Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wieczór piosenki autorskiej kompozytora Mariana Waśkiewicza z tekstami Zofii Pietrzyk i Andrzeja Waligórskiego

Joanna Hanzel - śpiew
Marek Pisarski - śpiew
Marian Waśkiewicz - fortepian
Prowadzenie koncertu - Artur Bielecki
13 maja (sobota) 2017 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Hymn Konstytucji 3 Maja [YouTube]

Polonez noworoczny [YouTube]

Marian Waśkiewicz urodzony w Wilnie, zamieszkały w Niemczech, kompozytor ''Poloneza Noworocznego'' oraz ''Hymnu Konstytucji 3 Maja'' ze słowami Zofii Pietrzyk. Wykształcenie muzyczne pobierał we Wrocławiu, Wiedniu i Salzburgu. Przez kilka lat śpiewał w chłopięcym chórze katedralnym we Wrocławiu prowadzonym przez Edmunda Kajdasza - to otworzyło mu świat muzyki. Inne znaczące postacie w jego rozwoju muzycznym to Ryszard Bukowski - kompozycja, Hans Swarowsky – dyrygentura i Władysław Kędra - pianistyka. Przez szereg lat pracował w Niemczech jako pianista, organista i dyrygent. Tam też w Krefeld, po raz pierwszy w Niemczech, podczas recitalu fortepianowego wykonał ''Melodie ludowe'' W. Lutosławskiego. Z jego inicjatywy i pod jego dyrekcją w marcu 1972 r. w Würzburgu, miała miejsce prapremiera Misterium ''Ewangelia i życie'' poświęconego pamięci Ojca Maksymiliana Kolbe. Utwór ten skomponował Polak, Wincenty Szmidt - Franciszkanin brat Rogeriusz. Misterium to ponownie zostało wykonane w Filharmonii Berlińskiej pod dyrekcją Mariana Waśkiewicza w dniu 24.10.1978 r. Gościem honorowym na koncercie miał być Kardynał Karol Wojtyła. Do Berlina jednak nie dojechał, bo został wybrany na Papieża w dniu 16.10.1978 r. Marian Waśkiewicz, oprócz predyspozycji muzycznych, przejawia również zdolności organizacyjne i menedżerskie, co zaowocowało wieloletnią współpracą z firmą Wöllner Werke z Ludwigshafen. Działał wtedy jako przedsiębiorca na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wprowadzając tam i upowszechniając chemię budowlaną jako jej prekursor. Do spektakularnych obiektów, których renowacji dokonano tymi materiałami należą m.in. Barbakan, pałac Kmitów, wejście do kościoła Mariackiego i kościół św. Wojciecha w Krakowie, most Poniatowskiego w Warszawie, oczyszczalnia ścieków we Wrocławiu, Pałac w Krzyżowej oraz dzwonnica przy katedrze w Wilnie.
Od kilku lat ponownie zajmuje się czynnie muzyką komponując i dyrygując. W latach 90-tych Andrzej Waligórski napisał słowa kilku piosenek do jego muzyki, między innymi był to ''Deszcz w Wiedniu'' i ''Miejski poranek''. Zofia Pietrzyk jest również autorką kilkunastu tekstów piosenek, które powstały z inspiracji jego muzyką. W roku 2009 Waśkiewicz przetłumaczył na j.polski tekst ''Historii Bożego Narodzenia'' Carla Orffa z muzyką Gunild Keetman. Wspólnie z Akademią Muzyczną w Poznaniu oraz grupą 700 dzieci z chórów Śpiewającej Polski, doprowadził do polskiej prapremiery tego utworu w grudniu 2010r w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Poznaniu. Osobiście dyrygował chórem i orkiestrą razem z Rafałem Renzem. Do skomponowanego przez niego ''Poloneza Noworocznego'', maturzyści już pięciokrotnie tańczyli na Rynku we Wrocławiu „Poloneza dla Fredry”, prowadzeni przez Prezydenta miasta Rafała Dutkiewicza. Prapremierowe wykonanie ''Poloneza Noworocznego'' miało miejsce w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu w dniu 15.01.2010r. ''Hymn Konstytucji 3 Maja'' jest często wykonywany zarówno w kraju jak i za granicą, podkreślając znaczenie Konstytucji 3 Maja jako pierwszej nowoczesnej konstytucji w Europie i drugiej na świecie po amerykańskiej.

 

Aktualności

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Głos ludzi wiary w chorale protestanckim”

26.9 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład dr K. Managadze pt. „Średniowieczna muzyka gruzińska”
W części muzycznej:
M. Basheleishvili – kontratenor
N. Nishniadze – fortepian

28.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

29.9 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Dolnośląskie Towarzystwo im. F. Chopina, spotkanie

30.9 (czwartek) br. o godz. 10.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z E. Sonnenberg
Prowadzenie spotkania W. Ziembicka

30.9 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Stare Miasto, spotkanie członków

1.10 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pn. „Melodie dla Anny”

2.10 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert kameralny
E. Pachucka-Mazurek – skrzypce
A. Starzec-Makandasis – fortepian

5.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prezentacja książki K. Czai pt. „Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza…”
Prowadzenie spotkania G.L. Kamiński

6.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki L. Wędzichy pt. „Podróż jest życiem, życie jest podróżą”
Prowadzenie spotkania M. Lampczak

7.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z bardem i pisarzem W.R. Popkiewiczem
M. Lebiecka – śpiew
N. Tarczyńska – prowadzenie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki A. Czopka pt. „Wagner bez tajemnic”
Prowadzenie spotkania T. Szreder

12.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki P. Lamprechta pt. ''Światło przy granicy"
Prowadzenie spotkania S. Srokowski

14.10 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki S. Srokowskiego pt. „Widma nocy”
Prowadzenie spotkania M. Bradke
W części muzycznej M. Srokowska – skrzypce

15.10 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wybory do rad osiedli. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6

17.10 (niedziela) 2021 roku

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomiku poezji pn. „Jasny przekaz”
W części muzycznej Z. Dynak-Chwałko – fortepian

18.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

20.10 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wernisaż wystawy „Plakaty z przedstawień sztuk Tadeusza Różewicza z kolekcji Marii Dębicz” z okazji Roku T. Różewicza
W ramach wydarzenia spotkanie pt. „O Tadeuszu Różewiczu opowiada Matthias Kneip”

21.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie pt. „O T. Różewiczu opowiada M. Kneip”
Prowadzenie M. Dębicz

21.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

XLIV Wrocławska Księga Pamięci

22.10 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

„Poezja i gitara - Krzysztof Nieborak i goście”

23.10 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wieczór poetycki A.B. Fiedler
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

26.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie z A. Fastnacht-Stupnicką pt. „Spacerem po Lwowie”

28.10 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki H. Kuśmierz pt. „...by życie miało swoją Wartość i Smak”

29.10 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zaraza”

4.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki H. Wolniaka-Zbożydarzyca pt. „Ośmiosnowy”
Prowadzenie spotkania D. Heck

22.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy K. Radziwonowicza

23.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert dla młodzieży pt. ''Jak słuchać muzyki?''

24.11 (środa) br. o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami