Reklama
Spotkania w 2019 roku

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na III Debatę Konstytucyjną pn. "Systemy ordynacji wyborczych"

5 października (sobota) 2019 roku o godz. 15.00
Wstęp wolny

Prowadzenie: Paula Koleśnik (Klub Jagielloński)
Członkowie panelu:
prof. Krzysztof Kociubiński (Uniwersytet Wrocławski) - system proporcjonalny
dr Zdzisław Ilski ( Politechnika Wrocławska ) - system JOW
Piotr Gaglik - system mieszany

Członkowie panelu dyskusyjnego przedstawią różne systemy ordynacji wyborczych. Podczas dyskusji zaprezentują jak różne systemy wyborcze funkcjonują i jakie są konsekwencje wprowadzenia w życie każdego z nich.

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z Bogusławem Klimsą połączone z prezentacją książki pt. ''IGNAC''

1 października (wtorek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Bogusław Klimsa. ''IGNAC'' (okładka) [pdf]

Eksplikacja tomiku poetyckiego IGNAC [pdf]


Bogusław Klimsa
IGNAC
Wybór tekstów piosenek i wierszy autorstwa Lecha Ignaszewskiego (1943-2014)
Był niezwykle utalentowanym i sprawnym autorem o znakomitym pisarskim warsztacie. Absolwent filologii Uniwersytetu Wrocławskiego (praca dyplomowa o twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego). Miał niezwykłą łatwość pisania wartościowych i głęboko intelektualnych tekstów piosenek, zwłaszcza polityczno – kabaretowej proweniencji. Ich tekstowe walory i moralno - filozoficzne przesłanie było nie tylko główną wartością ale i powodem braku ich zapisu w oficjalnych środkach przekazu i w drukowanej dokumentacji. Zachowały się tylko te, które spełniały dopuszczalne w publicznym obiegu cenzuralne kryteria masowej rozrywki. Innym aspektem braku możliwości utrwalania jego twórczości był stopniowo rozwijający się, uniemożliwiający standardowe współżycie charakter, a później także „ekstrawagancki”, styl i sposób życia poety. Rozwijająca się o podłożu psychicznym choroba, doprowadziła do całkowitej, wybranej przez niego społecznej izolacji.
Po studiach przez pewien okres pracował w różnych miejscach, zwykle przez okres jednego roku, między innymi na Politechnice Wrocławskiej. Był między innymi: nauczycielem, instruktorem w klubach kultury, redaktorem w TVP, kierownikiem technicznym w teatrze, urzędnikiem, pracownikiem Ligi Ochrony Przyrody, kierownikiem literackim, pracownikiem naukowym, magazynierem, bezrobotnym szukającym pracy, bezdomnym…Szybkie rozstania z pracodawcami powodował jego konfliktowy charakter. Po kolejnych rodzinnych komplikacjach zaczął coraz bardziej odstawać od społecznych norm życia. Mimo tych przeciwności w 1987 roku na Uniwersytecie Wrocławskim obronił pracę Funkcje Prognostyczne Tekstów Krytycznoliterackich, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych, której dyplom odebrał dopiero w 1989 roku.
Odizolował się od znajomych i rodziny stając się osobą bezdomną. Żyje ze skromnej emerytury i z tego co znajdzie w śmietnikach. Po staraniach otrzymuje pokój w socjalnych lokalach dla bezdomnych mieszczących się w byłym Hotelu Pracowniczym we Wrocławiu Brochowie. Rozwijające się choroby powodują umieszczenie go w Hospicjum Bonifratrów im. św. Jana Bożego gdzie w 2014 roku umiera. Książka stanowić będzie wybór z przez lat gromadzonych przeze mnie tekstów Ignaszewskiego. Lata dobrej, także i zarazem trudnej znajomości, pozwoliły na wspólne stworzenie wielu piosenek, a także kompletowanie twórczości autora. Umieszczone w zbiorze teksty stanowić będą przekrój twórczości na który się złożą teksty z okresu studenckiego (kabarety RIPOSTA, OJCÓW, teatr KALAMBUR), wybrane teksty piosenek dla dzieci, teksty piosenek politycznych, podziemnych i ”walczących z komuną”, piosenek komercyjnych z wodewili radiowych i telewizyjnych, piosenek rozrywkowych oraz zespołów rockowych. Towarzyszyć im będą grafiki kolegi z czasów studenckich NICOLA NASKOWA, profesora Akademii Plastycznej we Wrocławiu,.


Bogusław Klimsa
Muzyk, dziennikarz, kompozytor muzyki teatralnej i piosenek, reżyser, twórca programów kabaretowych i estradowych. Były kierownik Redakcji Muzycznej TVP we Wrocławiu. Stworzył ponad 100. programów muzycznych, dokumentujących życie kulturalne naszego miasta, w tym zapisy koncertów muzyki klasycznej, rozrywkowej, rocka i jazzu. Kompozytor muzyki teatralnej i opracowań do ponad 80. spektakli w teatrach dramatycznych, lalek i pantomimy w Polsce, oraz Europie. Założyciel WROCŁAWSKIEGO TEATRU PIOSENKI, którego jest dyrektorem artystycznym. Autor monografii MUZYKA ROZRYWKOWA WE WROCŁAWIU 1945-2000 składającej się z 3. tomów: JAZZ, ROCK, ESTRADA. Współautor nagradzanej, 2-tomowej monografii festiwali JAZZ NA ODRĄ. Laureat nagrody 100 – lecia ZAIKS-u (2018 rok) za popularyzację muzyki rozrywkowej oraz Nagrody Miasta Wrocławia (2018 rok) za reportaże i monografie dokumentujące życie muzyczne i kulturalne Wrocławia.


 

Powstańcy Warszawscy, spotkanie

1 października (wtorek) 2019 roku o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

''Powstanie warszawskie (1 sierpnia–3 października 1944 r.) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw Rosji Sowieckiej. Dowództwo Armii Krajowej planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a sowiecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu pomocy, m.in. nie wyrażał zgody na międzylądowanie samolotów alianckich startujących z terytorium Włoch, dostarczających broń i zaopatrzenie powstańcom. Zgoda taka zapadła 16 września kiedy praktycznie żaden z zrzutów nie mógł trafić w ręce powstańców. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną, heroiczną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski."
Źródło Wikipedia


 


Strona 1 z 36