Spotkania w 2023 roku

IX Spotkanie inicjatorów budowy pomnika Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

15 maja (poniedziałek) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]


Tadeusz Różewicz (ur. 9 października 1921 r. w Radomsku, zm. 24 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu ) – polski poeta, dramaturg, prozaik, scenarzysta filmowy, należy do grona najwybitniejszych i wszechstronnych pisarzy, wielokrotnie wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla, jego twórczość przełożono na 49 języków. Autor m.in. zbiorów wierszy i poematów „Niepokój” (1947), „Formy” (1958), „Nic w płaszczu Prospera” (1962), „Na powierzchni poematu i w środku” (1983), „Płaskorzeźba” (1991), „Matka odchodzi” (1999), dramatów: „Kartoteka” (1960), „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja” (1964), „Białe małżeństwo” (1975), „Do piachu” (1979). „Tadeusz Różewicz był największym z żyjących poetów i pisarzy polskich. Był również znakomitym dramaturgiem. Różewicz zmienił polską poezję, stworzył jej nowy typ, co jest widoczne już w pierwszym jego tomie 'Niepokój'. Z biegiem lat obserwowaliśmy również, jak zyskuje na znaczeniu jego proza. Twórczość Różewicza bardzo silnie zapisała się w historii polskiej literatury. Wielu młodych poetów po nią sięga, często też nie uświadamiając sobie, że inspirują się Różewiczem” – tak wspominał T. Różewicza profesor Jacek Łukasiewicz.
Źródła: Wikipedia, instytutksiazki.pl


    

 

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z Tadeuszem Czerniewskim i Marianem Pacholakiem pt. „Wojciech Bogumił Jastrzębowski, Traktat o Wiecznym Przymierzu Między Narodami...”

Prowadzenie Ludmiła Gajczewska
11 maja (czwartek) 2023 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]


Wojciech Bogumił Jastrzębowski (ur. 15 kwietnia lub 19 kwietnia 1799 roku w Szczepkowie-Giewartach, parafia Janowo koło Mławy, zm. 30 grudnia 1882 w Warszawie) – przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy. Jeden z głównych twórców ergonomii.
Wojciech Jastrzębowski podczas przerw w walkach o obronę Warszawy w bitwie o Olszynkę Grochowską (25 lutego 1831) sformułował tekst, który można określić jako projekt pierwszej w historii konstytucji zjednoczonej Europy jako jednej republiki bez wewnętrznych granic, z jednolitym prawodawstwem oraz organami władzy złożonej z przedstawicieli wszystkich narodów. Projekt ten „O wiecznym pokoju między narodami – Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym pokoju między narodami cywilizowanymi”, (w skrócie zwany „O wiecznym pokoju między narodami”) składał się z 77 artykułów. Został opublikowany 3 maja 1831 r. w rocznicę majowej Konstytucji. Jastrzębowski napisał m.in.: „wszystkie narody europejskie mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw, wszyscy monarchowie mają być odtąd tylko stróżami i wykonawcami tychże praw i nie tytułować się inaczej tylko ojcami narodów”.
Źródło i dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jastrz%C4%99bowski_(przyrodnik)
Dodatkowe informacje: www.grodnowilno.pl


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na „Pierwszy Najazd Awangardy Poetyckiej na Wrocław”

10 maja (środa) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie transmitowane online

Plakat [pdf]

Prowadzenie spotkania
Stanisław Srokowski

Wystąpią:
Ks. Jerzy Hajduga
Waldemar Jocher
Ks. Piotr Lamprecht
Robert Rybicki
Kinga M. Tyczyńska


Polska poezja, choć mierzy się tysiącami poetów, przeżywa kryzys tożsamości. Dzisiaj na dobrą sprawę nie wiadomo, czym jest poezja, jak się ją definiuje i kto wyznacza jej granice. Gatunki poetyckie już dawno straciły rację bytu. Od czasu pierwszej poetki świata, Enheduany z królestwa sumeryjskiego sprzed 2300 lat p.n.e., która tworzyła hymny i poematy, powstało wiele modeli poetyckich i wiele też modeli zniknęło. Obecnie niemal każdy zapis schodkowy nazywa się poezją. Powstał więc totalny chaos w tej materii. By jakoś się rozeznać w kształtach i formach współczesnych wierszy, należy szukać odnowicieli strof poetyckich. Należy szukać polskiej poezji awangardowej. Dlatego też po raz pierwszy od lat w naszym kraju spotka się grupa poetów, których nazywam poetami awangardowymi. Zapraszam 10 maja 2023 r. na Pierwszy Najazd Awangardy Poetyckiej na Wrocław. Spotkanie odbędzie się w Klubie Muzyki i Literatury, przy pl. Kościuszki 10 we Wrocławiu o godz. 17,00. Można będzie nabyć książki autorów.

Stanisław Srokowski


Ks. Jerzy Hajduga (ur. 1952 r.), poeta, dramaturg, publicysta, publikował swoje utwory m.in. w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Literaturze”, „Więzi”. Jego wiersze przekładano na język niemiecki i angielski. W 2019 ks. Jerzy Hajduga otrzymał dyplom honorowy Lubuskich Wawrzynów Literackich za całokształt twórczości, a w 2021 zdobył nominację do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za tom „Uważaj na siebie”. Opublikował m.in. „Nawrócenie św. Augustyna” (Kraków 1989), „Najtrudniej Bogu” (Kraków 1990), „Panie, Ty wiesz” (Drezdenko 1991), „Miłość, która nie mogła umrzeć” (Olsztyn 1991), „Zabłądzić” (Kraków 1993), „Droga krzyżowa” (Ełk 2000), „Spoglądając” (Poznań 2003), „Powieki wieków” (Poznań 2012), „Odpocząć od cudu” (Warszawa 2015), „Jeszcze” (Poznań-Drezdenko 2018), „Zatrzymać z czasu chwile” (Kraków-Drezdenko 2018), „Listy na stół” (z Aliną Bernadettą Jagiełłowicz; Wrocław 2019),,, „Uważaj na siebie (Biblioteka Toposu, t. 182, Sopot 2020), „Zostań; takie twoje odchodzenie” (Poznań 2022). Felietony: „Granice przyzwyczajenia”, (Ełk 2001), „Klatki i klitki” (Gorzów Wlkp. 2005). Ks. Jerzy Hajduga został zaliczony przez Stanisława Srokowskiego do nielicznej akreistycznej, awangardowej grupy poetów poszukujących nowego wyrazu w liryce.


Waldemar Jocher (ur. 1970 r.), poeta, laureat Nagrody Poetyckiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny 2010 za najlepszy debiut poetycki, „Reszta tamtego ciała”, laureat Nagrody Otoczaka 2015 za tom „Przetrwalnik”, laureat projektów Biura Literackiego: „Poeci na nowy wiek 2009” oraz „Odsiecz 2013”. Animator i założyciel Grupy Inicjatyw Twórczych w Prudniku. Z wykształcenia – ekonomista. Mieszka w Prudniku. Opublikował m.in. tomiki wierszy: „Reszta tamtego ciała”, Mikołów (2009); „Przetrwalnik”, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków (2015); „Incipit”, Instytut Mikołowski, (2017); „Pieśni (do) widzenia”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Łodzi, (2020).


Ks. Piotr Lamprecht (ur. 1983 r.) – polski duchowny, augustianin, poeta, sekretarz Polskiej Prowincji Zakonu Świętego Augustyna, wikariusz w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie. Tłumaczony na język węgierski i ukraiński. Twórczość: „Dyspensa”, Kraków 2008, „Ewangelia gruzu”, Kraków 2015, „Pudełko”, Kraków 2019, „Światło przy granicy”, Wrocław 2020, „Fabryka Papieru”, Katowice 2021, tłumaczenie na ukraiński: „Це місце”, Tarnopol 2022. Został uznany przez Stanisława Srokowskiego za poetę tworzącego awangardowy, akreistyczny nurt w polskiej poezji.


Robert Rybicki (ur. 1976 r.), poeta, pedagog-happener, były redaktor pisma artystycznego „Plama” w Rybniku, były redaktor polskiego tygodnika „Nowy Czas” w Londynie. Studiował prawo i polonistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Laureat III edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” 2018 za zbiór „Dar Meneli”. Współzałożyciel i od 2016 r. Prezydent Krakowskiej Szkoły Poetyckiej im. Aleksandra Fredry. Autor tomików poetyckich m.in. „Kod genetyczny”, Rybnik 2000, „Epifanie i katatonie”, Instytut Mikołowski, 2003, „Motta robali”, Instytut Mikołowski, 2005, „Stos gitar”, Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, „Gram mózgu”, WBPiCAK, Poznań 2010, „Masakra kalaczakra”, WBPiCAK, 2011, „Dar Meneli”, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2017, „Pogo głosek”, Biuro Literackie, Stronie Śląskie, W przekładach: „Gram mozku” (czes.), tłum. Petr Motýl, Malvern, Praha 2021, „The squatter's gift” (ang.), tłum. Mark Tardi, Dalkey Archive Press, Dallas 2021.


Stanisław Srokowski – prozaik, poeta, dramaturg, publicysta. Urodził się na Kresach. Duży rozgłos przyniosły mu książki obrazujące straszliwe ukraińskie ludobójstwo dokonane w latach 1939–1947 na Polakach. Powieści „Duchy dzieciństwa”, „Repatrianci” (blokowani przez ambasadora sowieckiego Aristowa), „Ukraiński kochanek” (wyróżniony w plebiscycie Polskiego Radia jako jeden z najważniejszych utworów 25-lecia RP), „Zdrada”, „Ślepcy idą do nieba” oraz dwa zbiory opowiadań „Nienawiść” i „Strach” stały się wiarygodnym świadectwem tragicznych doświadczeń polskiego narodu. Na podstawie „Nienawiści” Wojciech Smarzowski nakręcił słynny już film „Wołyń”. Trylogia współczesna „Barbarzyńcy u bram”, „Spisek barbarzyńców” i „Barbarzyńcy w salonie” pokazuje kolonizację polskich umysłów przez ideologię marksizmu kulturowego. Wiersze Srokowskiego wraz z twórczością Tymoteusza Karpowicza otwierały nowy awangardowy nurt w polskiej poezji drugiej połowy XX w., zwany nurtem lingwistycznym. Dodatkowe informacje: www.srokowski.art.pl/biografia.htm


Kinga M. Tyczyńska – poetka, od 2022 absolwentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pisze o sobie, że jest „wielką szczęściarą, ma wyjątkowo wspaniałe życie, rodzinę i przyjaciół. Mocno kibicuje każdemu, kto postanawia ograniczyć spożycie mięsa. Wykazuje nieznośną tendencję do zaciskania zębów na widok zwierząt, które kocha całym sercem”. Jest autorką debiutanckiego tomiku poezji „Nieludzkie zawsze ludzkie”. Stanisław Srokowski zaliczył ją do awangardowego nurtu akreistycznego w poezji, uznając za pierwszą polską akreistkę.Transmisja z wydarzenia:


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 23

Aktualności

Koncert Zespołu Muzyki Polskiej Mokosza w 232 rocznicę Konstytucji 3 maja

3.05 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wykład P. Gaglika pt. „H. Zejler – budziciel narodu łużyckiego (1804-1872)”

4.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert gitarowy

5.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Wiosenne impresje wiolonczelowe”

6.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wręczenie nagrody ZASP – Stowarzyszenia we Wrocławiu Ł. Ożdze

8.05 (poniedziałek) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

8.05 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert A. Czumakowa (Białoruś) – śpiew, gęśla

8.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki poetyckiej Henryka Wolniak-Zbożydarzyca pt. „Cudnieje”
Prowadzenie spotkania Jerzy Żurko

9.05 (wtorek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wystawa R. Bakalarczyka pt. „Demony wojny”

do 9 maja 2023 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

„Pierwszy Najazd Awangardy Poetyckiej na Wrocław”

10.05 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie z T. Czerniewskim i M. Pacholakiem pt. „Wojciech Bogumił Jastrzębowski, Traktat o Wiecznym Przymierzu Między Narodami...”

11.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert klasy śpiewu solowego

12.05 (piątek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy K. Kułacza-Karpińskiego pt. „Karpigrafia”

12.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

IX Spotkanie inicjatorów budowy pomnika T. Różewicza we Wrocławiu

15.05 (poniedziałek) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital fortepianowy A. Lipiak pt. „Muzyka dla duszy”
Prowadzenie J. Adamowski

16.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

17.05 (środa) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy K. Jankowskiego

17.05 (środa) br. o godz. 19.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert fortepianowy K. Jankowskiego

17.05 (środa) br. o godz. 20.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie prezentujące kwartalnik artystyczno-literacki „Format Literacki”

19.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert pn. „Planeta Anna”

20.05 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert „Majowe spotkanie z wiolonczelą”

22.05 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert muzyki polskiej pt. „Wiosenne muzyczne kontrasty”

22.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

„Wieczór muzyki fletowej”

23.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert dyplomantów

24.05 (środa) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja najnowszej książki S. Srokowskiego pt. „Dwie miłości licealisty”

24.05 (środa) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

25.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór arii i pieśni
J. Trałka – bas-baryton
Z. Yanan (Chiny) – mezzosopran
G. Yang (Chiny) – baryton
D. Zhenyu (Chiny) – tenor
Akompaniament: L. Rong (Chiny), K. Starzycka
Przygotowanie prof. R. Żukowski

25.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Muzyczny Most Fortepianowy Płowdiw ESK 2019 - Wrocław ESK 2016”
prof. R. Smilkov, dr V. Stoyanova, mgr E. Walczewa

26.05 (piątek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z autorami książki pt. "Wrocławskie Megaopery E. Michnik w fotografii M. Grotowskiego"
Prowadzenie G. Chojnowski

26.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów mgr M. Kotas

27.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Muzyczny krąg Boskiej Komedii”
Reżyseria dźwięku Zbigniew Jędrych

28.05 (niedziela) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wręczenie nagrody ZASP – Stowarzyszenia we Wrocławiu M. Krzysztyniakowi

29.05 (poniedziałek) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert fortepianowy F. Litwin i K. Dębosza

29.05 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Recitale dyplomowe

31.05 (środa) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert arii i pieśni

1.06 (czwartek) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów oraz rozdanie dyplomów

2.06 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Meandry uczuć”

3.06 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie poświęcone A. Bartyńskiemu i Jego poezji
Prowadzenie K. Burnat

5.06 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spektakl poetycki pt. „Peregryna wędrówki po życiu wiecznym” w wykonaniu W. Galickiego i A. Modrzejewskiego

6.06 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Spektakl transmitowany online

Spotkanie z malarką B. Hempel i reżyserem A. Gajewskim, twórcami filmu dokumentalnego pt. ,,Portrety z przeszłości”

7.06 (środa) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

„Letni wieczór z gitarą”

7.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Liryka w muzyce”

9.06 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert wokalny z cyklu pn. „Promocja młodych artystów muzyków”

10.06 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

12.06 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pn. „Młodzi zdolni”

12.06 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Kalejdoskop liryczny”

13.06 (wtorek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

14.06 (środa) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie

15.06 (czwartek) 2023 roku o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie literackie pn. „Letnie czytanie poezji'”

15.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Fortepian nie tylko solo...”

17.06 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert polskich zespołów „Rezonans” i „Renesans” z Baru na Ukrainie

28.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wakacyjny kurs gitarowy

7–12.08 br.
Wstęp z zaproszeniami

Wystawa K. Kułacza-Karpińskiego pt. „Karpigrafia”

do 28 sierpnia 2023 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy