Spotkania w 2022 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie autorskie z Edytą Kulczak

10 marca (czwartek) 2022 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Obecność słuchaczy na sali koncertowej uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Plakat [pdf]


Edyta Kulczak – absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu, nauczyciel, wychowawca, poetka, krytyk literacki (recenzje publikowane w „Latarni Morskiej”, „Toposie”, na portalach pisarze.pl, poeci-polscy.pl oraz w „Akancie”, „Protokole Kulturalnym”, „Frazie”, „Elewatorze”, „Wielkopolskim Widnokręgu”). Autorka czterech książek poetyckich: „Anioły nie zawsze są białe” (2009), „Kołysze się w tobie huśtawka” (2014), „www.john” (2018), „Projekcja obrazów” (2020). Ostatnio, w grudniu 2021, tomik „www.john” ukazał się w ukraińskim przekładzie we Lwowie (tłum. Olga Kis). Książki doczekały się wielu znaczących recenzji (publikacje w „Migotaniach”, „Akancie”, „Toposie”, na portalach pisarze.pl oraz poeci-polscy.pl, w „Protokole Kulturalnym”, „Gazecie Kulturalnej”, „Latarni Morskiej”, „Elewatorze”, włoskim miesięczniku literackim „L’age D’or”). Redaktor naczelny kwartalnika „Wielkopolski Widnokrąg”, projektu kulturalno-literackiego finansowanego przez Departament Kultury Marszałka Wielkopolskiego. Uczestniczka spotkań autorskich w wielu miastach polskich, jej wiersze przetłumaczono na wiele języków. Utwory publikowano w prasie literackiej polskiej i zagranicznej, antologiach i publikacjach zbiorowych oraz wykorzystywane w audycjach radiowych poznańskiego Radia Emaus i Radia Poznań. Także w spektaklu słowno-muzycznym „Pasja” zrealizowanym przez autorkę i muzyka Macieja Wochowskiego, wystawianym wielokrotnie w kościołach w Poznaniu (Wielki Tydzień 2008 i 2009).
Edyta Kulczak - rozszerzona biografia [pdf]
Strona autorki: www.edytakulczak.pl 

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z Marianem Pacholakiem pt. „O Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie”

10 marca (czwartek) 2022 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Strona Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna: www.grodnowilno.pl


Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie mieści się w mieszkaniu przy zaułku Bernardyńskim (Stare Miasto), gdzie od Wielkanocy do czerwca 1822 r. przebywał poeta. Dokładna data założenia muzeum nie jest znana. Najwcześniejszy fakt jego istnienia pochodzi z 1899 r. Jest to ilustracja z napisem „pokój w Wilnie” z „Grażyny” w albumie Władysława Bełzy wydanym we Lwowie. W tym mieszkaniu Mickiewicz pracował również nad I tomem „Ballad i romansów” oraz II i IV częścią „Dziadów”. Właściciel mieszkania, lekarz Jan Życki, u którego student Uniwersytetu Wileńskiego Mickiewicz wynajmował pokój na parterze, umieścił tablicę pamiątkową z napisem w języku polskim informującą o tym, że tu została napisana „Grażyna” (znaleziono ją pod warstwą tapet). Prywatne muzeum, które było czynne do II wojny światowej w wykupionym na własność mieszkaniu, w 1911 r. urządził, wydawca i redaktor „Kwartalnika Litewskiego”, historyk Jan Konrad Obst (1876–1954), który w 18-metrowym pokoju zgromadził pamiątki, bibliotekę, portrety poety z różnych okresów jego życia, autografy oraz rzeczy opisane w „Panu Tadeuszu”. W 1938 r. Jan Konrad Obst podarował mieszkanie i zbiory muzealne Uniwersytetowi Wileńskiemu, niestety podczas II wojny światowej zostało ono częściowo rozgrabione. Muzeum Adama Mickiewicza zostało odnowione i ponownie otwarte w trzech pokojach w setną rocznicę śmierci poety w 1955 r. dzięki staraniom prof. Uniwersytetu Wileńskiego Lwa Władymirowa, rektora Jonasa Buczasa i prof. Czesława Kudaby. Odtąd należy ono do Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Placówka pełni rolę edukacyjną i informacyjną. W czterech salach mieszczą się trzy stałe ekspozycje: „Adam Mickiewicz i Litwa”; „Filomaci i Adam Mickiewicz”; „Kobiety w życiu Adama Mickiewicza”. W Sali Filomatów oraz w Gotyckiej Piwnicy Literackiej odbywają się spotkania poetyckie i spotkania z działaczami kultury. Miłośnicy słowa pisanego mogą obejrzeć ok. 200 eksponatów. Zgromadzono tu liczne przedmioty z czasów poety, między innymi meble z kowieńskiego i paryskiego mieszkania, listy, dokumenty, pamiątki i rzeczy osobiste wieszcza. Muzeum przechowuje pierwsze edycje utworów wielkiego romantyka, rzadkie książki („Sonety”, Moskwa 1826, „Konrad Wallenrod”, Petersburg 1828), pierwsze przekłady utworów na inne języki (wśród nich – pierwszy przekład poezji Mickiewicza na język litewski autorstwa Ludwika Jucewicziusa, Wilno 1837). Muzeum pełni rolę literackiego salonu Wilna promującego polską literaturę i kulturę. Działają tu m. in. Klub Rozmów Związku Dziennikarzy oraz Klub Poetycki, który organizuje Środy Literackie, kontynuujące tradycję słynnych przedwojennych Śród Literackich w celi Konrada. W dziedzińcu muzealnym Instytut Polski na Litwie wraz z Muzeum Mickiewicza w Wilnie organizuje koncerty poświęcone osobom szczególnie ważnym dla literatury polskiej.
Źródło i dodatkowe informacje: www.grodnowilno.pl/muzeum-adama-mickiewicza-w-wilnie 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z Anną Janko promujące najnowszą książkę autorki pt. „Finalistka”

Prowadzenie Robert Gawłowski
9 marca (środa) 2022 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.

Spotkanie transmitowane online

Obecność słuchaczy na sali koncertowej uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Plakat [pdf]

Anna Janko. ''Finalistka'' (okładka) [pdf]


Anna Janko - poetka, pisarka, felietonistka. Urodziła się 27 sierpnia 1957 w Rybniku na Górnym Śląsku. Potem wielokrotnie zmieniała miejsca zamieszkania, przebywając po parę lat w Kołobrzegu, Wrocławiu, Sopocie, ponownie we Wrocławiu, Warszawie, Gdyni, Gdańsku, ponownie w Warszawie i obecnie znów we Wrocławiu. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę magisterską napisała u prof. Marii Janion. W latach 90-tych pracowała w Wydawnictwie Dolnośląskim a następnie w warszawskiej oficynie „Prószyński i S-ka”. Współpracowała z II programem Polskiego Radia (2002-2005), z pismem „Pani”, a od roku 2007 jest stałą felietonistką miesięcznika „Zwierciadło”. Zadebiutowała jeszcze jako nastolatka wierszami opublikowanymi w dwutygodniku „Życie Literackie”; w 1977 roku ukazał się jej debiut książkowy „List do królika doświadczalnego”. Następne tomy poetyckie to: „Wykluwa się staruszka” (1979); „Diabłu świeca” (1980, Nagroda Gdańska Książka Roku); „Koronki na rany” (1988); „Zabici czasem długo stoją” (1995); „Świetlisty cudzoziemiec” (2000, nominowany do Nagrody Nike); „Du bist Der” (niemieckojęzyczny wybór wierszy, Berlin, 2000), „Wiersze z cieniem” (2010) oraz wybór poezji „Miłość, śmierć i inne wzory” (2016). W 2007 roku ukazała pierwsza książka prozatorska Anny Janko „Dziewczyna z zapałkami” - bestseller (cztery wydania w kolejnych latach). W 2012 Wydawnictwo Literackie opublikowało kolejną: „Pasja według św. Hanki”. Obie powieści przyniosły Autorce liczne nagrody i nominacje (m.in. Nagrodę Literacką im. St. Reymonta i nominacje do nagród: Gryfia, Nike i Angelus). W tym samym roku ukazały się jeszcze: "Boscy i nieznośni. Niezwykłe biografie" oraz wyróżniona na ogólnopolskim konkursie im. Kornela Makuszyńskiego książeczka dla dzieci „Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w brzuchu Mamy”. Opublikowana w 2015 roku „Mała zagłada” stała się ważnym głosem w dyskusji o tzw. wojennej traumie drugiego pokolenia i otrzymała wiele nagród (m.in. Nagrodę miesięcznika „Nowe Książki”, „Warszawską Premierę Literacką”, „Nagrodę Literacką miasta st. Warszawy”, Nagrodę Literacką „Gryfia”, a także nominację do nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej). Jako jedna z dwóch polskich książek, „Mała zagłada” znalazła się w finale Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2016. W oparciu o historię przedstawioną w „Małej zagładzie” powstał pełnometrażowy film dokumentalny, który otrzymał srebrny medal na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Nowy Jorku. Niedawno, w końcu 2021 r., ukazała się nowa książka prozatorska Anny Janko pt. „Finalistka”.Jest także autorką dramatu „Rzeź lalek” Wystawianego w Teatrze Współczesnym” w Szczecinie w 1980 r. i słuchowiska „Śmierć to dobry początek”, emitowanego w Teatrze Polskiego Radia (reż. Henryk Rozen). W roku 2015 została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Rybnika nagrodą kulturalną tego miasta. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w latach 90-tych była prezeską Oddziału Wrocławskiego SPP, następnie Oddziału Warszawskiego SPP, potem pełniła funkcję wiceprezeski Zarządu Głównego) oraz do Polskiego PEN Clubu.


O książce „Finalistka”:
„…najcenniejszą dla mnie stroną Finalistki jest to, że mogłem wreszcie sporo się nauczyć o kobietach. Wydawało mi się, że ten temat nie jest mi całkiem obcy, ale gdybym kiedyś wiedział to, co teraz wiem z książki Anny Janko może udałoby się lepiej przeżyć życie. To co ważne, przychodzi zawsze za późno, także wiedza. Ba! wiedza przede wszystkim... Wbrew modnym obecnie tendencjom dżenderowej urawniłowki (wiem, dwa obce wyrazy z dwóch kultur, ale nie mogłem się oprzeć…) jednak są to dwa różne gatunki zwierząt i musimy umieć z tym żyć. Jeszcze ciekawsze są w tej książce opinie tak bardzo kobiecej kobiety o mężczyznach. Zaskakujące, niekiedy brutalne, powiedziałbym – ekspresjonistyczne. (…) Świetny język. Kapitalne wyczucie stylu. Kontynuacja serii, ale oryginalna, bez wiązania na supeł wcześniejszych wątków. Ważne spostrzeżenia dla osób, które myślą o tym, co będzie z ich życiem nie tylko pod koniec dzisiejszego odcinka serialu, nie tylko przed świętami, ale i po wszystkich świętach. A może i na Wszystkich Świętych. I optymizm, mimo wszystko, bo przed ostatecznym finałem, który będzie, jak i kiedy ma być, może się zdarzyć finał konkursu, kiedy raz jeszcze wejdziemy na oświetloną reflektorami scenę, postaramy się nie potknąć o własne buty i odbierzemy statuetkę głównej nagrody, a przewodnicząca jury okaże się dla nas szafarką fortuny. Atropos na razie zostanie zepchnięta do narożnika. Jeden z akapitów powieści opisuje spotkanie raczej agnostycznej bohaterki z księdzem Janem Twardowskim, poetą, który zdesperowaną i płaczącą dziewczynę (Padał deszcz. Deszcz jest zaraźliwy. W deszczu łatwo się płacze…) przyjmuje w zakrystii w warszawskim kościele Wizytek i jej rozpaczliwe wyznania po stracie dziecka usiłuje zinterpretować jako spowiedź, co wywołuje bunt Hanki. Ucieka z powrotem do zadeszczonego życia. W pustym kościele mój szloch brzmiał, jakby się pies odszczekiwał… Spieszmy się czytać Finalistkę, tak szybko odchodzimy…”
Maciej Pinkwart, Przed finałem, „Dwukropek”, nr 232, luty 2022


 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 36 z 45

Aktualności

Jesienny Koncert Smyczkowy

5.11 (sobota) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert wychowanków MDK Wrocław-Krzyki pt. „Piano solo”

7.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

8.11 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

8.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital W.R. Popkiewicza pt. „Kocham świat... kocham Polskę”
Słowo wiążące N. Tarczyńska

9.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Pacholakiem pt. „Dekanat nowogródzki i kościół parafialny w Worończy”

10.11 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Kowala pt. „J. Bruzdowicz in memoriam”

10.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wieczór pamięci K. Morawieckiego
Muzyka i śpiew W. R. Popkiewicz
Prowadzenie A. Adamski

12.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

14.11 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wieczornica Patriotyczna

14.11 (poniedziałek) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny
E. Pachucka-Mazurek – skrzypce
A. Starzec-Makandasis – fortepian

16.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prezentacja najnowszego numeru dwumiesięcznika „Topos” i wrocławska premiera nowego zbioru wierszy R. Gawłowskiego „Życie wieczne”

17.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów klasy fortepianu K. Kaczorowskiej

18.11 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki K. Czai pt. „Wybieram życie...”

18.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

19.11 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert Chóru Capella Ecumenica

19.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Przesłuchania eliminacyjne do „VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile”

20.11 (niedziela) br. o godz. 12.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” koncert Trio Con Piacere pt. „Od Chopina do Różyckiego”

21.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Zdarzenie performatywne na podstawie tekstu A. Urbańskiego pt. „HCM”

22.11 (wtorek) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie wspomnieniowe T. Tellera

23.11 (środa) br. o godz. 11.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

23.11 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z R.M. Łuczyńskim pt. „Rezydencje arystokratyczne w Sudetach polskich i czeskich po II wojnie światowej”

24.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert zespołu Art Chamber Duo
J. Pietrzak – skrzypce
J. Przybylska-Nowak – fortepian

25.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”.
Reżyseria dźwięku Z. Jędrych

26.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie z cyklu Dowód Tożsamości. Gościem będzie Ł. Iwaniuk

28.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. Węglowskiego pt. „Przodem do tyłu, czyli postęp wsteczny”

29.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa malarstwa Anny Marii Fusaro pt. „Demaskarada”

do 30 listopada (środa) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy prac M. Żelechower-Aleksiun oraz wierszy M. Olbromskiego z ksiażki "Wieża czasu"

30.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

V Spotkanie inicjatorów budowy pomnika T. Różewicza we Wrocławiu

1.12 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z K. Nieborakiem pn. „Gitara i poezja”

2.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prelekcja R. Sławczyńskiego pn. "Śladami Polaków - samochodem przez Syberię"

5.12 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert mikołajkowy

6.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”
W części muzycznej I. Groblica Kmiecik

7.12 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie opłatkowe

8.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie prezentujące kwartalnik artystyczny „Format Literacki”

8.12 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Próba do projektu pn. Koncert Wiedeński pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek

9.12 (piątek) br. o godz. 8.15
Wstęp z zaproszeniami

Zebranie zarządu Towarzystwa im. Ferenca Liszta we Wrocławiu

10.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów mgr M. Kotas

10.12 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

12.12 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Gwieździsta Noc”
P. Rogóż-Migacz – sopran
A. Tashkinova – fortepian

13.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

14.12 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławskie Wieczory Coolturalne

15.12 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów E. Weps-Duffy

16.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

17.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

„Przedświąteczny Wieczór Muzyczny” w ramach cyklu „Koncert Muzyki Polskiej”

19.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zimowy koncert charytatywny

20.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Płynące dźwięki harfy”

3.01 (wtorek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wystawa A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”

do 31 stycznia 2023 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy