. Lizakowskiego” połączony z prezentacją książki pt. „Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą? Sudecka poezja i proza”

26.08 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Czesław Miłosz w fotografiach Adama Lizakowskiego”

do 27 sierpnia 2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki A.B. Fiedler połączony z prezentacją tomiku poetyckiego pt. „A ja ciągle w drodze”
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

3.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki D. Heck pt. „Aposjopea. Retoryka milczenia, czyli kwestia wyboru najnowszej literatury polskiej (z historią w tle)”
Prowadzenie: S. Krok, A. Janiak

4.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki B. Dziewięckiej-Figiel pt. „Opowiadania ze starej kuchni”
W części muzycznej: B. Bokun – skrzypce

5.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki G.L. Kamińskiego pt. „Wrocławska Abrakadabra”
Prowadzenie spotkania Waldemar Okoń

6.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomu poezji pn. „Znaki zapytania”
W części muzycznej: Z. Dynak-Chwałko – fortepian

9.09 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie S. Srokowskiego połączone z prezentacją książki pt. „Tajemnicza podróż”

11.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Sybirak”
Słowo wstępne R. Sławczyński

12.09 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja najnowszej książki poetyckiej R. Bakalarczyka pt. „Poezja obrazów”
W części muzycznej F. Litwin – fortepian

13.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z S. Kalus pt. „Poszukiwanie piękna w życiu i w sztukach różnych”
Prowadzenie J. Tkaczyk

19.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert duetu Bokun-Kościuszko
J.J. Bokun – klarnet
J. Kościuszko – gitara

20.09 (piątek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody im. A. Pryszczewskiej-Kozołubowej J. Horbaczowi za pracę magisterską

21.09 (sobota) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn M. Dzieniowi

21.09 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zwierzenia maszynisty”

24.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Projekcja filmu pt. „Wrócimy do Polski”
Słowo wstępne R. Sławczyński

26.09 (czwartek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Jesienne melodie”

28.09 (sobota) br. o godz. 15.00, 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Premiera płyty M. Michalskiego – Johann Sebastian Bach Inventions & Sinfonias BWV 772-801

2.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spektakl pt. „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu A. Damrych i J. Skoczylasa

7.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online