Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na koncert pt. "Wiosenny wieczór muzyczny"

30 marca (poniedziałek) 2015 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Afisz [pdf]

Program [pdf]

Gleb Bielajew - fortepian (Daugavpils-Łotwa)
Trio Sonore
Jacek Ropski - skrzypce
Ryszard Żołędziewski - saksofon
Marek Werpulewski - fortepian


Gleb Bielajew
Ukończył studia pianistyczne w klasie fortepianu prof. Raffi Kharajanyana w Akademii Muzycznej im. Jāzeps Vītols w Rydze. Studia kontynuował na Wydziale Kompozycji u Agris Engelmanisa i Romualda Kalsosa. W ramach programu Erasmus studiował także w Wiedniu w klasie prof. Oleg Maisenberga. Jest laureatem pierwszej nagrody Konkursu Młodych Kompozytorów na Łotwie, oraz pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym i Międzynarodowym Festiwalu Playing Slonimsky w Sankt Petersburgu. Wielokrotnie występował jako pianista-akompaniator w ramach licznych festiwali muzycznych, zarówno klasycznych, jak i tych promujących muzykę rozrywkową i jazzową. Wielokrotnie na Łotwie brał udział w różnego rodzaju spektaklach jako improwizator-akompaniator do filmów niemych i przedstawień teatralnych. Obecnie Gleb Bielajew jest wykładowcą Wydziału Muzyki i Sztuk na Uniwersytecie w Daugavpils.

Trio Sonore
Jacek Ropski - urodził się w 1981 roku w Gliwicach. Uczeń Antoniego Cofalika, Antje Weithaas w berlińskim Universitat der Kunste oraz Bartosza Bryły we wrocławskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 2005. Jest zdobywcą nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych: w Katowicach, Sosnowcu, Wrocławiu, Krakowie, Elblągu, Poznaniu, Warszawie, Sankt-Petersburgu. Był uczestnikiem Konkursu Wykonań Muzycznych w Genewie, Konkursu im. Georga Kulenkampfa w Kolonii, Konkursu im. Królowej Elżbiety w Brukseli, Konkursu im. Niccolo Paganiniego w Genui, finalistą Konkursu im. Maxa Rostala w Berlinie oraz półfinalistą Konkursu im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Był wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz laureatem nagrody Prezydenta Miasta Gliwice. Od 2004 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Początkowo jako asystent-stażysta, obecnie w wyniku przeprowadzonego przewodu doktorskiego (na którym publicznie wykonał cały cykl 24. Kaprysów Niccollo Paganiniego) prowadzi własną klasę skrzypiec.
Ryszard Żołędziewski - ukończył studia muzyczne w Konservatorium für Musik und Theater Bern, obecnie Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii w klasie saksofonu prof. Christiana Roellingera. Tajniki gry saksofonowej poznawał również u prof. Iwana Rotha i Marcusa Weissa. W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w wyniku przewodu przeprowadzonego pod kierunkiem prof. Mieczysława Stachury uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej, a następnie przeprowadził przewód habilitacyjny. Współpracował z wieloma znakomitymi artystami, koncertując w Austrii, Francji, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, na Ukrainie i we Włoszech. Prowadził wykłady i kursy mistrzowskie w wyższych uczelniach muzycznych w Berlinie, Daugavpils, Graz, Kijowie, Rydze i Wiedniu. Ma w dorobku liczne publikacje, oraz nagrania radiowe i telewizyjne. Dla firmy fonograficznej DUX nagrał płytę CD Colors of Saxophone. Jest zatrudniony we wrocławskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi klasę saksofonu.
Marek Werpulewski - ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Włodzimierza Obidowicza. Od 1991r. współpracuje z macierzystą uczelnią, od 1995r. jako etatowy wykładowca w katedrze kameralistyki, od 2010r. w stopniu doktora. Uczestniczył jako akompaniator kursów mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych instrumentalistów i pedagogów, m.in. Julius Baker i James Galway (flet), Guy Dangain i Alessandro Carbonare (klarnet), Jean Marie Londeix (saksofon). Wielokrotnie zapraszany do udziału w koncertach wybitnych muzyków m.in. Davida Murray’a, Thierry Barbe, Catalina Rotaru (kontrabas), Guy Dangaina, Florenta Heau (klarnet), Johana van der Lindena (saksofon). Od szeregu lat ściśle współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej współwykonując współczesny repertuar wymagający wykorzystania instrumentów klawiszowych (fortepian, celesta). Jako muzyk solista orkiestry nagrał wraz z Filharmonikami Wrocławskimi pod batutą Jacka Kaspszyka dwie płyty z muzyką R. Straussa oraz W. Lutosławskiego. Wyróżniony za akompaniament na Konkursach Ogólnopolskich i Międzynarodowych. Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” (2007) oraz odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2012). Prowadzi ożywioną działalność koncertową, głównie kameralną – występował m.in. w Londynie, Pradze, Bratysławie, Budapeszcie oraz Wilnie.

 

Aktualności

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Głos ludzi wiary w chorale protestanckim”

26.9 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład dr K. Managadze pt. „Średniowieczna muzyka gruzińska”
W części muzycznej:
M. Basheleishvili – kontratenor
N. Nishniadze – fortepian

28.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

29.9 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Dolnośląskie Towarzystwo im. F. Chopina, spotkanie

30.9 (czwartek) br. o godz. 10.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z E. Sonnenberg
Prowadzenie spotkania W. Ziembicka

30.9 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Stare Miasto, spotkanie członków

1.10 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pn. „Melodie dla Anny”

2.10 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert kameralny
E. Pachucka-Mazurek – skrzypce
A. Starzec-Makandasis – fortepian

5.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prezentacja książki K. Czai pt. „Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza…”
Prowadzenie spotkania G.L. Kamiński

6.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki L. Wędzichy pt. „Podróż jest życiem, życie jest podróżą”
Prowadzenie spotkania M. Lampczak

7.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z bardem i pisarzem W.R. Popkiewiczem
M. Lebiecka – śpiew
N. Tarczyńska – prowadzenie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki A. Czopka pt. „Wagner bez tajemnic”
Prowadzenie spotkania T. Szreder

12.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki P. Lamprechta pt. ''Światło przy granicy"
Prowadzenie spotkania S. Srokowski

14.10 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki S. Srokowskiego pt. „Widma nocy”
Prowadzenie spotkania M. Bradke
W części muzycznej M. Srokowska – skrzypce

15.10 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wybory do rad osiedli. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6

17.10 (niedziela) 2021 roku

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomiku poezji pn. „Jasny przekaz”
W części muzycznej Z. Dynak-Chwałko – fortepian

18.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

20.10 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wernisaż wystawy „Plakaty z przedstawień sztuk Tadeusza Różewicza z kolekcji Marii Dębicz” z okazji Roku T. Różewicza
W ramach wydarzenia spotkanie pt. „O Tadeuszu Różewiczu opowiada Matthias Kneip”

21.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie pt. „O T. Różewiczu opowiada M. Kneip”
Prowadzenie M. Dębicz

21.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

XLIV Wrocławska Księga Pamięci

22.10 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

„Poezja i gitara - Krzysztof Nieborak i goście”

23.10 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wieczór poetycki A.B. Fiedler
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

26.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie z A. Fastnacht-Stupnicką pt. „Spacerem po Lwowie”

28.10 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki H. Kuśmierz pt. „...by życie miało swoją Wartość i Smak”

29.10 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zaraza”

4.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki H. Wolniaka-Zbożydarzyca pt. „Ośmiosnowy”
Prowadzenie spotkania D. Heck

22.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy K. Radziwonowicza

23.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert dla młodzieży pt. ''Jak słuchać muzyki?''

24.11 (środa) br. o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami