Format Literacki – pismo artystyczno-literackie


Kwartalnik „Format Literacki” powstał z inicjatywy wrocławskiego środowiska literackiego jako pismo, którego celem jest promocja twórczości literackiej, a szczególnie eseistycznej, także w odniesieniu do sztuk wizualnych. Choć inicjatywa ta angażuje bardzo szerokie środowisko kulturalne Wrocławia i Dolnego Śląska, ma również charakter ogólnopolski. Na łamach „Formatu Literackiego”, pojawia się proza, poezja, krytyka artystyczna, i eseistyka traktująca o związkach literatury ze sztukami wizualnymi oraz innymi mediami. Ważne są także recenzje i prezentacje książek autorów dolnośląskich. Od pierwszego numeru wydawcą pisma jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział we Wrocławiu wspierane przez wrocławski Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu (od siódmego numeru) oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.Numer trzeci „Formatu Literackiego”

Kwartalnik artystyczny „Format Literacki” nr 3 (okładka) [pdf]


Grzbiet apokaliptycznej bestii
jest gładki
da się na nim mieszkać można o nim mówić
bestia codziennie przygląda się swoim granicom
nakłuwamy je butem lub słowem
bestia porusza brwiami płacze gryzie cebulę morza

Waldemar Okoń, My i Apokalipsa


„Apokalipsa w pospolitym znaczeniu kulminacji zła jest właśnie pospolita. Nieustająca. Nieubłaganie od początku trwa upadek. Bez wytchnienia Adam z Ewą są wypędzani z Raju. Nie ma chwili, żeby Kain nie zabijał Abla. Potop był, jest i będzie jeszcze większy. Wieże Babel wspomagane geniuszem i nieokiełznaną pracowitością przekraczają coraz szybciej niebieskie sfery. Plagi mnożą się tysiącami i kpią z tych poczciwych dziesięciu”.

Andrzej Więckowski


W numerze tym znajdują się teksty poetyckie, prozatorskie i eseje takich autorów jak: Urszula Małgorzata Benka, Roger Piaskowski, Krzysztof Rudowski, Waldemar Okoń, Aleksander Wajs, Ireneusz Makowski, Monika Braun, Leszek Koczanowicz, Ewa Sonnenberg, Krystian Niewieski, Henryk Waniek, Andrzej Saj, Musa Czachorowski, Jakub Skrzypczak.


 

Drugi numer „Formatu Literackiego”

Kwartalnik artystyczny „Format Literacki” nr 2 (okładka) [pdf]


„Orfeusz jest centralną postacią [...] mitu, jest po stronie czynu; zanim pójdzie po swą «stratę», będzie żeglował z Argonautami, będzie czarował swą muzyką świat przyrody, będzie współzawodniczył z Muzami. Wyprawa do świata umarłych i konfrontacja z ich bogami dała mu jednak zwielokrotniony zysk – to, co uwypuklił poezją R.M. Rilke schodząc do podziemi z Orfeuszem po wiedzę o śmierci; przyniosło to – jak sądzą badacze kultury – odrodzenie w XX wieku orficyzmu, czyli przypomnienie tej wiedzy, którą w starożytności dysponowali orficy”.

Andrzej Saj


„Najgłośniejszy przejaw uwielbienia kobiety w mitycznej historii: miłość Orfeusza do Eurydyki, jest na wskroś patriarchalny. Wiele wiemy o uwielbieniu, nic nie wiemy o przedmiocie uwielbienia. Podziwiamy ogrom miłości Orfeusza, a miłość Eurydyki jest przemilczanym pewnikiem, pod którym (jak zawsze i wszędzie pod każdym aksjomatem) niczego nie widzimy”.

Andrzej Więckowski


W numerze tym znajdują się teksty poetyckie, prozatorskie i eseje takich autorów jak: Urszula Małgorzata Benka, Roger Piaskowski, Krzysztof Rudowski, Waldemar Okoń, Robert Gawłowski, Ireneusz Makowski, Monika Braun, Leszek Koczanowicz, Krzysztof Chara, Krystian Niewieski, Henryk Waniek, Andrzej Saj, Gabriel Leonard Kamiński, Jakub Skrzypczak.


 

Pierwszy numer „Formatu Literackiego”

Kwartalnik artystyczny „Format Literacki” nr 1 (okładka) [pdf]


„Format Literacki” – kwartalnik artystyczno-literacki pod redakcją Andrzeja Saja, który zajmuje się współczesną sztuką wizualną. Problematyka poruszana w czasopiśmie jest zwrócona w stronę eksperymentu i plastycznej awangardy, prezentowana w przejrzystej i prostej formie graficznej. Stałe rubryki goszczące w Formacie to: Tematy (artykuły o teoretycznym charakterze), Postawy (wywiady z artystami i prezentacje ich sylwetek), Kontakty (szersze omówienia wydarzeń zagranicznych, także wywiady z twórcami), Konteksty i Relacje.

W numerze tym znajdują się teksty poetyckie, prozatorskie i eseje takich autorów jak: Janusz Styczeń, Urszula Małgorzata Benka, Ewa Sonnenberg, Krzysztof Rudowski, Waldemar Okoń, Janusz Jaroszewski, Henryk Waniek, Andrzej Saj, Gabriel Leonard Kamiński.

Stali współpracownicy:
Monika Braun, Piotr Fereński, Janusz Jaroszewski, Stanisław Karolewski, Leszek Koczanowicz, Andrzej Kostołowski, Roger Piaskowski, Marek Śnieciński, Igor Wójcik, Tadeusz Złotorzycki.

www.formatliteracki.pl


              

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3

Aktualności

Koncert gitarowy pro memoria W. Zaborskiego

24.07 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Muzyczne wspomnienia...”
R. Zdobylak – wiolonczela
H. Bednarska – skrzypce
T. Śliwowski – fortepian

3.08 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Winnickiego pt. „Od Bacha do Szymanowskiego”

16.08 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Nagrania płyty CD

20 – 22.08 br.
Wstęp z zaproszeniami

Recital duetu
A. Liley – skrzypce
M. Łajming – fortepian

24.08 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy „C. Miłosz w fotografiach A. Lizakowskiego” połączony z prezentacją książki pt. „Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą? Sudecka poezja i proza”

26.08 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Czesław Miłosz w fotografiach Adama Lizakowskiego”

do 27 sierpnia 2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki A.B. Fiedler połączony z prezentacją tomiku poetyckiego pt. „A ja ciągle w drodze”
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

3.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki D. Heck pt. „Aposjopea. Retoryka milczenia, czyli kwestia wyboru najnowszej literatury polskiej (z historią w tle)”
Prowadzenie: S. Krok, A. Janiak

4.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki B. Dziewięckiej-Figiel pt. „Opowiadania ze starej kuchni”
W części muzycznej: B. Bokun – skrzypce

5.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki G.L. Kamińskiego pt. „Wrocławska Abrakadabra”
Prowadzenie spotkania Waldemar Okoń

6.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomu poezji pn. „Znaki zapytania”
W części muzycznej: Z. Dynak-Chwałko – fortepian

9.09 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie S. Srokowskiego połączone z prezentacją książki pt. „Tajemnicza podróż”

11.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Sybirak”
Słowo wstępne R. Sławczyński

12.09 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja najnowszej książki poetyckiej R. Bakalarczyka pt. „Poezja obrazów”
W części muzycznej F. Litwin – fortepian

13.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z S. Kalus pt. „Poszukiwanie piękna w życiu i w sztukach różnych”
Prowadzenie J. Tkaczyk

19.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert duetu Bokun-Kościuszko
J.J. Bokun – klarnet
J. Kościuszko – gitara

20.09 (piątek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody im. A. Pryszczewskiej-Kozołubowej J. Horbaczowi za pracę magisterską

21.09 (sobota) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn M. Dzieniowi

21.09 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zwierzenia maszynisty”

24.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Projekcja filmu pt. „Wrócimy do Polski”
Słowo wstępne R. Sławczyński

26.09 (czwartek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Jesienne melodie”

28.09 (sobota) br. o godz. 15.00, 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Premiera płyty M. Michalskiego – Johann Sebastian Bach Inventions & Sinfonias BWV 772-801

2.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spektakl pt. „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu A. Damrych i J. Skoczylasa

7.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online