Reklama
Spotkania w 2019 roku

Katolicki Klub Literacki ''Źródło'', wieczór słowno-muzyczny pt. ''Pieśń o Matce''

17 maja (piątek) 2019 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

W części słownej wystąpią poeci z KKL „Źródło”: Eleonora Kiestrzyń, Agnieszka Dubaniowska, Anna Zawadzka, Alicja Balicka, Ewa Syska, Ewa Jednoróg, Halina Kuśmierz, Zofia Fajkowska
W części muzycznej wystąpią uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 3.: Krzesimir Goliński, Dąbrówka Golińska, Wojciech Borowski
Prowadzenie spotkania Zofia Fajkowska


 

Spotkanie Wrocławskiego Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich ''Leopolis''

14 maja (wtorek) 2019 roku o godz. 13.00
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]


 

Wrocławski Klub Stanisławów, spotkanie

13 maja (poniedziałek) 2019 roku o godz. 16.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

 


Strona 5 z 26