Reklama

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na koncert pt. "Wiosenny wieczór muzyczny"

30 marca (poniedziałek) 2015 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Afisz [pdf]

Program [pdf]

Gleb Bielajew - fortepian (Daugavpils-Łotwa)
Trio Sonore
Jacek Ropski - skrzypce
Ryszard Żołędziewski - saksofon
Marek Werpulewski - fortepian


Gleb Bielajew
Ukończył studia pianistyczne w klasie fortepianu prof. Raffi Kharajanyana w Akademii Muzycznej im. Jāzeps Vītols w Rydze. Studia kontynuował na Wydziale Kompozycji u Agris Engelmanisa i Romualda Kalsosa. W ramach programu Erasmus studiował także w Wiedniu w klasie prof. Oleg Maisenberga. Jest laureatem pierwszej nagrody Konkursu Młodych Kompozytorów na Łotwie, oraz pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym i Międzynarodowym Festiwalu Playing Slonimsky w Sankt Petersburgu. Wielokrotnie występował jako pianista-akompaniator w ramach licznych festiwali muzycznych, zarówno klasycznych, jak i tych promujących muzykę rozrywkową i jazzową. Wielokrotnie na Łotwie brał udział w różnego rodzaju spektaklach jako improwizator-akompaniator do filmów niemych i przedstawień teatralnych. Obecnie Gleb Bielajew jest wykładowcą Wydziału Muzyki i Sztuk na Uniwersytecie w Daugavpils.

Trio Sonore
Jacek Ropski - urodził się w 1981 roku w Gliwicach. Uczeń Antoniego Cofalika, Antje Weithaas w berlińskim Universitat der Kunste oraz Bartosza Bryły we wrocławskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 2005. Jest zdobywcą nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych: w Katowicach, Sosnowcu, Wrocławiu, Krakowie, Elblągu, Poznaniu, Warszawie, Sankt-Petersburgu. Był uczestnikiem Konkursu Wykonań Muzycznych w Genewie, Konkursu im. Georga Kulenkampfa w Kolonii, Konkursu im. Królowej Elżbiety w Brukseli, Konkursu im. Niccolo Paganiniego w Genui, finalistą Konkursu im. Maxa Rostala w Berlinie oraz półfinalistą Konkursu im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Był wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz laureatem nagrody Prezydenta Miasta Gliwice. Od 2004 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Początkowo jako asystent-stażysta, obecnie w wyniku przeprowadzonego przewodu doktorskiego (na którym publicznie wykonał cały cykl 24. Kaprysów Niccollo Paganiniego) prowadzi własną klasę skrzypiec.
Ryszard Żołędziewski - ukończył studia muzyczne w Konservatorium für Musik und Theater Bern, obecnie Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii w klasie saksofonu prof. Christiana Roellingera. Tajniki gry saksofonowej poznawał również u prof. Iwana Rotha i Marcusa Weissa. W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w wyniku przewodu przeprowadzonego pod kierunkiem prof. Mieczysława Stachury uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej, a następnie przeprowadził przewód habilitacyjny. Współpracował z wieloma znakomitymi artystami, koncertując w Austrii, Francji, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, na Ukrainie i we Włoszech. Prowadził wykłady i kursy mistrzowskie w wyższych uczelniach muzycznych w Berlinie, Daugavpils, Graz, Kijowie, Rydze i Wiedniu. Ma w dorobku liczne publikacje, oraz nagrania radiowe i telewizyjne. Dla firmy fonograficznej DUX nagrał płytę CD Colors of Saxophone. Jest zatrudniony we wrocławskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi klasę saksofonu.
Marek Werpulewski - ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Włodzimierza Obidowicza. Od 1991r. współpracuje z macierzystą uczelnią, od 1995r. jako etatowy wykładowca w katedrze kameralistyki, od 2010r. w stopniu doktora. Uczestniczył jako akompaniator kursów mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych instrumentalistów i pedagogów, m.in. Julius Baker i James Galway (flet), Guy Dangain i Alessandro Carbonare (klarnet), Jean Marie Londeix (saksofon). Wielokrotnie zapraszany do udziału w koncertach wybitnych muzyków m.in. Davida Murray’a, Thierry Barbe, Catalina Rotaru (kontrabas), Guy Dangaina, Florenta Heau (klarnet), Johana van der Lindena (saksofon). Od szeregu lat ściśle współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej współwykonując współczesny repertuar wymagający wykorzystania instrumentów klawiszowych (fortepian, celesta). Jako muzyk solista orkiestry nagrał wraz z Filharmonikami Wrocławskimi pod batutą Jacka Kaspszyka dwie płyty z muzyką R. Straussa oraz W. Lutosławskiego. Wyróżniony za akompaniament na Konkursach Ogólnopolskich i Międzynarodowych. Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” (2007) oraz odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2012). Prowadzi ożywioną działalność koncertową, głównie kameralną – występował m.in. w Londynie, Pradze, Bratysławie, Budapeszcie oraz Wilnie.