Reklama
Spotkania w 2019 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie literackie z prezentacją książki pt. ''Słońce świeci wszystkim''

Idea i realizacja projektu, redakcja Krystyna Paraszkiewicz-Pater
29 stycznia (wtorek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Informacje dodatkowe [pdf]

''Słońce świeci wszystkim'' (okładka) [pdf]

Autorzy: Anna Bieleninik, Paulina Choromańska, Martyna Cygan, Bożena Dorota Grabna, Anita Iwańska, Wiktoria Jankowiak-Racko, Krzysztof Jankowski, Joanna i Małgorzata Kocniowskie, Adam Kowalski, Anna Kuchta, Justyna Kukuła, Wiktoria Łągiewka, Aleksander Łukasiewicz, Agnieszka Masior, Weronika Miłkowska, Kinga Nowak, Jakub Nowicki, Martyna Obodyńska, Łukasz Piątek, Tomasz Potapowicz, Anna Praska, Katarzyna Sosnowska, Klaudia Stachów, Alicja Więch, Julia Worwąg.


Publikacja pt. „Słońce świeci wszystkim” jest efektem projektu ''Zrozumieć siebie'' łączącego w sobie elementy twórcze, edukacyjne i terapeutyczne – adresowanego do młodych ludzi dotkniętych niepełnosprawnością, chorych onkologicznie i leczonych w szpitalach, w tym także cierpiących na PNO, czyli pierwotne niedobory odporności. Autorką projektu i jego moderatorką jest Krystyna Paraszkiewicz-Pater – aktorka, pedagog i nauczyciel dyplomowany, prowadząca od blisko 30 lat warsztaty teatralne i treningi literackie we wrocławskim MDK - Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy ul. Kołłątaja, a także zajęcia z zakresu teatroterapii w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu (obecnie „Przylądek Nadziei” przy ul. Borowskiej). Za efekty swojej niekonwencjonalnej pracy była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Radę Miasta Wrocławia. Krystyna Paraszkiewicz Pater była również inicjatorką podobnego projektu, zwieńczonego książką wydaną przez ''Biuro Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016'', pt. „Trochę inny świat”, zawierającą twórczość literacką dzieci i młodzieży (14 – 25 lat) w najróżniejszy sposób doświadczonych życiowo, chorych onkologicznie i różnych „innych”, dotkniętych syndromem wykluczenia z najbliższego środowiska. Publikacja ta spotkała się z życzliwym odbiorem czytelników a dojrzałość młodych autorów i wartość literacką ich tekstów wysoko ocenił Prof. Jan Miodek w „Posłowiu” do książki.


 

Towarzystwo Miłośników Haftu we Wrocławiu, spotkanie

26 stycznia (sobota) 2019 roku o godz. 13.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury wraz z Oficyną Wydawniczą Akwedukt działającą przy Klubie MiL zapraszają na spotkanie z Gabrielem Leonardem Kamińskim związane z prezentacją najnowszej książki poetyckiej pt. "Wilno odnalezione"

24 stycznia (czwartek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Gabriel Leonard Kamiński. ''Wilno odnalezione'' (okładka) [pdf]

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa ''Akwedukt''

Prowadzenie spotkania prof. Waldemar Okoń


Gabriel Leonard Kamiński (1957), absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1987 roku rozpoczął pracę we wrocławskim Domu Książki. Kierownik księgarni Wydawnictwa Dolnośląskiego im. H. Worcella (1989-1990). W latach 1991-2000 prowadził kolejne księgarnie, hurtownie i wydawnictwo Arhat. O 2001 roku dziennikarz i recenzent w Portalu Księgarskim, obecnie w Fundacji Libroskop. Od 1990 roku należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Autor piętnastu książek, m.in.: „Opis rzeczy szczególnie martwych” (OTO Kalambur, 1981), „Nie ma między nami różnicy” (ZLP, 1983), „Ulica Przodowników Pracy” (MAW 1988), „Deja vu” (Arhat, 1999), „Wratislavia cum fi guris” (Atut, 2002), „Roth. Nowy Testament” (SPP, 2006), „Pejzaże” (MaMiko/Atut, 2010), „Wratislavia cum fi guris I” (zapis na DVD, 2011), wznowienie „Roth. Nowy Testament” (Sorus, 2012). W 2013 roku w wydawnictwie Forma opublikował zbiór opowiadań „Pan Swen albo Wrocławska Abrakadabra”, następnie „Mój rok 1968” (Atut, 2013) i „Wratislavia cum fi guris II” (Atut, 2013). W 2016 roku w wydawnictwie Anagram „Balladę o domu i innych rzeczach śmiertelnych”, oraz prozę poetycką „Jestem, ocalałem” (Atut, 2016). Rok 2017 zamknął publikacją pn. „Listy do Van Gogha” (Akwedukt).


Prof. Waldemar Okoń. Urodził się w 1953 we Wrocławiu. W 1972 ukończył IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. W latach 1972-1980 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim najpierw filologię polską, a następnie historię sztuki, kończąc studia z wyróżnieniem. Już w 1979 rozpoczął pracę naukową na uczelni, najpierw jako asystent-stażysta w Katedrze, a następnie adiunkt w Instytucie Historii Sztuki. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki otrzymał w 1988 w Instytucie Historii Sztuki Polskiej Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy pt.: ''Malarstwo a literatura w Polsce (1850–1890)'', napisanej pod kierunkiem prof. Wiesława Juszczaka. Następnie w 2002 otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy: ''Stygnąca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii''. W 2004 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 1996–1999 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii Sztuki ds. ogólnych, będąc jednocześnie w latach 1996–2005 kierownikiem studiów wieczorowych. Od 2005 do 2012 roku piastował funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki. W marcu 2009 otrzymał stopień naukowy profesora zwyczajnego. Obecnie kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem 9 książek z zakresu historii sztuki i blisko 40 rozpraw i artykułów. Publikacje te dotyczą głównie polskiej i europejskiej historii sztuki XIX i XX w. oraz sztuki nowoczesnej. Zajmuje się także twórczością literacką - opublikował 7 książek. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od 1996. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


 


Strona 22 z 26