Reklama

XXIII Międzynarodowe Spotkania Muzykujących Rodzin.
Występ rodziny Opydów z Warzęgowa.

26 lipca (sobota) 2014 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny

Opydowie z Warzęgowa

Twórcą rodzinnego zespołu ludowego jest Eugeniusz Opyd. Jako nauczyciel, a następnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Warzęgowie postanowił założyć zespół pieśni i tańca. W tym okresie, to jest w latach 60/70 XX wieku „było to modne przedsięwzięcie”. Pomysł powstawania tego typu zespołów skupiających dzieci, młodzież i dorosłych miał wiele ambitnych założeń; począwszy od przekazywania tradycji polskiej kultury ludowej i artystycznej, przez poznawanie regionów, ich odrębności we wspólnocie, umiejętności pracy w zespole do wychowania patriotycznego.

W Warzęgowie, podobnie, jak w innych miejscowościach Dolnego Śląska osiedlały się całe rodziny, wysiedlane z Kresów Wschodnich. Tak też było w przypadku Opydów. Dlatego też w tamtejszym zespole pieśni i tańca było wiele osób, które powiązane były ze sobą pokrewieństwem lub powinowactwem. Część członków tego zespołu, niespokrewnionych łączyła się z sobą przez zawieranie małżeństw i niebawem powstała liczna, rodzinna grupa kultywująca muzykę ludową i biesiadną. Nie przeszkodził „Spotkaniom” nawet czas stanu wojennego, a w trakcie ich trwania demonstrowano polskość, tradycje rodzinne i wspólne pasje. Wraz z upływem czasu część rodziny wyjechała do innych miejscowości w Polsce i w Europie, ale na hasło „Spotkania Muzykujących Rodzin” zaczęła reagować przyjazdem do Warzęgowa i ochotą uczestniczenia w tym święcie.

Gienek i jego krewni chętnie opowiadają o początkach rodzinnego muzykowania i o swoich losach. W tym roku Zespół obchodził jubileusz czterdziestolecia działalności. W Spotkaniach Muzykujących Rodzin – rodzina Opydów wystąpiła po raz pierwszy w 1976 roku.

Głównym organizatorem XXIII Międzynarodowych Spotkań Muzykujących Rodzin jest Polskie Stowarzyszenie Estradowe „ POLEST”.

Zapraszamy wszystkich chętnych na Koncert Galowy z udziałem zespołów uczestniczących w XXIII Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin, który odbędzie się w niedzielę 27 lipca br. o godz. 12.00 w Filharmonii Wrocławskiej. Wstęp wolny.