Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na koncert pt. "Wiosenny wieczór muzyczny"

30 marca (poniedziałek) 2015 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Afisz [pdf]

Program [pdf]

Gleb Bielajew - fortepian (Daugavpils-Łotwa)
Trio Sonore
Jacek Ropski - skrzypce
Ryszard Żołędziewski - saksofon
Marek Werpulewski - fortepian


Gleb Bielajew
Ukończył studia pianistyczne w klasie fortepianu prof. Raffi Kharajanyana w Akademii Muzycznej im. Jāzeps Vītols w Rydze. Studia kontynuował na Wydziale Kompozycji u Agris Engelmanisa i Romualda Kalsosa. W ramach programu Erasmus studiował także w Wiedniu w klasie prof. Oleg Maisenberga. Jest laureatem pierwszej nagrody Konkursu Młodych Kompozytorów na Łotwie, oraz pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym i Międzynarodowym Festiwalu Playing Slonimsky w Sankt Petersburgu. Wielokrotnie występował jako pianista-akompaniator w ramach licznych festiwali muzycznych, zarówno klasycznych, jak i tych promujących muzykę rozrywkową i jazzową. Wielokrotnie na Łotwie brał udział w różnego rodzaju spektaklach jako improwizator-akompaniator do filmów niemych i przedstawień teatralnych. Obecnie Gleb Bielajew jest wykładowcą Wydziału Muzyki i Sztuk na Uniwersytecie w Daugavpils.

Trio Sonore
Jacek Ropski - urodził się w 1981 roku w Gliwicach. Uczeń Antoniego Cofalika, Antje Weithaas w berlińskim Universitat der Kunste oraz Bartosza Bryły we wrocławskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 2005. Jest zdobywcą nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych: w Katowicach, Sosnowcu, Wrocławiu, Krakowie, Elblągu, Poznaniu, Warszawie, Sankt-Petersburgu. Był uczestnikiem Konkursu Wykonań Muzycznych w Genewie, Konkursu im. Georga Kulenkampfa w Kolonii, Konkursu im. Królowej Elżbiety w Brukseli, Konkursu im. Niccolo Paganiniego w Genui, finalistą Konkursu im. Maxa Rostala w Berlinie oraz półfinalistą Konkursu im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Był wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz laureatem nagrody Prezydenta Miasta Gliwice. Od 2004 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Początkowo jako asystent-stażysta, obecnie w wyniku przeprowadzonego przewodu doktorskiego (na którym publicznie wykonał cały cykl 24. Kaprysów Niccollo Paganiniego) prowadzi własną klasę skrzypiec.
Ryszard Żołędziewski - ukończył studia muzyczne w Konservatorium für Musik und Theater Bern, obecnie Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii w klasie saksofonu prof. Christiana Roellingera. Tajniki gry saksofonowej poznawał również u prof. Iwana Rotha i Marcusa Weissa. W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w wyniku przewodu przeprowadzonego pod kierunkiem prof. Mieczysława Stachury uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej, a następnie przeprowadził przewód habilitacyjny. Współpracował z wieloma znakomitymi artystami, koncertując w Austrii, Francji, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, na Ukrainie i we Włoszech. Prowadził wykłady i kursy mistrzowskie w wyższych uczelniach muzycznych w Berlinie, Daugavpils, Graz, Kijowie, Rydze i Wiedniu. Ma w dorobku liczne publikacje, oraz nagrania radiowe i telewizyjne. Dla firmy fonograficznej DUX nagrał płytę CD Colors of Saxophone. Jest zatrudniony we wrocławskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi klasę saksofonu.
Marek Werpulewski - ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Włodzimierza Obidowicza. Od 1991r. współpracuje z macierzystą uczelnią, od 1995r. jako etatowy wykładowca w katedrze kameralistyki, od 2010r. w stopniu doktora. Uczestniczył jako akompaniator kursów mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych instrumentalistów i pedagogów, m.in. Julius Baker i James Galway (flet), Guy Dangain i Alessandro Carbonare (klarnet), Jean Marie Londeix (saksofon). Wielokrotnie zapraszany do udziału w koncertach wybitnych muzyków m.in. Davida Murray’a, Thierry Barbe, Catalina Rotaru (kontrabas), Guy Dangaina, Florenta Heau (klarnet), Johana van der Lindena (saksofon). Od szeregu lat ściśle współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej współwykonując współczesny repertuar wymagający wykorzystania instrumentów klawiszowych (fortepian, celesta). Jako muzyk solista orkiestry nagrał wraz z Filharmonikami Wrocławskimi pod batutą Jacka Kaspszyka dwie płyty z muzyką R. Straussa oraz W. Lutosławskiego. Wyróżniony za akompaniament na Konkursach Ogólnopolskich i Międzynarodowych. Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” (2007) oraz odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2012). Prowadzi ożywioną działalność koncertową, głównie kameralną – występował m.in. w Londynie, Pradze, Bratysławie, Budapeszcie oraz Wilnie.

 

Aktualności

„Wieczór pieśni i arii”

4.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert wokalny

5.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Sesja poświęcona Panoramie Siedmiogrodzkiej

7.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

9.05 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert malowany fletem

10.05 (wtorek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki I. Żelazowskiej pt. „Kraina wielu bogów. Meksyk – Gwatemala – Kostaryka”
W części muzycznej zespół Serenata Peregrina
Julieta González-Springer – sopran
Maciej Posłuszny – gitara

11.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów

12.05 (czwartek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. A. Jucewicza „Moje Soplicowo”
O twórczości pisarza odpowiadać będzie M. Pacholak

12.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert wokalny
M. Datskova – sopran
M. Stypułkowski – bas–baryton
M. Blum – fortepian

12.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert fortepianowy F. Litwin i K. Dębosza

13.05 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

14.05 (sobota) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja filmu pt. „Odra, poezja rzeki”
Słowo wstępne R. Sławczyński

14.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy P. Banasika pt. „Appassionata i perły romantyzmu”

16.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

„Koncert dyplomantów”

17.05 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert muzyki polskiej

17.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Dyskusja panelowa pt. „O współczesnych powinnościach społecznych inteligencji”

18.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki M. Świerczek pt. „Po wertepach współczesnego świata. Eseje”

19.05 (czwartek) br. o godz. 10.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie literacko-muzyczne pt. „O Matce pieśń”

19.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny zespołu Scream Duo
M. Król – trąbka
I. Sukienik – fortepian

20.05 (piątek) br. o godz. 13.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Dusza śpiewa z romansem”

20.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

21.05 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów mgr M. Kotas

21.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, walne zebranie członków

22.05 (niedziela) br. o godz. 9.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”

22.05 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.


Koncert wokalny
K. Wiewióra – mezzosopran
D. Kudełko – tenor
J. Litwin-Fenc – fortepian

23.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wręczenie nagrody ZASP J. Postrożnej

24.05 (wtorek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert gitarowy

25.05 (środa) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

25.05 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

26.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki poetyckiej K. Kasprzyka pt. „Zmienne nastroje”
Prowadzenie spotkania K. Rudowski

26.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie z A. Janko promujące najnowszą książkę autorki pt. „Finalistka”
Prowadzenie R. Gawłowski

27.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Podwieczorek muzyczno-literacki pt. „Dobrze że jesteś”

28.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Kompozytorzy zapomniani. Czy słusznie?”

30.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert studentów

31.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert w wykonaniu uczniów z Ogniska Muzycznego Allegro we Wrocławiu

1.06 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert w wykonaniu uczniów z Ogniska Muzycznego Allegro we Wrocławiu

1.06 (środa) br. o godz. 19.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Pianiści. Solo i kameralnie”

2.06 (czwartek) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

2.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert uczniów

3.06 (piątek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert na rzecz Domu Polskiego w Barze z cyklu Szumionów

3.06 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Mosty”
M.P. Ülevain – śpiew (Estonia)
D. Julle – gitara (Estonia)

4.06 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów klasy wokalu i fortepianu Aleksandry Dyrny

6.06 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Wystawa fotografii Janusza Wolniaka pt. „Nasze serca dla Ukrainy”

do 6.06 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert studentów klasy skrzypiec dra hab. Ch. Danowicza

7.06 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów I. Porębskiego

8.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Pacholakiem pt. „Dawne przewodniki po Nowogródczyźnie”

9.06 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławskie Wieczory Coolturalne

9.06 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

10.06 (piątek) br. o godz. 16.00, 17.15
Wstęp wolny. Zapraszamy

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert artystów i honorowych gości Festiwalu A. German „Eurydyki” pt. „Żeby szczęśliwym być”

11.06 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

13.06 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.06 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

15.06 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki W. Okonia pt. „Dniewnik”
Prowadzenie spotkania K. Rudowski

22.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki J. Strządały „Z ciemności ciała”
Prowadzenie spotkania R. Gawłowski

23.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki A. Konarskiego pt. „654 zagadki o Wrocławiu”
W części muzycznej S. Stembalski

30.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

do 29.08 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy